Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Emine Türkmen

Emine Türkmen,  Doç. Dr.

CV

Doç. Dr. Emine TÜRKMEN 1980-1984 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 1987 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını ve 1997 yılında Hemşirelik Doktora Programını tamamladı. 1984-1990 yılları arasında İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde hemşire ve sorumlu hemşire olarak çalıştı. 1990-1995 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev aldı. 1995-2003 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (SANERC) eğitim ve araştırma hemşiresi olarak çalıştı. Ocak 2004-Haziran 2009 tarihleri ile Kasım 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında Koç Üniversitesi SANERC Direktörü olarak görev yaptı. Aynı zamanda Ocak 2004-Ağustos 2019 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/Hemşirelik Fakültesi’nde Yard. Doç./Dr. Öğretim Üyesi olarak görev aldı. SANERC’in, 2010 yılından itibaren uluslararası düzeyde, Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (American Nurses Credentialing Center – ANCC)’nden akreditasyon belgesi alma süreçlerine önderlik etti. Eylül 2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında SANERC Koordinatörü olarak görevini sürdürdü. Mart 2017 yılında doçent olan Türkmen, Eylül 2021’den bu yana İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans tez danışmanlıkları, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri ve kitaplarda bölüm yazarlığı vardır. Eğitim ve araştırmada hemşirelikte yönetim, insan kaynakları yönetimi, hasta güvenliği, değişim yönetimi, sürekli kalite geliştirme, yoğun bakım hemşireliği, sürekli eğitim ile hemşirelik lisans eğitimi ve sürekli eğitiminde akreditasyon konuları ilgi alanlarıdır. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği kurucu üyesi olan Türkmen, Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED) ve Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)’nin üyesi olarak aktif çalışmaktadır. Türkmen, evli ve bir çocuk annesidir. E-posta: emine.turkmen@istinye.edu.tr

Araştırma Alanları: Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi, Hasta Güvenliği, Sürekli İyileştirme ve Kalite Geliştirme, Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon , yoğun bakım hemşireliği

Temel Alanları: Hemşirelikte Yönetim, 

(2010), "Poster bildiri (birincilik ödülü) (Hemşirelik iş indeksi-hemşirelik çalışma ortamını değerlendirme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlilik çalışması, Türkmen E, Badır A, Balcı S, Topçu-Akkuş S)", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı)",
(2014), "Outstanding Teaching Award (2013-2014)", "Üniversite", "Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu",
(2013), "Yaşam Bekçisi (Life Keeper)", "Sivil Toplum Kuruluşu", "Avrupa Yoğun Bakım Hemşire Dernekleri Federasyonu (European federation of Critical Care Association=EfCCNA) ve Sırbistan Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Hemşireleri Derneği (Udrujenze Sestara- Intensive, Anesthesia, Reanimation=UINARS)",