Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Bölüm Başkanının Mesajı

Çocuk Gelişimi Bölümü’nün vizyonu, bilimsel, çevresel, sosyal, teknolojik gelişimin göz önünde bulundurulduğu ve insani değerleri öncelikli olarak dikkate alan eğitim ve öğretim ortamlarında; insan hakları çerçevesinde, toplumsal değişimleri değerlendirebilen ve uygulama/çalışma alanına transfer edebilen, çağdaş-yenilikçi çocuk gelişimciler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nün misyonu, 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç, kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar veya hastanede yatarak ve ayakta tedavi gören çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimlerini bilimsel ve güncel araçlardan elde edilen verilere, mesleki bilgi ve deneyimlerine bağlı gözlemlerini ekleyerek tanımlayan, teorik ve uygulamalı olarak çocuğun özel gereksinimine uygun gelişimsel, eğitsel ve özel destek programları ile çocuğa, aileye, diğer meslek profesyonellerine ve topluma hizmet sunan, çocuğun yüksek yararını gözeten, yaşam boyu eğitim-öğretim ve kendini yetiştirme ve geliştirme becerisine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, mesleki ve bilimsel alanda yetkin “Çocuk Gelişimci” yetiştirmektir.

MEZUNLARIMIZIN SAHİP OLACAĞI BECERİLER

 • Tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimlerine yönelik gelişimsel tarama, değerlendirme ve tanılama yapabilir,
 • Gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç geliştirebilir,
 • Çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik gelişimsel uygunluk yaklaşımını temel alan programlar oluşturabilir ve uygulayabilir,
 • Çocukların gelişimsel izlemini/takibini yapabilir,
 • Çocuğun gereksinimleri doğrultusunda çocuk odaklı aile merkezli uygulamalarla (ailelere, profesyonellere, kurum, kuruluşlara) danışmanlık yapabilir,
 • Projeler üretebilir,
 • Toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararı için sorumluluk alıp, rol ve işlevlerini mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurarak yerine getirebilir,
 • Teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilir,
 • Çocuk ve ailenin ulusal ve uluslararası düzeyde haklarını koruyan ve savunan, eklektik yaklaşımı benimser.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA ALANLARI;

 • Çeşitli bakanlıklar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı)
 • Özel ve resmi hastane, sağlık kuruluşları (Aile Sağlık Merkezleri vb.)
 • Eğitim kurumları
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları ve Rehberlik Araştırma Merkezleri
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Uluslararası kuruluşlar
 • Üniversiteler
 • Aile danışma merkezleri
 • Çocuk gelişimi merkezleri
 • Ulusal ve uluslararası projeler
 • Yayınevleri

Çocuk Gelişimi Bölümü İletişim No: 0850 283 60 00