Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Sennur Kula Şahin, Bölüm Başkanı

Hemşireliğe ve hemşirelik eğitimine diğer üniversitelerden farklı bir bakış açısı ile yaklaşan üniversitemiz Türkçe ve İngilizce hemşirelik bölümleri ile “Sağlık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirerek fark yarataran, vazgeçilmez ve tercih edilen bir eğitim kurumu olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Hemşirelik Bölümünün Vizyonu
Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyarak, sağlık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirerek fark yaratarak, vazgeçilmez ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Hemşirelik Bölümünün Misyonu
Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarında, evrensel düşünce ve değerlere sahip, pozitif enerji yayan hemşireler yetiştirmektir.

Değerlerimiz
Yaşamın esas değer olduğuna inanırız.
Bireyin eşsizliğini kabul ederiz.
İnsanlığın yararına her türlü işi destekleriz.
Hizmette ayrım yapmamak temel ilkemizdir.
Olumlu ilişkiler kurmaya özen gösteririz.
Dürüstlük ve karşılıklı güven ilkemizdir.
Yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gereğine inanırız.
Sürekli gelişime açığız.
Liderlik rolümüzün önemine inanırız.
Mesleki, yasal ve etik değerlere bağlıyız 
Bireysel ve mesleki yaşamımızda kaliteye öncelik veririz.
Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleriz.