Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Neden İstinye Sosyal Hizmeti Seçmeliyim?

Bunun için çok sayıda neden bulunmaktadır:

 • Çünkü öğrencilerimizi hem güncele hem geleceğe hazırlıyoruz.
 • Öncelikle, Bölümün akademik kadrosu, sosyal hizmet alanında çekirdekten yetişme bir kadrodur. Türkiye’de köklü sosyal hizmet eğitim kurumu olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde eğitim görmüş, bilimsel üretkenliği ve eğitim becerileri yüksek, genel sosyal çalışma,

tıbbi sosyal çalışma, adli sosyal çalışma, göçmen ve mültecilerle sosyal çalışma, yaşlı ve engellilerle sosyal çalışma gibi çeşitli güncel alanlarda, aile terapisi, psiko-drama gibi çeşitli mesleki modellerle çalışmada uygulama deneyimine sahiptirler.

 • Kadromuzda yer alan öğretim üyeleri yurtdışında çeşitli üniversite ve organizasyonlarda halen yürütmekte oldukları çalışmalarla öğrencilerimiz için yurtdışındaki eğitim kurumlarında bilgi ve becerilerini geliştirme, gözlem yapma ve uygulama olanağı yaratmaktadır.
 • Bölüm kontenjanımız 4 kişi tam burslu, 18 kişi %75 burslu, 18 kişi %50 burslu olmak üzere 40 kişi olarak başlamış, 2019 2020 öğretim döneminde % 10'u tam (4 kişi), % 90'ı (36 kişi) % 50 burslu olarak belirlenmiştir.
 • İsteyen öğrenciler İngilizce hazırlık eğitim programı yerine dört yıllık lisans programına ek olarak İngilizce eğitim programı ve mesleki/akademik İngilizce derslerini alabilir. Böylelikle öğrencilerimiz İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden akademik düzeyde İngilizce bilgisiyle çıkabilirler.
 • Yakında uluslararası çift diplomalı öğretime başlayacağımızı da şimdiden müjdelemek isteriz.
 • Bu bağlamda öğrencilerimiz, tercih ederlerse uluslararası vizyona sahip birer sosyal çalışmacı olarak mezun olabilecekler ve yurtdışında çalışma olanağına sahip olabileceklerdir.
 • Bölümün ders planı (müfredat) sosyal çalışma mesleğinin temel ilke ve felsefesi, bilgi, yöntem ve tekniklerini kapsayacak şekilde evrensel bilgilerle ve disiplinlerarası yaklaşımla sunulmakta, lisans öğretiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.
 • Çünkü İstinye Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrencilerin kendi toplumunu ve insanını tanıyarak evrensel, çağdaş ve güncel bilgiye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Ezbere dayalı olmayan, interaktif bir öğretim benimsenmekte, öğrencilerin klasik sınavlar yerine dersler kapsamında belli konularda araştırmaya dönük bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir sınav ortamı yaratılmaktadır.
 • Bu bağlamda 2019 20202 yıllarında tüm dünyayı etkisi altında alan COVİD-19 salgınından ders çıkararak sosyal çalışmacıların meslek olarak koronayla mücadele modellerini derslerine ilk sokan bölümdür.
 • Kuramsal (teorik) ve uygulamalı (pratik) derslerin bulunduğu Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, dört yıllık eğitimlerinin yedinci ve sekizinci dönemlerinde, aldıkları kuramsal öğrenimlerini uygulamayla becerilere dönüştürecekleri staj uygulamasını gerçekleştirmektedir.
 • Başarılı ve motive öğrencilerimize başta üniversitemiz bünyesindeki Medical Park ve Liv Hospital zincirlerinin 25 yıllık birikim ve kurulu sistemi olmak üzere her türlü olanağı değerlendirerek ilgi alanlarına göre staj yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunulmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerimiz başta kamu kurumları olmak üzere yerel, özel ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal çalışmacı olarak istihdam edilmektedir. Dünyanın her tarafında çalışabilecekleri donanım ve özgüvenle yetiştirilmektedirler.
 • Bunun için, bunlar dışında uluslararası örgütler ve kuruluşlarda dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen projelerde yer alma kapasitesi de hedeflenmektedir.
 • Bunların yanısıra, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi İstinye Üniversitesinde çift anadal ve yandal programlarına katılabilmekte, aynı süre içinde yandal sertifikası ve çift anadal diploması alabilmektedir.

İşte bütün bu avantajları nedeniyle İstinye Sosyal Hizmet öğrenci adaylarının ve ailelerinin tercih ettiği seçkin bir bölüm olma noktasına gelmiştir.