Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Hakkında

ertyu

     Beslenme ve Diyetetik Bölümünü sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile bitiren kişi, diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanmaktadır. Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen, besin denetimini yapan,

bireyi ve toplumu bilgilendirip bilinçlendiren, prekonsepsiyonel dönemden itibaren anne adaylarının ve dünyaya gelecek yeni canlıların beslenmeye bağlı yaşamsal programlamalarını planlayan, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı ve eğitim programlarını plânlayarak uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

     İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak öğrencilere, üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere birçok hastanede ücretsiz staj imkanı sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

     Ülkemizde diyetisyen olarak mezun olan kişi sayısının ülke ihtiyaçları açısından yetersiz olması sebebiyle bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin, devlet ve özel kurumlarda iş bulma imkanları yüksektir. Sağlık sektörü içerisinde yeri oldukça önemli olan diyetisyenlerin genel olarak çalışma alanları: aile sağlığı merkezleri, okullar, diyaliz üniteleri, zayıflama merkezleri, oteller, huzurevleri, yemek fabrikaları, hava-deniz ulaşım, rehabilitasyon üniteleri, restoranlar ve uluslararası kuruluşlardır. Ayrıca, mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.