Sağlık Bilimleri Fakültesi

SBF Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu E-Sağlık Dergisinde

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Füsun Terzioğlu e-sağlık dergisinde İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve MLPCare Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğünü tanıtan röportajı Ocak 2017’de yayınlanmıştır.

 

Fakültenizin kuruluşunda büyük emeğiniz olduğunu biliyoruz. Hedef ve farklılıklarınızı okurlarımızla paylaşır mısınız?

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

Sağlık hizmetlerine yeni bir yaklaşım getiren ve daha fazla gencimizi sağlık sektörüne kazandırmak hedefiyle yola çıkan İstinye Üniversitesi’nin kurucu akademik kadrosunda yer almaktan ve hem Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı hem de MLPCare Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü görevlerini üstlenmekten büyük mutluluk, onur ve heyecan duyuyorum. İstinye Üniversitesi›nde bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilen, sağlık hizmetlerinde verilmesi hedeflenen eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini kazanan, mezuniyet sonrası programlarla da akademik çalışma yaparak temel eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak lider bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve

Diyetetik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri; uluslararası düzeyde tanınan ve bu düzeyde işbirlikleri olan, güçlü bir akademik yapıya sahip, en başarılı öğrencilerin eğitim almak üzere geldiği ve sağlık eğitimini uluslararası standartlarda yürüten, mezunları istihdam edilmek üzere tüm kurumlar tarafından öncelikli tercih edilen referans bir kurum niteliğini kazanma arzusu içerisinde yol almaktadır. “Liv Hospital”, “Medical Park “ ve “VM Medical Park” olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur. Kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış başarılı akademik kadrosu ile İstinye Üniversitesi, öğrencilerine var olan bilgiyi aktararak kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, eğitim ve araştırma performansı ile yeni bilgi üretilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Üniversitedeki tüm süreçlerde öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen İstinye Üniversitesi, bir bilim ve araştırma merkezi olma vizyonu doğrultusunda, öğretim üyelerinin araştırmaları ile bilimin sınırlarını genişletmeyi, bilimsel gelişmelerden edinilen bulguları toplumun refahı için uygulamaya geçirmeyi ve bununla birlikte topluma kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerine geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, teknoloji ve sanatı da kapsayan bir öğrenme ve ilerleme ortamı sunar. Öğrencilerini liderlik yetenekleri ile donatılmış, bilimin gücüne güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, eleştirel düşünebilen; insani ve etik de- ğerlere sahip, kendini geliştirme ve yaratıcılığını kullanma alışkanlığı edinmiş bireyler olarak yetiştirir. Mezunlarını, MLPCare Grubu çatısı altında birleşen Liv Hospital, Medical Park ve VM Medical Park başta olmak üzere, İstinye Üniversitesi’nde edindikleri bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir. İstinye Üniversitesi, geleceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireylerini bünyesinde yetiştirerek toplumumuzun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir rol oynamayı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Üniversite olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği akademik bilgiyi yurt içi ve dışından bilim insanlarının farklı bakış açıları ile kaynaştırarak paylaşmak ve toplumu daha aydınlık yarınlara taşımak için her zaman bilimin ışığında, akademik dünyada yol gösterici olarak ilerlemek. Üniversite olarak misyonumuz, araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerlerin temel dayanak noktası olarak öncelendiği; ülkemiz insanı başta olmak üzere, tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, gerçek anlamda üniversite ruhunu kavramış, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, çağın gerekleri ile donanımlı, disiplinler arası ortak çalışma ruhu ile takım çalışması gerçekleştirilebilecek, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi analiz edebilme yeteneğine sahip, bilgiye değer veren ve insanlığın gerçek bilgiye ulaşma çabasına katkıda bulunabilecek, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik değerlere uyan, üretken, nitelikli, aydın bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak