Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Bölüm Hakkında

Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İlhan Tomanbay
Bölüm Başkanı

İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü, her biri alanında uzman akademik kadrosu ve özenle hazırlanmış ders programı ve içerikleriyle yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmek amacındadır. Teorik ve pratik derslerin bulunduğu Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri, 4 yıllık eğitimlerinin yedinci ve sekizinci dönemlerinde, aldıkları teorik eğitimlerini pratik uygulama ve becerilere dönüştürecekleri staj uygulamasını gerçekleştireceklerdir. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde verilen ‘İngilizce Dil Bilgisi’ ve ‘Mesleki İngilizce’ dersleri ile Sosyal Hizmet alanına dair uluslararası literatürü takip edebilecekleri bir İngilizce seviyesine ulaşmakta ve uluslararası vizyona sahip birer sosyal çalışmacı olarak mezun olmaktadırlar.

Vizyon 
Sosyal çalışma toplumun sosyal sağlığını gözeten bir meslektir. Birey, grup, aile ve topluluklardan başlayarak tüm toplumun bedensel ve ruhsal sağlıklarının dışında sosyal tedavi, rehabilitasyon ve uyumu ile sağlıklı sosyal iletişim kurulabilmesini hedeflemektedir. Sosyal çalışmacı hızla büyüyen, karmaşıklaşan kent ve bilişim toplumlarının farklılaşarak artan sorunlarının giderilmesi hedefine yönelik olarak yeni mesleki hedefler, yöntemler ve çözümler üreten ve bunları yaşama aktarmaktan zevk alan bir mesleğin sahibidir. Toplumların karmaşıklaşmasıyla sosyal çalışmacıların işi ve yükümlülükleri fazlalaşmakta; toplumda sosyal çalışmacılara olan gereksinim artmaktadır. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, toplumun tüm sosyal hizmet alanlarında yetkin olarak çalışacak sosyal çalışmacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz, içinde yaşadığı toplumu ekonomik, kültürel ve sosyal yapısıyla tanıyan, farklı etnik gruplardan, alt kültürlerden, farklı değerlere sahip her insanı özellikleri, fazlalıkları, eksiklikleri ve sorunlarıyla anlayan ve kabul eden, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle insana saygılı ve insanı seven, önyargıları aşmış, insani değerlere saygılı, farklılıkların renklilik olduğunu kabul etme erdemine sahip, iletişim becerisi güçlü, yaratıcı, çalışkan, toplumuna ve insana hizmet vermekten zevk alan sosyal çalışmacı yetiştirmeyi hedeflemektedir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak hedefimiz, mesleki alanda yetkin; birey, grup, aile ve topluluklardan başlayarak tüm toplumun bedensel ve ruhsal sağlıklarının dışında sosyal tedavi, rehabilitasyon ve uyumunu ve sağlıklı sosyal iletişimini sağlayan sosyal çalışmacı yetiştirmektedir.

Misyon
Öğrencilerimiz her biri alanında uzman öğretim elemanlarından aldıkları dersler ile yetkin birer sosyal çalışmacı olarak yetiştirilmektedir. Aynı zamanda öğrencilere, üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere toplam 30 hastanede staj imkânı sağlanmaktadır. Öğrenciler öğrenim süreleri boyunca gördükleri İngilizce dersleri ile uluslararası vizyona sahip birer sosyal çalışmacı olarak mezun olma şansına sahip olacaklardır. Bunların yanında, hem üniversitemiz hem de bölümümüz, öğrencilerin sosyal gelişimlerine büyük önem vermektedir. Sosyal Çalışma Kulübümüz öğrenciler tarafından, bölümümüz öğretim elemanları danışmanlığında faaliyetlerini yürütmektedir. Kulüp faaliyetleri kapsamında alanında uzman konuklarla söyleşi ve konferanslar düzenlenmekte, çeşitli kurum ziyaretleri yapılmaktadır. Mezun öğrencilerimiz kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, sivil toplum kurum ve kuruluşlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler. Aynı zamanda mezuniyet sonrası alacakları lisansüstü eğitim ile uzman sosyal çalışmacı olarak sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarında, akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” bünyesinde çalışma fırsatı sunmaktadır. Diğer yandan özel, tüzel ve kamu sektörü dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterecek ve aktif rol alacak sosyal çalışmacılar yetiştirilmektedir.