Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Danışma Kurulu

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Yeter Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Elif Güner
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Tuçe Ülker
Arş. Gör. Bilge Tekin (raportör)
Prof. Dr. Osman Sağdıç
Prof. Dr. Hakan Yardımcı
Prof. Dr. Fatma Esra Güneş
Doç. Dr. Ayhan Dağ
İlknur Menlik
Dyt. Zeynep Nur Pekacar (Mezun Temsilcisi)