Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler

Hemşirelik mesleği bilim ve sanattan oluşan uygulamalı bir meslektir. Hemşirelik birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, hastalık durumunda tedavi ve rehabilite etme aşamasında bakım veren bir sağlık disiplinidir. Her geçen gün toplumdaki değişimler sağlık sorunlarının da artmasına ve çeşitlenmesine neden olmaktadır. Artan ve değişen sağlık sorunlarında hemşirelik bakımının da değişmesi ve gelişmesi gerekmektedir. Bu sorunların çözümü; hızla değişen bilimsel bilgiyi izleyerek kanıta dayalı hemşirelik bakımı uygulanmasıyla sağlanabilir.   Sorunların çözümünde bir diğer özellik ekip işbirliği içinde çalışabilen hemşireler ile mümkündür. Hemşirelik bakımı, insan onuruna yaraşır, insana değer veren ve güvenli bir şekilde verilmelidir.

İstinye üniversitesinin manifestosu; liderlik, takım ruhu ile çalışma, rekabetçi, akılcı, stratejik düşünme, bilgiye değer verme, evrensel etik değerlerle yaşama, çalışkan, topluma karşı sorumlu olma, sporcu, kültürlü olmaktır. İstinye Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerini hem hemşireliğin değerleri hem de üniversitenin değerleri ile yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisans eğitiminin nitelikli teorik bölümünün ardından bünyesinde bulunan nitelikli sağlık hizmeti sunan hastanelerde uygulama olanağı bulmaktadırlar. Hemşirelik öğrencileri sağlık kuruluşlarımızda çalışmakta olan hemşireler ve diğer ekip üyeleri ile işbirliği içinde eğitimlerini sürdürmektedir. Böylece hemşirelik bölümü öğrencileri gerek kendi kurumlarında gerekse diğer kurumlarında çalışabilecek niteliklerle donanmış olarak mezun olmaktadır.

Mezunlarımızın kazandıkları bu değer ve beceriler ile gerek ülkemiz hemşireliğine gerekse dünya hemşireliğine katkı sağlayacağına güvenimiz sonsuzdur.