Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Bölüm Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Sennur Kula Şahin, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sennur Kula Şahin
Bölüm Başkanı

Sevgili Gençler,
Günümüz dünyasında trendler her gün değişmektedir. Gelecekle ilgili plan yapma ya da dileklerimizi belirtirken listenin ilk sırasında sağlıklı olmak yer almaktadır. İnsan sağlığını koruma, rahatlatma, geliştirme, bakım verme ve bilgilendirmeye yönelik çok yönlü sorumlulukları olan hemşirelik bugün olduğu kadar gelecekte de vazgeçilmez olmaya devam edecektir.

Hemşireliğe ve hemşirelik eğitimine diğer üniversitelerden farklı bir bakış açısı ile yaklaşan üniversitemiz Türkçe ve İngilizce hemşirelik bölümleri ile “Sağlık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirerek fark yarataran, vazgeçilmez ve tercih edilen bir eğitim kurumu olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Üniversitemizde öncelikle iyi insan olma, hayatın sadece ders çalışmak ve diploma almak olmadığını, bilim denilen engin denizde sınır olmadığını, sürekli araştırmak, sorgulamak gerektiğini, etrafına pozitif enerji veren, iletişimi güçlü, duygusal zekası gelişmiş lider hemşireler yetiştirmek istiyoruz. Hızlı bir yükseliş ivmesi çizen üniversitemizin İngilizce hemşirelik bölümü ile küresel anlamda sağlık hizmeti veren hemşireler yetiştirmek amacımızdır. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için her biri alanında uzman, deneyimli, genç ve dinamik akademik kadromuzla bilimin engin denizlerinde birlikte yelken açacağız. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, kamuya ve özel sektöre ait hastanelerde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, eğitim-araştırma merkezlerinde, sigorta, endüstri alanlarında ve eğitim kurumlarında çalışabilirler. Bunun yanında; mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak uzman hemşire olarak sağlık kuruluşlarında ve akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle “Uzman Hemşire” ler yetiştirilmektedir.

İstinye üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde 
TÜM BUNLARI SİZLERLE BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ. 

UNUTMAYIN SİZLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ.


Vizyonumuz
Ulusal ve evrensel düzeyde sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde hemşireliğin etkisini ortaya koyarak ile sağlık sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirerek fark yaratarak, vazgeçilmez ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz
Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında uluslararası standartlar çerçevesinden belirlenen niteliklere uygun araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, evrensel düşünce ve değerlere sahip, pozitif enerji yayan hemşireler yetiştirmektir.

Değerlerimiz

 • Yaşamın esas değer olduğuna inanırız.
 • Bireyin eşsizliğini kabul ederiz.
 • İnsanlığın yararına her türlü işi destekleriz.
 • Hizmette ayrım yapmamak temel ilkemizdir.
 • Olumlu ilişkiler kurmaya özen gösteririz.
 • Dürüstlük ve karşılıklı güven ilkemizdir.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gereğine inanırız.
 • Sürekli gelişime açığız.
 • Liderlik rolümüzün önemine inanırız.
 • Mesleki, yasal ve etik değerlere bağlıyız
 • Bireysel ve mesleki yaşamımızda kaliteye öncelik veririz.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleriz.