Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Yunus Emre  Tütüneken

Yunus Emre Tütüneken,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde 2016 yılında derece ile mezun olmuştur. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında başlamış olduğu Yüksek Lisans Eğitimini ‘Kan Akımı Kısıtlaması ile Kombı̇ne Düşük Yoğunluklu Dı̇rençlı̇ Egzersı̇z Eğı̇tı̇mı̇nı̇n Trı̇ceps Brakı̇ Kas Hacmı̇ ve Performansına Etkı̇sı̇’ başlıklı tez çalışması ile Ocak/2021 yılında tamamlamıştır. Aynı süre zarfında İstinye Üniversite Aşçılık Programında Ön Lisans eğitimine başlamış olup derece ile mezun olmuştur. 2021 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında başlamış olduğu doktora eğitimine halen devam etmektedir. Lisans mezuniyeti sonrası başlamış olduğu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki çalışma sürecinin ardında 2018 yılından itibaren İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Kardiyopulmoner rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon