Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Neden İstinye Sosyal Hizmeti Seçmeliyim?

Bunun için çok sayıda neden bulunmaktadır:

 • Çünkü öğrencilerimizi hem bugüne hem geleceğe hazırlıyoruz.
 • Öncelikle Bölümün akademik kadrosunun tamamı sosyal hizmet bölümleri çıkışlı olup alanında çekirdekten yetişme bir kadrodur. Türkiye’de köklü sosyal hizmet eğitim kurumu olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Istanbul Üniversitesi çıkışlıdır. Böylelikle bilimsel üretkenliği ve anlatım ve eğitim becerileri yüksek bir kadrodur.
 • Genel sosyal çalışma, tıbbi sosyal çalışma, adli sosyal çalışma, okul sosyal çalışması, göçmen ve mültecilerle sosyal çalışma, yaşlı ve engellilerle sosyal çalışma gibi çeşitli güncel alanlarda, aile terapisi, psikodrama gibi çeşitli mesleki modellerle çalışmada uygulama deneyimine sahiptirler.
 • Kadromuzda yer alan öğretim üyeleri yurtdışında çeşitli üniversite ve organizasyonlarda halen yürütmekte oldukları çalışmalarla öğrencilerimiz için yurtdışındaki eğitim kurumlarında bilgi ve becerilerini geliştirme, gözlem yapma ve uygulama olanağı yaratmaktadır.
 • İsteyen öğrenciler İngilizce hazırlık eğitim programı yerine dört yıllık lisans programına ek olarak İngilizce eğitim programı ve mesleki/akademik İngilizce derslerini alabilir. Böylelikle öğrencilerimiz İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden akademik düzeyde İngilizce bilgisiyle çıkabilirler.
 • Avrupa’yla ortak diploma almak isteyen öğrencilerimiz Almanca derslerine katılarak Almanca bilgilerini geliştirebilirler ve ilk iki yıl üniversitemizde üçüncü ve dördüncü yılları Almanya’da bizim göstereceğimiz bir sosyal çalışma bölümünde okuyarak ortak diploma alır ve Almanya başta olmak üzere Dünya’nın her yerinde çalışabilirler.
 • Bu bağlamda öğrencilerimiz, tercih ederlerse, uluslararası vizyona sahip birer sosyal çalışmacı olarak mezun olabileceklerdir.
 • Bölümün ders planı (müfredat) sosyal çalışma mesleğinin temel ilke ve felsefesi, bilgi, yöntem ve tekniklerini kapsayacak şekilde evrensel bilgilerle ve disiplinlerarası yaklaşımla sunulmakta, lisans öğretiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.
 • Ders planımız Avrupa sosyal çalışma okullarına paralel bir müfredata sahiptir.
 • Bunun yanısıra İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrencilerin kendi toplumunu ve insanını tanıyarak evrensel, çağdaş ve güncel bilgiye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Ezbere dayalı olmayan, interaktif bir öğretim benimsenmekte, öğrencilerin klasik sınavlar yerine dersler kapsamında belli konularda araştırmaya dönük bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir sınav ortamı yaratılmaktadır.
 • Bu bağlamda 2019 20202 yıllarında tüm dünyayı etkisi altında alan KOVİT-19 salgınından ders çıkararak sosyal çalışmacıların meslek olarak koronayla mücadele modellerini derslerine ilk sokan bölümdür.
 • Kuramsal (teorik) ve uygulamalı (pratik) derslerin bulunduğu Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, dört yıllık eğitimlerinin yedinci ve sekizinci dönemlerinde, aldıkları kuramsal öğrenimlerini uygulamayla becerilere dönüştürecekleri staj uygulamasını gerçekleştirmektedir.
 • Başarılı ve motive öğrencilerimize başta üniversitemiz bünyesindeki Medical Park ve Liv Hospital zincirlerinin 25 yıllık birikim ve kurulu sistemi olmak üzere her türlü olanağı değerlendirerek ilgi alanlarına göre staj yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunulmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerimiz başta kamu kurumları olmak üzere yerel, özel ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal çalışmacı olarak istihdam edilmektedir. Dünyanın her tarafında çalışabilecekleri donanım ve özgüvenle yetiştirilmektedirler.
 • İngilizcelerini ya da başka bir yabancı dili anlaşılabilir düzeyde konuşabilen öğrencilerimiz blok uygulamalarını yurtdışında da yapabilirler.
 • Bunun için, bunlar dışında uluslararası örgütler ve kuruluşlarda dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen projelerde yer alma kapasitesi de hedeflenmektedir.
 • Bunların yanısıra, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi İstinye Üniversitesinde çift anadal ve yandal programlarına katılabilmekte, aynı süre içinde yandal sertifikası ve çift anadal diploması alabilmektedir.

İşte bütün bu avantajları nedeniyle İstinye Sosyal Hizmet öğrenci adaylarının ve ailelerinin tercih ettiği seçkin bir bölüm olma noktasına gelmiştir.