Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Sennur Kula Şahin, Bölüm Başkanı

Hemşireliğe ve hemşirelik eğitimine diğer üniversitelerden farklı bir bakış açısı ile yaklaşan üniversitemiz Türkçe ve İngilizce hemşirelik bölümleri ile “Sağlık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirerek fark yaratan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Hemşirelik Bölümünün Vizyonu
Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyarak, sağlık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirerek fark yaratarak, vazgeçilmez ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Hemşirelik Bölümünün Misyonu
Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarında, evrensel düşünce ve değerlere sahip hemşireler yetiştirmektir.
 

Hemşirelik lisans mezunları, koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon  sağlık hizmeti veren kuruluşlarda, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, , okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, yaşlı bakımevlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca mezuniyet sonrasında ilgi duydukları alana göre, hemşirelikte lisansüstü eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora dereceleri alabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.