Faculty of Health Sciences

Mission Vision

Misyon
Alanında yetkin, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, topluma ve çevreye duyarlı, hayat boyu öğrenme alışkanlığına sahip, etik değerlere önem veren lider bireyler yetiştirmek; Atatürkçü düşünceye dayalı çağdaş, yenilikçi ve öncü eğitim ve araştırma ortamları sağlamak, bu yolla topluma ve insana katkı sunmak; bilimsel düşünceyi ön planda tutarak, eğitim, araştırma ve hizmette mükemmel düzeye ulaşmak için çalışmaktır.


Vizyon
Eğitim, araştırma ve hizmette öncü, eğitim programlarını güncel gelişmeler ışığında sürekli yenileyen, ülkemizde lisans ve lisansüstü programların ve sağlık politikalarının gelişmesine yön veren, ulusal ve uluslararası arenada tanınan ve tercih edilen bir fakülte olmak.