Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Hakkında

isü

   Bir yükseköğretim kurumunun Beslenme ve Diyetetik Bölümünü başarı ile tamamlayan kişi, 'Diyetisyen' unvanını almaya ve diyetisyenlik mesleğini uygulamaya hak kazanmaktadır. Diyetisyenlik; bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda, bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen, bireyi ve toplumu bilinçlendiren, prekonsepsiyonel dönemden itibaren anne adaylarının ve dünyaya gelecek yeni canlıların beslenmesini planlayan, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda diyet programı ve eğitim programlarını planlayan, uygulayan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

    İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tüm öğrencilerine, üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” başta olmak üzere birçok hastanede ücretsiz staj imkanı sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

     Sağlık ve gıda sektörleri içerisinde yeri oldukça önemli olan diyetisyenlerin genel olarak çalışma alanları; aile sağlığı merkezleri, okullar, diyaliz üniteleri, zayıflama merkezleri, oteller, huzurevleri, yemek fabrikaları, hava-deniz ulaşım, rehabilitasyon üniteleri, restoranlar ve uluslararası kuruluşlardır. Ayrıca, mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.