Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Refika Genç Koyucu

Refika Genç Koyucu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden 2003 yılında mezun olan Refika Genç Koyucu, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında 2007 yılında tamamlamıştır. Doktorasını aynı şekilde Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlayan Refika Genç Koyucu, 15 yıllık Ebelik mesleğini Siirt İkizbağlar Köyü Sağlık Evinde 1 yıl, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğinde 14 yıl cra etmiştir. 2015 yılında Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlaşmıştır. Ebeler Derneği, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, İnfertilite Hemşireliği Derneği üyelikleri bulunmaktadır. 2018 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi, Jinekolojik ve Ürojinekolojik Operasyonlar, Kadın hastalıkları ve Doğum, Riskli Gebelik Takibi, İnfertilite, Yenidoğan

Temel Alanları: Ebelik, 

2021 - Effect of intrapartum vitamin D levels on labor pain
GENÇ KOYUCU REFİKA. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,
2021 - The Covid 19 outbreak: Maternal Mental Health and Associated Factors
GENÇ KOYUCU REFİKA, PALAS KARACA PELİN. Midwifery, 99(),
2021 - Determination of Premenstrual Syndrome Levels of Faculty of Health Sciences Students in COVID19 Process
GENÇ KOYUCU REFİKA. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 12(),
2020 - PRİMİPAR VE MULTİPAR GEBELERİN GEBELİK STRESLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
GENÇ KOYUCU REFİKA. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi,
2020 - Sağlık hizmetleri öğrencilerinin meme kanseri konusunda bilgilerinin değerlendirilmesi
PALAS KARACA PELİN,GENÇ KOYUCU REFİKA. Androloji Bülteni, 22(2), 94-102.
2018 - YENİDOĞAN GÖBEK BAKIMINDA KLORHEKSİDİN, İYOT VE ALKOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI
GENÇ KOYUCU REFİKA,ÇINAR FADİME. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,, 20(1), 8-16.
2018 - Effects of Intradermal Sterile Water Injections in Women with Low Back Pain in Labor: A Randomized, Controlled, Clinical Trial
GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN,ender yumru ayşe,salman süleyman,ayanoğlu yavuz tahsin,tosun yıldız,tayfur cihangir. Balkan Medical Journal, 35(2), 148-154.
2018 - Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde GebelerinGlukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları
GENÇ KOYUCU REFİKA. SAĞLIK VE TOPLUM,
2017 - Effects of pushing techniques during the second stage of labor: A randomized controlled trial
GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 56(5), 606-612.
2017 - Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri, Preconceptional Counselling Needs Among Women of Reproductive Age
GENÇ KOYUCU REFİKA,TOSUN YILDIZ,KATRAN BANU. JAREN,
2016 - İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler Ve İş Doyumu
DEMİRCİ NURDAN,GÜN ÇİĞDEM,POTUR DİLEK,GENÇ KOYUCU REFİKA. Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi,
2016 - . Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri Pushing Techniques During Second Stage of Labor
GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN. JAREN,
2015 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Doğum Şekli Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi
PALAS KARACA PELİN,GENÇ KOYUCU REFİKA. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi,
2015 - Kliniğimizde Yapılan Total Laparoskopik Histerektomi Operasyonlarının Değerlendirilmesi
SALMAN SÜLEYMAN,AYANOĞLU YAVUZ TAHSİN,BOZKURT MURAT,KUMBASAR SERKAN,KAVŞİ BERKER,SERTOĞLU ERKİN,GENÇ KOYUCU REFİKA. JAREM,
2014 - Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri
KÖMÜRCÜ NURAN,DURMAZ AYŞEGÜL,AYDIN NİHAL,GENÇ KOYUCU REFİKA,KARAMAN ÖZEN ESRA,TOKER EYLEM. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ,
2011 - The incidence of HBSAg anti HBS and anti HCV in pregnant women
İNCİ COŞKUN EBRU,DİÇGEZ BURCU,GENÇ KOYUCU REFİKA,AYANOĞLU YAVUZ TAHSİN,YUMRU AYŞE ENDER. Perinatal Journal, 71-75.
- NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS ATTITUDES ABOUT GENDER ROLE IN SOCIETY AND THE PERCEPTIONS OF HONOR RELATED TO WOMEN
KÖMÜRCÜ NURAN,YILDIZ HATİCE,TOKER EYLEM,KARAMAN ÖZEN ESRA,GENÇ KOYUCU REFİKA,DURMAZ AYŞEGÜL,AYDIN NİHAL. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, 1-1.
EBELİKTE GÜNCEL ÇALIŞMALAR
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786257401555
GENÇ KOYUCU REFİKA
Güncel Jinekoloji Hemşireliği
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-258-917-5
GENÇ KOYUCU REFİKA
Ebelikte güncel çalışmalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786257401555
GENÇ KOYUCU REFİKA
Güncel Jinekoloji Hemşireliği
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-258-917-5
GENÇ KOYUCU REFİKA