Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce

Neden İSÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • Bölümümüz akademik kadrosu Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi seçkin üniversitelerden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktorasına sahip, bilimsel üretkenliği ve eğitim becerileri yüksek ve genç bir kadrodur. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Nörolojik ve Romatolojik Rehabilitasyon konularında uzmanlaşmış olan kadromuz Fizyoterapinin daha farklı alt alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerle genişlemeye devam etmektedir.
                                                                                                                                                
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde İngilizce eğitim vermekte olup İngilizce Hazırlık Okulu ile birlikte beş yıldır.                                                                                                                                                                                      
 • Bölüm müfredatımız Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (FTRÇEP) kriterleri temel alınarak hazırlanmış olup, nitelikli bir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans eğitiminin tüm gerekliliklerini karşılamaktadır. Ayrıca Bölümümüz, İstinye Üniversitesi ile Kuzey Karolina'daki Winston Salem State Üniversitesi (WSSU) arasındaki akademik işbirliği protokolüne göre, ABD'de Sağlık Bilimleri Fakültesi Doctoral of Physical Therapy (DPT) Programı ile ortak lisans programı yürütmektedir. Bu nedenle mezunlarımız WSSU'da eğitimlerine devam etme ve ABD'de ve tüm dünyada geçerli olan bir diploma ile Doctoral of Physical Therapy ünvanına sahip olma fırsatına sahiptirler.                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Bölüm müfredatı kapsamında staj ve klinik uygulamalar başta üniversitemiz bünyesindeki 25 yıllık birikim ve düzene sahip Medical Park ve Liv Hospital zincirlerinde ve çeşitli alanlarda fizyoterapi hizmeti veren anlaşmalı kurumlarda gerçekleştirilmektedir. Bu kurumlar aracılığıyla öğrencilerimize nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, spor fizyoterapisi, pediatrik rehabilitasyon, tele-rehabilitasyon gibi fizyoterapinin farklı alt alanlarında staj yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunulmaktadır.                                                                                                                                                                                                
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü bünyesinde kullanılan Beş (5) Fizyoterapi Uygulama Laboratuvarları öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı sunmaktadır. İstinye Üniversitesinde iyi teorik eğitimi sağlayacak nitelikli akademisyenlerin yanı sıra, uygulamalı eğitim ve araştırmalar için de yeterli ve son teknolojik donanıma sahip laboratuvarları bulunmaktadır. Bu labratuvarlar; 
   
  1. Egzersiz ve Nörolojik Rehabilitasyon Uygulama Laboratuvarı
  2. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Uygulama Laboratuvarı
  3. Elektrofiziksel Ajanlar Ünitesi Uygulama Laboratuvarı
  4. Elektroterapi Ünitesi Uygulama Laboratuvarı
  5. Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi Uygulama Laboratuvarı                                                
 • Bölüm programımızdaki araştırma yöntemleri dersi kapsamında öğrencilerimiz araştırma yapma ve isterlerse araştırmalarını yayına dönüştürme imkanı bulacaklardır.
                                                                            
 • Bölüm öğrencileri her yıl düzenlenen Türkiye Fizyoterapistler Derneği Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi’ne aktif olarak katılmaya teşvik edilmektedirler. Akademisyenlerin danışmanlığında isteyen öğrenciler birinci sınıftan itibaren yaptıkları bilimsel araştırmalarla kongreye katılabilmektedirler. Üniversitemiz bu kongrelere öğrenci katılımını desteklemektedir.                                                                                                                                                                                                 
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2021 yılında European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) üyesi olmuştur. Ayrıca dünyanın her yerindeki üniversitelerle uluslararası işbirliklerimiz ve Avrupa'nın önde gelen üniversiteleriyle Erasmus ortaklıklarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus Programları ile Avrupa'da eğitim görebilir veya staj yapabilirler.                                                                                                                                                                        
 • Üniversitemiz mezuniyet sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans eğitim olanağı sağlamaktadır. Yüksek lisans eğitimi için öğrencilerimize Başarı Puan Ortalamasına göre yapılan değerlendirme ile %100’e varan burs hakkı tanınmaktadır.
   
 • Bölüm kontenjanlarımız 8 kişi tam burslu, 20 kişi %50 indirimli, 40 kişi %25 indirimli ve 12 kişi ücretli olarak belirlenmiştir.