Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Bölüm Başkanının Mesajı

Dil ve Konuşma Terapisti, bireylerin dil, konuşma ve ses bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman hekim tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Dil ve konuşma terapisti, toplumda ve bireylerde dil, konuşma ve ses bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık çalışması yapar. İlgili uzman hekim tarafından yönlendirilen hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular. Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeoözefageal protezler ve benzeri konuşma aparatları, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemlerin uygulanması konusunda hastaya eğitim verir.

Özel gereksinimi olan (Down sendromu, otizm, vb.) bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarında görev alır.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak hedefimiz, mesleki alanda yetkin dil ve konuşma terapi hizmetlerini yerine getiren, ailelerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen ve eylemlerini kanıta dayalı uygulamalar üzerine temellendiren “Dil ve Konuşma Terapistleri” yetiştirmektir.

Dil ve konuşma terapisi bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir. Öğrencilere, üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere toplam 30 hastanede ücretsiz staj imkânı sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan terapistler, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakımevlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinde görev alabilir, yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak da çalışabilirler. Mezun olan öğrenciler kendi merkez ya da kliniklerini de açabilirler.