Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Bölüm Hakkında

Misyonumuz
Mesleki alanda ebelik hizmetlerini yetkin bir şekilde yerine getiren, ailenin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip, teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen ve eylemlerini kanıta dayalı uygulamalar üzerine temellendiren ebeler yetiştirmek.

Vizyonumuz
Eğitim programlarını güncel gelişmeler ışığında sürekli yenileyen, ülkemizde lisans ve lisansüstü programların ve sağlık politikalarının gelişmesine yön veren, ulusal ve uluslararası arenada tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmak.