Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu Bölüm Başkanı

Beslenme ve Diyetetik Bölümünü sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile bitiren kişi, diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanmaktadır. Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen, besin denetimini yapan, bireyi ve toplumu bilgilendirip bilinçlendiren, prekonsepsiyonel dönemden itibaren anne adaylarının ve dünyaya gelecek yeni canlıların beslenmeye bağlı yaşamsal programlamalarını planlayan, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve