Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Bölüm Hakkında

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nün misyonu, 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar veya hastanede yatarak ve ayakta tedavi gören çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimlerini bilimsel ve güncel araçlardan elde edilen verilere, mesleki bilgi ve deneyimlerine bağlı gözlemlerini ekleyerek tanımlayan, teorik ve uygulamalı olarak çocuğun özel gereksinimine uygun gelişimsel, eğitsel ve özel destek programları ile çocuğa, aileye,

diğer meslek profesyonellerine ve topluma hizmet sunan, çocuğun yüksek yararını gözeten, yaşam boyu eğitim-öğretim ve kendini yetiştirme ve geliştirme becerisine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin “Çocuk Gelişimci” yetiştirmektir.

Bizim Çocuklar Dergisi 2. Sayı