Faculty of Health Sciences

Academic Members

Refika Genç Koyucu

Refika Genç Koyucu,  Dr.

CV
Faculty Member

Research Areas: Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi, Jinekolojik ve Ürojinekolojik Operasyonlar, Kadın hastalıkları ve Doğum, Riskli Gebelik Takibi, İnfertilite

Main Areas: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 

2018 - YENİDOĞAN GÖBEK BAKIMINDA KLORHEKSİDİN, İYOT VE ALKOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI
GENÇ KOYUCU REFİKA,ÇINAR FADİME. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,, 20(1), 8-16.
2018 - Effects of Intradermal Sterile Water Injections in Women with Low Back Pain in Labor: A Randomized, Controlled, Clinical Trial
GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN,ender yumru ayşe,salman süleyman,ayanoğlu yavuz tahsin,tosun yıldız,tayfur cihangir. Balkan Medical Journal, 35(2), 148-154.
2018 - Effects of Intradermal Sterile Water Injections in Women with Low Back Pain in Labor
GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN,Yumru Ayşe Ender,salman süleyman,Ayanoğlu Yavuz Tahsin,tosun yıldız,TAYFUR CİHANGİR. Balkan Medical Journal,
2018 - Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde GebelerinGlukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları
GENÇ KOYUCU REFİKA. SAĞLIK VE TOPLUM,
2017 - Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri, Preconceptional Counselling Needs Among Women of Reproductive Age
GENÇ KOYUCU REFİKA,TOSUN YILDIZ,KATRAN BANU. JAREN,
2017 - Effects of pushing techniques during the second stage of labor: A randomized controlled trial
GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 56(5), 606-612.
2016 - İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler Ve İş Doyumu
DEMİRCİ NURDAN,GÜN ÇİĞDEM,POTUR DİLEK,GENÇ KOYUCU REFİKA. Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi,
2016 - . Doğumun İkinci Evresinde Kullanılan Ikınma Tipleri Pushing Techniques During Second Stage of Labor
GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN. JAREN,
2015 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Doğum Şekli Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi
PALAS KARACA PELİN,GENÇ KOYUCU REFİKA. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi,
2015 - Kliniğimizde Yapılan Total Laparoskopik Histerektomi Operasyonlarının Değerlendirilmesi
SALMAN SÜLEYMAN,AYANOĞLU YAVUZ TAHSİN,BOZKURT MURAT,KUMBASAR SERKAN,KAVŞİ BERKER,SERTOĞLU ERKİN,GENÇ KOYUCU REFİKA. JAREM,
2014 - Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri
KÖMÜRCÜ NURAN,DURMAZ AYŞEGÜL,AYDIN NİHAL,GENÇ KOYUCU REFİKA,KARAMAN ÖZEN ESRA,TOKER EYLEM. SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ,
2011 - The incidence of HBSAg anti HBS and anti HCV in pregnant women
İNCİ COŞKUN EBRU,DİÇGEZ BURCU,GENÇ KOYUCU REFİKA,AYANOĞLU YAVUZ TAHSİN,YUMRU AYŞE ENDER. Perinatal Journal, 71-75.
- NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS ATTITUDES ABOUT GENDER ROLE IN SOCIETY AND THE PERCEPTIONS OF HONOR RELATED TO WOMEN
KÖMÜRCÜ NURAN,YILDIZ HATİCE,TOKER EYLEM,KARAMAN ÖZEN ESRA,GENÇ KOYUCU REFİKA,DURMAZ AYŞEGÜL,AYDIN NİHAL. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL DISEASES AND MATERNAL AND CHILD HEALTH, 1-1.