bir üniversite hizmeti yürütebilmektir. İstinye Üniversitesi; 27 hastane, 2 bin doktor ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük hastane markalarını bünyesinde bulunduran MLPCare Grubu (Medical Park Hastaneleri, VM Medical Park Hastaneleri ve Liv Hastaneleri) tarafından tam donanıma sahip bir araştırma üniversitesi olarak kurulan ve hızla gelişen sağlık sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda da dünyanın önde gelen akademisyenlerini kadrosuna dahil etmeye devam etmektedir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye’nin en büyük sağlık markası olan MLPCare Grubu’nun yıllara dayanan bilgi, birikim ve deneyimini eğitim yatırımına dönüş- türmek amacıyla kurulmuştur. 2016-2017 akademik yılında İstinye Üniversitesi çatısı altında eğitim vermeye başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin hedefi, kendi alanında tam donanımlı, araştıran, bilimsel düşünmeyi ve bilimsel uygulamayı prensip edinmiş çağdaş sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde her biri dört yıllık lisans programı olan “Beslenme ve Diyetetik”, “Ebelik”, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ile “Hemşirelik” bölümleri bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, titizlikle hazırlanmış eğitim programları seçkin öğretim kadrosu tarafından verilmektedir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi güçlü eğitim kadrosu ve kampüs içinde yer alan Topkapı İstinye Üniversite Hastanesi’nin teknolojik olanaklarının yanı sıra MLP Grubu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde staj, yarı zamanlı çalışma ve iş bulma imkânı da sunmaktadır. Güçlü akademik kadromuzla İstinye Üniversitesi’nde Sağlık Bilimlerinin geleceğinde yeni bir vizyonla inovasyon alanları oluşturmaktadır. Bu inovasyon alanlarında öğrencilerimiz girişimciliklerini artıracak, fikirlerini destekleyecek projelerde yer alacak, teknolojik gelişmeleri takip edeceklerdir. inovasyon Ayrıcaİstinye Üniversitesi’nden mezun olacak tüm Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerine Türkiye’nin dört bir yanında yer alan MLPCare Grubu hastanelerinde iş garantisi verilmektedir. Sağlık Meslek Lisesi ya da önlisans eğitimine sahip olan öğrencilerimiz hem hastanelerimizde çalışabilmekte hem de eğitim yaşantıları- nı sürdürebilmektedir. Bunun yanında tüm öğrencilerimize ücretsiz özel sağlık sigortası yapılması ve Medikal Park, WM Medikal Park, Liv Hastaneleri ve İstinye Üniversitesi Hastanesi’nde de eğitim yaşantıları boyunca ücretsiz staj yapma fırsatları da sağlamaktadır. Bunların yanında öğrencilerimiz tercih bursu, başarı, staj, yemek, vb. gibi 6 farklı alanda burs imkânları sunmakta; öğrencilerimize Sağlık Bilimleri Fakültesi altında tüm bölümler arasında çift anadal eğitimi alma fırsatı tanımaktadır. Uluslararası işbirlikleri ve Erasmus programları ile değişim programlarından yararlanmaları da mümkündür. Böylece farklı Avrupa ülkelerinde ve Amerika’daki hastaneleri ve kültürel farklılıkları tanıma fırsatları da öğ- rencilerimizi beklemektedir.”

Alana değer katmış bir akademisyen olarak gençler sizce neden hemşirelik mesleğini tercih etmeliler ve mezuniyet sonrasında istihdam ve akademik kariyer seçeneklerini biraz açar mısınız?

“Ebelik ve hemşirelik mesleği insanın doğumundan ölümüne kadar her yaş dö- neminde ihtiyaç duyulan, hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde farklı alanlarda iş imkanı sunmasıyla dünya çapında en çok tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, insan sağlığını güçlendirmeyi kendisine meslek olarak edinmek isteyen gençlerimizin sağlık ekibinin en önemli insan gü- cünü oluşturan hemşirelik ve ebelik mesleğinde yer alması çok önemlidir. Hemşirelik ve ebelik mesleği dünyanın ve ülkemizin her yerinde en fazla ihtiyaç duyulan, popülerliğini her zaman sürdüren toplum ve aile sağlığını güçlendirmeyi, sağlığı korumayı hedefleyen çok özel bir meslektir. Bu nedenle iş bulma olanağı her zaman yüksektir, çünkü toplum her alanda hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Sağlık ekibi içerisinde de çok ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Cerrahi ya da tedavi hizmetleri ne kadar iyi verilirse verilsin eğer hemşirelik bakımı yeterli değilse bireyin sağlığının sürdürülmesi ya da güçlendirilmesi söz konusu olmayacaktır. İstinye Üniversitesi olarak Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerimize sağladığımız hem burs olanakları hem de mezuniyetten sonra çalışma garantisi önemli bir fırsattır.

