Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce

Bölüm Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde İngilizce eğitim vermekte olup İngilizce Hazırlık Okulu ile birlikte beş yıldır. Bölümün misyonu, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında hasta yönetimi ve klinik eğitimde mükemmelliğe sahip, temel ve klinik bilimlerde güçlü bir temele sahip fizyoterapistler olarak öğrencileri yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümün vizyonu,öğretim üyelerinin rehberliğinde  fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli, çağdaş bilgi ve becerilere sahip fizyoterapist bireyler yetiştirmeyi benimseyen bir eğitim kurumu olmaktır.

2018-2019 yıllarından başlayarak, ortopedik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, romatolojik rehabilitasyon, ortez ve protez rehabilitasyonu ile kinezyoloji ve biyomekanik gibi uzmanlık alanlarında yüksek profesyonel geçmişe sahip akademik kadrosu, öğrencilere fizyoterapi ve rehabilitasyonu konusunda eğitim ve öğretim vermektedir. Bölümün eğitim olanakları da klinik uygulamalardan önce gerekli olan laboratuvar uygulamalarını yapabilecek niteliktedir. Terapötik Egzersiz Laboratuvarı, Elektrofizik Ajanlar Laboratuvarı, Elektroterapi Laboratuvarı, Nörolojik Rehabilitasyon Laboratuvarı, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı ve Ortopedik Rehabilitasyon Laboratuvarı, sadece lisans düzeyinde değil aynı zamanda lisansüstü düzeyde de, öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulama ve değerlendirme işlemlerini yapabilmeleri için donanımlıdır. 

İstinye Üniversitesi, öğrencilerimizin teorik ve pratik derslerinde edindikleri bilgi ve becerileri klinikte kullanabilmeleri için Liv Hospitals, Medical Park ve VM Medical Park Hastaneleri gibi ileri teknolojiye sahip 30'dan fazla hastanede staj yapma imkanı sunmaktadır. Mezunlarımız, bünyesinde yukarıda belirtilen hastanelerin de yer aldığı “MLPCare Grubu”nda da çalışma imkanı bulabilmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları devlet ve özel hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, özel rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez ve rehabilitasyon merkezlerinde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, okullarda, spor kulüplerinde, huzurevlerinde, mesleki rehabilitasyonda, spa merkezleri, özel klinikler ve evde bakım merkezlerinde çalışma imkanı bulabilmektedir. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2021 yılında European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) üyesi olmuştur. Ayrıca dünyanın her yerindeki üniversitelerle uluslararası işbirliklerimiz ve Avrupa'nın önde gelen üniversiteleriyle Erasmus ortaklıklarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus Programları ile Avrupa'da eğitim görebilir veya staj yapabilirler. Programımızın işbirliği yaptığı üniversitelerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://erasmus.istinye.edu.tr/en/partner-universities

Bölümümüz, İstinye Üniversitesi ile Kuzey Karolina'daki Winston Salem State Üniversitesi (WSSU) arasındaki akademik işbirliği protokolüne göre, ABD'de Sağlık Bilimleri Fakültesi Doctoral of Physical Therapy (DPT) Programı ile ortak lisans programı yürütmektedir. Bu nedenle mezunlarımız WSSU'da eğitimlerine devam etme ve ABD'de ve tüm dünyada geçerli olan bir diploma ile Doctoral of Physical Therapy ünvanına sahip olma fırsatına sahiptirler.

Mezun edeceğimiz genç fizyoterapistler;

  • Etik değerlere sahip
  • Toplum sağlığının korunmasında etkin
  • Sağlıklı ve kaliteli yaşam için bireyleri yönlendiren
  • Sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olduğunun bilincinde
  • Ulusal ve Uluslararası mesleki yeterliliğe sahip
  • Habilitasyon ve Rehabilitasyon kavramlarına hakim
  • Yaşam boyu araştırma ve öğrenme felsefesini benimsemiş örnek bireyler olacaklardır.