Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Refika GENÇ KOYUCU

 

Dr. Öğr. Üyesi Refika GENÇ KOYUCU

Bölüm Başkanı

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre; ebe “gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran, yeni doğanın bakımı ve aile planlaması danışmanlığı yapan kişi” olarak tanımlanmaktadır. Ebeler, kadının ve ailenin aynı zamanda da toplumun sağlık danışmanları olarak hizmet ederek, onlara birer lider ve rol model olarak sağlıklı nesillerin oluşmasına önemli katkılarda bulunurlar. Ana-çocuk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülmesinde ebelik mesleği son derece önemlidir. Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumun özendirilmesi ve emzirmenin yaygınlaştırılması için geliştirdiği politikaların uygulanabilmesi için de ebelere olan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Bu durum, ebelik mesleğinin gelecek vadeden meslekler arasında yer almasına neden olmuştur.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü olarak hedefimiz, mesleki alanda yetkin ebelik hizmetlerini yerine getiren, ailenin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip, teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen ve eylemlerini kanıta dayalı uygulamalar üzerine temellendiren ebeler yetiştirmektedir. Öğrencilere, üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere toplam 30 hastanede ücretsiz staj imkanı sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler. Ebelik Bölümünden mezun olan ebeler, temel sağlık hizmeti veren kurumlarda, gebe okullarında, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı ile infertilite merkezlerinde ve ebelik hizmetlerinin yönetiminde çalışabilirler. Aynı zamanda mezuniyet sonrası alacakları lisansüstü eğitim ile uzman hemşire olarak sağlık kuruluşlarında, akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin güçlü akademik kadrosu tarafından verilen lisansüstü eğitim ile ileri düzeyde bilgi sahibi olan, bilimsel araştırmalar yapabilen, kritik düşünme yeteneğine sahip ve güncel literatürü takip ederek mesleki sorunlara çözüm arayan “Uzman Ebe”ler yetiştirilmektedir. Halen devam etmekte olan lisansüstü programlarımız ile kişilerin, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmaları ve ebe akademisyen olarak yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Ebelerin ana çocuk sağlığı sorunlarının çözümü, normal doğumun ve emzirmenin giderek yaygınlaştırılmasındaki anahtar rolleri dikkate alındığında lisansüstü eğitim üniversitemizin öncelik verdiği eğitim programlarından birisidir.