Okurlarımız bizden akademik kariyer ve uzmanlık alanı için deneyim ve bilgi desteği istemekteler. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyiz?

Hemşire, bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri uygulamalı eğitimlerini Topkapı İstinye Üniversite Hastanesi ve MLPCare Grubunun gelişmiş teknoloji ile donatılmış hastanelerinde, ilgili dersin öğretim üyeleri ile birlikte alır. Teknolojik ilerleme ve sağlık konusunda halkın bilinçlenmesi, sağlık hizmetine olan talebi artırmıştır. Devletin desteklediği sağlık kuruluşlarının sayısının artması ve özel hastanelerin yaygınlaşması hemşirelerin çalışma alanını genişletmiştir. Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak hemşire olarak yetkilendirilmiş profesyonel meslek üyeleri için çok farklı kariyer fırsatı bulunmaktadır. Akademik ve klinik ortamların yanında, işyeri hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği, ilaç firması eğitim hemşiresi vb. alternatif alanlarda kariyerlerine devam etme şansları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmek için Türkiye’nin en büyük sağlık markası olan MLPCare Grubu’nun “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere 3 ayrı hastane markasında şu anda Türkiye çapında faaliyette olan 27 hastanesinde ücretsiz staj imkânı sağlanmaktadır. Benzer şekilde ebelik öğrencileri ve mezunları için farklı kariyer fırsatları bulunmaktadır. Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden birisidir. Ülkemizde neredeyse kadınların yarısı doğumlarını sezaryen operasyonu ile gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Sağlık Bakanlığı ülkemizde sezaryen doğumların önüne geçebilmek ve normal doğumu özendirmek amacıyla birtakım önlem paketlerini ele almıştır. Bu kapsamda yasa, yönetmelik ve tüzüklerde yapılan düzenlemeler ile ebelik mesleği hem lisans düzeyine çıkarılmış hem de görev yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Kadının en önemli, en özel anlarından birisi olan doğum eyleminde; dünyaya yeni bir canlının gelişine tanıklık etmek, ağrı ile baş etmeye çalışan anne adayını desteklemek ve güçlendirmek, doğumunu konforlu ve güvenli bir şekilde sonlandırmasına yardımcı olmak, bütün aile tarafından büyük bir heyecan ve istekle beklenen bebeğin doğum mucizesinde ailenin yanında olmak gibi çok özel ihtiyaç alanlarına yanıt vermektedir. Kadı- nın yaşamında en önemli süreçlerden birisi olan gebelik deneyiminde; daha gebe kalmadan önce kadının sağlığının güçlendirilmesi, gebeliği süresince sağlıklı bir anne ve fetüs için gerekli olan izlem, muayenelerin yapılması, eğitim ve danış- manlıkların verilmesi, sağlıklı ve güvenli bir doğumun gerçekleştirilmesi ve do- ğum sonu dönemde de anne-bebek iletişiminin başlatılması, yenidoğan bebeğin acil ve öncelikli bakımının verilmesi, emzirmenin başlatılması, kadının rahatının ve konforunun artırılması ile sağlık durumunun güçlendirilmesi gibi yaşamsal öneme sahip sorumluluk alanları bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçüt anne ve bebek sağlığı durumu olmasından hareketle, ebeler verdikleri sağlık hizmeti ile hem annenin ve bebeğin, hem de ailenin ve dolayısıyla toplum sağlığının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacaklardır. Ebelik mesleğine sahip olacak siz değerli öğrencilerimize mezuniyetinizden sonra MLPCare grup içerisinde iş garantisi sağlamamız, ücretsiz staj imkânları sunmamız ve ücretsiz özel sigorta kapsamından yararlandırmamız gibi ayrıcalıkların İstinye Üniversitesini seçmenizde önemli faktörler olduğu düşünülmektedir. Mezuniyet sonrası Ebelik mesleğinin çalışma alanları aşağıda verilmiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünün nitelikli hocaları ile ebelik mesleğinin güç- lendirilmesinde katkı sağlayacağınıza ve mezunumuz olarak fark yaratacağınıza inanıyoruz. Ebelik Mesleğinin Çalışma Alanları Aile planlaması eğitim ve danışmanlığı, Gebeliğin tanılanması, Normal gebeliklerin izlemi ve muayeneleri, Gebelikte risklerin erken tanısı için gerekli muayene ve yönlendirme, Hijyen ve beslenme dâhil ana-babalığa hazırlık programlarının yürütülmesi, Röportaj İntrauterin fetal durum ve travmayı uygun klinik ve teknik yöntemlerle izleme, Anneye bakım verme, Acil makat doğumlar ve epizyotomi gerektiren durumlar dâhil normal doğumları yönetme, Anne ve bebek için anormal bulguları belirleme, Hekimin yokluğunda gerekli acil önlemleri alma (özellikle plasentanın elle çıkarılması, uterus manuel muayenesi vb) Yenidoğanın ilk bakım ve muayenesi, gerekirse acil resusitasyon, Postnatal dönemde annenin bakım ve izlemi, Yenidoğanın bakım ve gelişiminin izlemi.

