Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Laboratuvarlarımız

Kurulduğu yıldan itibaren Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı ve Beslenme İlkeleri Laboratuvarı (Matbah) ile uygulama dersleri desteklenmektedir. Laboratuvarların fiziki altyapısı ve teknik donanımı eğitim-öğretim faaliyetleri için yeterli düzeyde düzenlenmiş, eğitim amacı ve program çıktılarına ulaşmayı sağlayacak niteliktedir.

Beslenme İlkeleri Laboratuvarında (Matbah); Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I-II, Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları I-II, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme I-II, Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi derslerinin uygulamaları yapılmaktadır. Bu laboratuvar besin hazırlama, pişirme, işleme ve saklama yöntemlerini öğretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarında; Besin Kimyası ve Analizleri I-II ve Besin Mikrobiyolojisi derslerinin uygulamaları yapılmaktadır. Bu laboratuvarda nem, kül, protein, yağ, vitamin ve mineral analizlerini yapabilecek cihazlar yer almaktadır. Laboratuvar uygulamalarında kimyasal tepkimeler deneysel olarak gösterilmekte, yağ, protein ve kül tayini gibi analizler yapılmaktadır.

Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı ise; Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Sporcu Beslenmesi ve Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme gibi derslerin uygulamalarında ve Lisans projeleri / Lisansüstü tez çalışmalarında aktif olarak kullanılmaktadır.