Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Başkanının Mesajı

Funda Elmacıoğlu
Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu
Bölümü Başkanı

Beslenme insanoğlunun milyonlarca yıllık serüveninde en temel yaşam gereksinimi olup, sağlığın başlıca belirleyicilerindendir. Hiç kuşkusuz, yaşamı sağlıklı sürdürebilmek için sadece beslenmek yeterli değildir; çünkü insanın fizyolojik gereksinimi kadar önemli olan psikolojik ve sosyolojik olarak gruplanan pek çok başka gereksinimleri de vardır. Günümüzde psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının yaşamda göz ardı edilerek yalnızca fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasının birçok sağlık sorununa yol açtığı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Dünyanın aynı hızla dönmesine karşın üzerinde yaşayanlar inanılmaz bir hızla değişmekte olup, tüm bu faktörlerin etkisini kontrol altında tutarak optimal beslenmeyi gerçekleştirmek ise bir bilim ve sanat işidir.

Beslenme Biliminin doğası bazı besin değeri ve kalori hesaplarının yapılmasını gerektirir; ancak bu hesaplardan daha önemlisi işin sanatsal ve sosyal boyutudur ki beslenmenin tüm bu faktörleri gözeterek en iyi şekilde uygulanabilinmesi için öncelikli meslek mensuplarının ‘’diyetisyenler’’ olduğu günümüz dünyasında kabul gören bir gerçektir.