Hemşirelik mesleğinin Türkiye ve dünyadaki eğitim politikalarını karşılaştırmak istersek düşeceğiniz notlar nelerdir? Mesleğin daha ileriye taşınması için uygulanan politikalara katkı sunabiliyor musunuz?

Türkiye de üniversitelerde hemşirelik ve ebelik mesleği eğitimleri Avrupa standartları ve Bologna kriterleri doğrultusunda verilmektedir. Pek çok lisans eğitimi veren üniversitelerimiz Eğitimde Akreditasyon Standartlarını sağlamış ve belirli bir nitelikte hemşirelik eğitimi verdiklerini kanıtlamışlardır. Akademisyenlerin en önemli sorumluluklarından birisinin akademik ve klinik ortam işbirliğini sunmak, öğrencilerinde ve mezunlarında bir vizyon geliştirilmesini sağlamak ve mezuniyetlerinden sonra bulundukları her ortamda değişim ajanı olarak pek çok mesleki sorumlulukları alanlarına giren konularda öncülük ve lider olmalarını sağlamaktadır. Mesleğin imajının ve statüsünün şekillenmesinde en önemli etkenin meslek üyelerinin sergilediği profesyonel davranışlar olduğunu düşünü- yorum. Bu kapsamda mezunlarımızın profesyonel niteliklerinin ve görev yetki ve sorumluluklarının farkında, problem çözme ve liderlik davranışlarını profesyonel kimliklerine uygun olarak sürdürmelerini sağlamaya yönelik hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde yetişmesini sağlamak öncelikli sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Profesyonel katkımızı hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sürdürmeye özellikle çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda, hem Sağlık Bakanlığına, hem Kamu Hastaneleri Kurumları- na, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İl Sağlık müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları vb. kamu, özel alanlarda işbirliği yapmamız gereken her ortamda ilgili komisyonlarda yer alarak hem mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunacak bilimsel çalışmalara, hem de mesleki profesyoneliğin güçlenmesine katkıda bulunacak bilimsel ve sosyal etkinliklerde yer alıyoruz. İnsan sağlığının geliştirilmesini ve güçlendirilmesini hedefleyen tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve değişimi gerçekleştirerek fark yaratmak en önemli sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Mesleğinde göreve yeni başlayan sağlık çalışanları için beklenti, heyecan ve endişeleri noktasında neler önerirsiniz?

