Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Neden İstinye Dil ve Konuşma Terapisi?

Neden İstinye Dil ve Konuşma Terapisi?

Bölüm müfredatı Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı kriterleri çerçevesinde hazırlanmış olup, mesleki yeterliliğin niteliğini arttırıcı gözlem, uygulama ve staj olanakları sunmaktadır. Güçlü akademik kadro Bilgiye ulaşma yolları öğretilir. Üniversiteye bağlı hastanelerde dil ve konuşma kliniklerinde ücretsiz staj imkânı mevcuttur. Yüksek lisans ve doktora imkânı (YÖK onay sürecinde)