Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal, Bölüm Başkanı

Dil ve Konuşma Terapisti, bireylerin dil, konuşma ve ses bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekim tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Dil ve konuşma terapisti, toplumda ve bireylerde dil, konuşma ve ses bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık çalışması yapar. İlgili uzman hekim tarafından yönlendirilen hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular.