Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tahıllar, Ekmek ve İnsan Beslenmesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamit Köksel'in verdiği eğitimde hububat ürünleri antik uygarlıklar döneminden bu yana en önemli gıdalar arasında, günümüzde de insan beslenmesindeki önemini koruyan ekmek ele alınmıştır. Ekmek hakkında yoğun bir bilgi kirliliği ve kavram kargaşası yaşanmaktadır. Bu eğitimin amacı Göbeklitepe’den başlayarak tahıllar ve ekmeğin uygarlık tarihindeki rolünden, tahıl üretimi, değirmencilik ve ekmek üretiminin tarihçesinden ve geçmişteki yasal düzenlemelerden, anavatanı Anadolu olan Siyez-Kavlıca gibi buğdaylardan günümüze kadar bir perspektif sunmaktır. Bu kapsamda buğday tanesinin yapısı, tam tahıl ürünleri ve sağlık üzerindeki etkileri, tahıl ürünleri ve ekmek konusunda yoğunlaşan yanıltıcı iddialar ve bu konudaki bilimsel değerlendirmeler ele alınmıştır.

HAMİT KÖKSEL kimdir?

Ankara Üniversitesi, Gıda Teknolojisi Bölümü’nden 1978 yılında Yüksek Mühendis derecesiyle mezun olan Hamit Köksel, aynı yıl Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde Hububat Teknolojisi Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak göreve başlamıştır. 1980 yılında Meksika' daki CIMMYT (International Wheat and Maize Improvement Center) adlı araştırma merkezinde buğday ıslahı ve kalitesi konusunda 8 ay süreyle çalışmıştır. 1986 yılında IDRC (International Development Research Center) tarafından sağlanan bursla Kanada Manitoba Üniversitesi' nde MSc çalışmasını tamamlamıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Bilimi ve Teknolojisi ABD’da 1990 yılında tamamlayan Hamit Köksel, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştır. Aynı üniversitede 1993 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör olarak atanmıştır. 1993 de Ingiltere Humberside Üniversitesi’ nde, 1996 da Kanada Manitoba Üniversitesi' nde, 1999, 2000 ve 2006’da ABD Michigan Eyalet Üniversitesi' nde araştırmalar yürütmüştür. Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde iki dönem Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı, bir dönem Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 26 yüksek lisans, 14 doktora öğrencisinin danışmanlığını yürütmüştür. 2002 yılından beri merkezi Viyana’da bulunan ICC (International Association for Cereal Science and Technology) Türkiye temsilcisidir. 2105-16 yıllarında bu kuruluşta President Elect, 2017-18 yıllarında Başkan olarak görev yapmıştır, 2019-20 yıllarında ICC Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2003 yılından beri European Association of Chemical and Molecular Sciences, Food Chemistry Division (EuroFoodChem) Ulusal Delegesidir. SCI kapsamındaki dergilerde 130 dan fazla makalesi yayınlanmış, Uluslararası bilimsel toplantılarda 150 den fazla bildiri sunmuştur. SCI kapsamındaki bazı uluslararası dergilerde (Journal of Cereal Science, Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, Acta Alimentaria) Editörler Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü, Ziraat Mühendisleri Odası Bilim Ödülü, ICC Herald Perten Vakfı Bilim Ödülü gibi çeşitli ödüller almıştır. Prof. Dr. Hamit Köksel 2019 yılı itibariyle, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde akademik kadroda yer almaktadır.