Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Çalışmacılar Nerelerde Çalışır?

Sosyal çalışmacılar (social worker) sosyal alanlarda birçok yerde çalışma olanağı bulabilmektedir.

Çalışabildikleri alanlar (Fields of social work):

 • Sağlık alanı (Health social work)
 • Eğitim alanı (Educational social work; school social work)
 • Adalet alanı (Forensic social work)
 • Çalışma ve sosyal güvenlik alanı (Work and social security)
 • Sosyal hizmet, sosyal yardım alanı (Social services and social aid)

Örnekler:

Sosyal çalışmacılar kamu ve özel hastanelerde sosyal servislerde, yatalak, kronik, geçici hastanede yatan hastaların sosyal sağlıklarında sorumludur. Bu kapsamda sadece aileleriyle değil onların sağlıklarını etkileyen aileleriyle çalışır, çevre koşullarıyla da ilgilenirler.

Sosyal çalışmacılar kreşten üniversitelere kadar tüm eğitim öğretim kurumlarında öğrencilerin çevreye uyum, sosyal denge, verimlilik gibi hedeflere uygun olarak okul sosyal çalışması yaparlar. İlk, ortaokul ve liselerde ders verimlerinin artması, dersleri etkileyen aile sorunlarının çözülmesi, öğrencinin sağlıklı sosyal çevre oluşturabilmesi için çalışırlar.

Sosyal çalışmacılar adalet birimlerinde, mahkemelerde aile, birey, grup ve toplulukta sosyal boyutlu adalet yapılanması yönünde mahkemelerde çalışırlar. Tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle de çalışırlar.

İşyerlerinde, fabrikalarda, tarlalarda çalışmanın getirdiği güçlükleri, zorlukların aşılması uyumlu bir çalışma ortamının sağlanması için çalışırlar.

Özetle;

 • Hastanelerde, sağlık ocaklarında; ATAUM’larda çalışırlar.
 • İlk, ortaokul ve liselerde, üniversitelerde SKS’lerde (Sağlık, Kültür, Spor Daire başkanlıklarında);
 • Mahkemelerde, çocuk ve aile mahkemelerinde çalışırlar.
 • Kreş, engelli bakım merkezleri, huzurevleri, kadın sığınmaevleri, gençlik merkezleri gibi sosyal hizmet kuruluşlarında çalışırlar.
 • Sosyal yardım birimlerinde çalışırlar.
 • Engellilerle ve yaşlılarla, onların aktif ve engelsiz yaşayabilmeleri için her düzlemde çalışmalar yaparlar. Onları sokaklara çıkarırlar, spor yaptırırlar, dansa götürürler vb.
 • Akıl ve zihin hastalığı olanlarla ya da üstün zekalı çocuklarla özel çalışmalar yaparlar. Amaç, onları topluma uyumlu ve verimli duruma getirmektir.
 • Topluma uyum sağlamakta sıkıntı çeken alkoliklerle, bağımlılarla, eşcinsellerle, saldırganlarla, boşa çıkmış emeklilerle, gebe kadınlarla, onların gebelik sağlığı ve yaşam zenginlikleri için çalışırlar.
 • Kadın çalışmaları yaparlar, kadın boş zaman değerlendirme çalışmaları, şiddet gören kadınlarla (ve onlara şiddet gösterenlerle) çalışmalar yaparlar.
 • Sadece çocuk ve kadın değil her insanın cinsel sömürüsüne karşı birey, grup, aile ve topluluk düzleminde çalışmalar yaparlar.
 • Gençlik, akran ve çete gruplarıyla, sokak çocuklarıyla kapalı ve açık mekanlarda çalışır, onları topluma kazandırmaya çalışırlar. (Street social work).
 • Sosyal çalışmacılar sokak sosyal çalışması yaparak sokakta kalanlarla, onların barınaklara yerleştirilmeleriyle, bu arada çeşitli sosyal sorunlarının çözülmesiyle ilgilenir; çalışırlar.
 • Spor gruplarıyla güdüleyici ve sosyal ve psikolojik destek çalışmaları yaparlar.
 • Çocuk, genç, kadın, emekli gibi özel yaş gruplarıyla gerektiğinde sanatla destekleme, sanat terapisi çalışmaları yaparlar.
 • Meslek edindirme gibi benzeri iş ve eğitimlerde topluma uyum, ailesini destekleme ve güçlendirme çalışmaları yaparlar.
 • Bu çalışmalarda çalışma özneleri sadece bu kişiler olmaz. Bu tür kişileri olumsuz etkileyenlerle de çalışırlar. Olumsuz çevre koşullarının iyileştirilmesi için çalışırlar.
 • Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile; Sağlık; Milli Eğitim, Adalet bakanlıklarında bürokratik makamlarda çalışırlar.

Belediyelerin çeşitli birimlerinde;

 • Belediyelerin sosyal hizmet kuruluşlarında çalışırlar.
 • Toplumdaki göçmen sığınmacı sorunlarını topluluğa uyum temelinde çözmeye çalışırlar.
 • Uluslararası sosyal çalışmalar ya da ulusaşırı sosyal çalışmalar yaparlar (Dünya’da. Türkiye’de yok.)

Tüm ve daha birçok çalışmaları birey, grup, aile ve topluluk düzeyinde, kapalı ve açık mekanlarda yaparken sosyal ilişkileri geliştirmeyi, sosyal yalnızlıkları gidermeyi ve sosyal terapiyi hedeflerler.