Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte Yapay Zekâ

Hemşirelikte Yapay Zekâ

Son yıllarda, bilim ve teknolojideki gelişmeler hızla ilerlemekte ve dünya çapında yaygınlaşmaktadır.  
Sağlık sisteminde yaşanan hızlı değişim ve gelişim, ülkemizde en büyük sağlık zincirine sahip olan MLPCare grubu ile desteklenen İstinye Üniversitesi’nin gelecek nesil hemşirelikte liderlerin yetiştirilmesini de zorunlu hale getirmektedir. Bunun bilinci ile İstinye Üniversitesi bir değişim aracı olan yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. 
Yarının akademisyen ve klinisyenlerini hazırlamak amacı ile; eğitim, araştırma ve klinik bakımda yapay zekayı kullanmayı gerektiren  (karar verme destek sistemleri, simülasyon, sanal gerçeklik, oyun ve diğer eğitim teknolojisi) durumları hemşirelik bakımına entegrasyonunu sağlayarak kendimizi ve mezunlarımızı hazırlamak  en önemli sorumluluklarımız arasındadır. 
Hemşirelik eğitimi ve uygulamasında teknolojiyi kullanan ancak hemşireliğin doğasından uzaklaşmayan, insani değerlere saygılı, bakım odaklı, etik ilkelere sahip, araştıran, sorgulayan, gelişmeye açık, yenilikçi yaklaşımları  içeren; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımızla sizleri heyecanla bekliyoruz.