Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Neden İstinye Çocuk Gelişimi?

 • Çocuk Gelişimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi doktorasına sahip, bilimsel yayın, proje ve mesleki çalışmalar konusunda alan ve uygulama deneyimi olan, UNC Chapell Hill (Post Doc.) deneyimi bulunan ve öğretim yöntem ve içeriğini bu deneyimleri çerçevesinde belirleyen akademisyenlerden oluşmaktadır.
 • Erken Müdahale, Özel gereksinimi olan çocuklar ve aileleri, tipik gelişim gösteren çocuklar ve aileleri, yanlışsız öğretim yöntemleri, oyun, özgül öğrenme güçlüğü, sağlık kuruluşlarında mesleki uygulamalar konularında uzmanlaşmış olan kadromuz Çocuk Gelişimi alanının tüm toplumu kapsayıcı özelliklerini ön plana çıkararak gelecek nesillere yönelik güncel ve teknolojik gelişmeleri dikkate alan akademisyen kadrosu ile genişlemektedir.
 • Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. Hazırlık eğitimi yoktur. İsteyen öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi alabileceklerdir.
 • Bölüm müfredatı Çocuk Gelişimi Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇUÇEP) kriterleri çerçevesinde hazırlanmış olup, mesleki yeterliliğin niteliğini arttırıcı gözlem, uygulama ve staj olanakları sunmaktadır.
 • Bölüm bünyesinde bulunan bir ünite ve üç atölye ile öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya dönüşme aşamasındaki deneyimlerini gözlemlemek ve desteklemek mümkün olabilmektedir. Bu mekanlar;
  1. Çocuk Gelişimi İzlem Ünitesi
  2. Dramatik Etkinlikler Atölyesi
  3. Oyun, Bilim ve Sanat Atölyesi
  4. Müzik ve İletişim Atölyesi
 • Bölüm öğrencileri her yıl düzenlenen Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi’ne aktif olarak katılmaya teşvik edilmektedirler. Akademisyenlerin danışmanlığında isteyen öğrenciler birinci sınıftan itibaren yaptıkları bilimsel araştırmalarla kongreye katılabilmektedirler. Üniversitemiz bu kongrelere öğrenci katılımını desteklemektedir.
 • Çocuk Gelişimi Bölümü, tezli yüksek lisans program başvurusu yapılmış olup, YÖK ten gelecek yanıtın akabinde başlayacaktır.
 • 2018-19 eğitim öğretim dönemi Çocuk Gelişimi bölüm kontenjanları tam burslu 7, %50 burslu 54, %25 burslu 9 öğrenci olarak belirlenmiştir.