Meslektaşlarımın kariyer gelişimlerini planlarken mesleki ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü ulusal ve uluslararası platformlarda yer almalarının; bilimsel yayınları düzenli takip ederek mesleki gelişmelerin farkında olmanın ve onları uygulama alanlarında kullanmalarının; yabancı dil düzeylerini geliştirerek uluslararası etkinliklerde yer almalarının; kendi bireysel yetkinlik ve yeterliliklerinin farkında olarak inovasyon alanları geliştirmelerinin hem kendilerine hem de mesleğin gelişimine katkıda bulunacak en önemli yatırım alanları olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her türlü fırsatı iyi değerlendirme; engelleri aşma yollarını araştırma, ekip çalışmasına inanma, multidisipliner projelere ve iletişime önem verme; işbirliği içinde çalışmayı öğrenme, farklı disiplinler ile etkileşimi sürdürme konusunda motivasyonlarını hiç kaybetmemelerini; kendilerine inanmayı ve güvenmeyi hiç bırakmamayı ve mesleğinde hep en iyiye ulaş- mayı hedeflemelerini öneririm.

Üniversite ve öğrenci kavramlarını gençlerimiz için biraz açar mısınız?

Gençlerin üniversite ve meslek tercihlerini yaparken gerçekten ne istediklerini çok iyi bilmeleri kendi iç seslerine ve ilgi alanlarına kulak vermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mühendisliği bırakarak Hemşirelik mesleğine geçmiş ve mesleğinde en iyi olmayı hedeflemiş bir akademisyen eğitici ve yö- netici olarak doğru meslek tercihlerinin geleceğinizi yönlendirmede çok önemli bir mihenk taşı olduğuna inanıyorum. Üniversiteler, öğrencilerine hem mesleki eğitimi veren hem de bireysel gelişimlerine katkıda bulunan bilim yuvalarıdır. Üniversiteler, insanın ve insan sağlığının değeri, yaşamın ve yaşatmanın önemi; iletişim becerilerinin geliştirilmesi; ekip çalışması ve multidisipliner yaklaşımların öneminin farkına varılmasını sağlayan ortamlardır. Öğrenci klüpleri, mesleklerarası etkileşimlerin, yaratıcılıkların keşfedildiği, iyi bir insan olma ve insan onuruna uygun yaklaşımların öğrenildiği ortamlardır. Bu kapsamda İstinye Üniversitesi ve öğrencileri arasında gerçekleştirilmesi gereken hedeflerden bahsetmek bu sorunun amacına çok iyi hizmet edeceğini dü- şünüyorum. Üniversite öğrencilerimiz için kampüste eğitim almalarının en önemli kazanımlarından biri de hiç kuşkusuz kampüsteki sosyal faaliyetlerdir. Bu kapsamda İstinye Üniversitesi olarak Öğrenci Klüplerimize çok değer ve destek veriyoruz. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre Girişimcilik, Münazara, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset, Yamaç Paraşütü, Müzik, Tiyatro Klübü gibi birimlerde yer almalarını özellikle destekliyoruz. Ayrıca yılda bir kez Üniversitemizde şenlik yapmak yerine sürekli etkinlikler yaparak, öğrencilerimizi derslerine devam ederken, sosyal ve kültürel etkileşimlere de dahil etmekistiyoruz. İstinye Üniversitesi olarak öğrencilerimize yüzden otuzların üzerinde bir burs imkanı sağlıyoruz. Bu imkanı mezun olana kadar kullanmalarının yanında eğer derslerinde başarılı olur ve not ortalamalarını yüksek tutarlar ise başarı bursları da kazanabilmektedirler. Ayrıca Üniversitemiz içerisinde kütüphane, araştırma laboratuvarı, spor tesisleri gibi birimlerde de ders dışı zamanlarınızda çalışarak gelir elde etmek imkanları yaratılmaktadır. Böylece eğitim ücretleri ile ilgili ciddi oranlarda indirim yakalama imkanı oluşmaktadır. İstinye Üniversitesinin Sağlık ile ilgili fakülteleri dışında önümüzdeki öğretim yılından itibaren ise Mühendislik, Hukuk, Fen Edebiyat gibi diğer Fakültelerimiz ile disiplinlerarası bir ortamda işbirliği içerisinde eğitim alma ve çalışma fırsatları bulabileceklerdir. Böyle bir ortamda olmak ile sadece bir alanda bilgi sahibi olmak yerine diğer meslek grupları ile etkileşimde bulunarak birden fazla alana da yönelebilmelerine katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. Hazırladığımız ders programlarında farklı branşlardan dersler alarak disiplinlerarası bir eğitim alma imkanına kavuşabileceklerdir. Öğrenciler gerekli başarıyı gösterirlerse çift ana dal ya da yan dal imkanlarını da kullanarak disiplinerarası olmayı diploma ile de belgelendirme imkanına kavuşabilmektedirler. Medicalpark, Liv ve VM Medicalpark hastaneleri ile olan yakın işbirliğimizin farklı sektörlerden diğer kurumlar ile de artara devam etmektedir. Bu işbirlikleri sonucu, bu kurumlar daha şimdiden mezunlarımızın belli bir oranını işe alma taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu da üniversite mezunlarının günümüzde en büyük problemlerinden olan iş bulma konusunda bir ayrıcalık oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

