Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü, her biri alanında uzman akademik kadrosu ve özenle hazırlanmış ders programıyla bir hedefe odaklanmıştır: Yetkin, aranan sosyal çalışmacılar yetiştirmek!


Öğrencilerimiz, dört yıllık eğitimlerinin yedinci ve sekizinci dönemlerinde, aldıkları teorik eğitimlerini pratik uygulama ve becerilere dönüştürecekleri staj uygulamasını gerçekleştirirler. Çünkü derslerle bilgilerini, uygulamayla becerilerini geliştireceklerinin bilincindedirler.

Öğretim dili Türkçe olan bölümümüzde verilen ‘İngilizce Dil Bilgisi’ ve ‘Mesleki İngilizce’ dersleri ile sosyal hizmet alanına dair uluslararası literatürü takip edebilecekleri bir İngilizce düzeyine ulaşmakta ve uluslararası vizyona sahip birer sosyal çalışmacı olarak mezun olmaktadırlar.


Ayrıca öğrencilerimiz, isterlerse, günümüzün sosyal çalışmacılarını çok yakından ilgilendiren iki güncel konuyu, “sosyal sorumluluk projeleri” yazmayı ve “işaret dili”ni öğrenerek diplomalarını almaktadırlar.