İstinye Üniversitesi gelişmiş araştırma laboratuvarları ile öğrencilerimize daha ilk günden araştırmanın içerisinde yer alma imkânını sunmaktadır. Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden olma iddiası ile yola çıkan Üniversitemiz laboratuvarlarına önemli yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası seviyelerde birçok araştırma projesinin içerisinde yer alıyoruz. Bu öğrencilerimizin de ilgili hocaları ile iletişime geçerek bu projelerde çalışma imkanı bulabilmektedirler. İstinye Üniversitesi sahip olduğu güçlü ağ ile sadece yurt içinden değil yurt dışından da alanındaki lider akademisyenleri kadrosuna aldı ve almaya devam etmektedir. İstinye Üniversitesi Hocalarını seçerken akademik yayın performansının yanında başarılı projelere imza atmalarına ve öğrencilerimize bildiklerini en iyi şekilde aktarabilmelerine dikkat etmektedir. İstinye Üniversitesi›nin akademik kadrosu ile çalışmak öğrencilerimizi hayat boyu etkileyecek önemli bir yola girmelerini sağlayacaktır. İstinye Üniversitesi›nin kurucularının oldukça gelişmiş bir uluslararası tecrübesi bulunmaktadır. Üniversitemiz doğal olarak bu tecrübeyi öğrencilerimizin kullanımına sunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz eğitim yaşantıları süresince ve mezuniyet sonrasında yurt dışında staj yapma, iş bulma, yüksek lisans ve doktora yapma gibi imkanlara kavuşabileceklerdir. Sonuç olarak İstinye Üniversitesi öğrencilerine eşsiz bir ekosisteme dahil olmak imkanı vermektedir. Medicalpark, Liv ve VM Medicalpark hasteneleri ile geliştirdiğimiz yakın işbirliği sebebi ile özellikle sağlık alanında Türkiye’nin en büyük özel sağlık ağı ile bir sinerji oluşturmuş bulunmaktayız. Dolayısıyla staj ve akademik projeleri Medicalpark, Liv ve VM Medicalpark imkanlarını kullanarak yapabilecek, ayrııca bu kurumlarda mezuniyet sonrasında iş teklifi alma imkanı da yaratılmaktadır. İstinye Üniversitesi öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde üniversitemizin bir başka lisans programında çift anadal ve yandal yapabilirler. Öğrencinin Çift Anadal Programına başvurabilmesi için; anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının %20’lik dilimde bulunması gerekir. Öğrencinin Yandal Programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gereklidir. İstinye Üniversitesi, öğrencilerine Erasmus+ Programı kapsamında bir sömestr ya da bir yıl yurtdışında bulunan partner üniversitelerinde eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz program kapsamında Avrupa’da bulunan kurum ve üniversitelerde yaz dönemlerinde staj yapma imkânı bulmaktadır. Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilerimize, hareketlilik süreleri boyunca gidecekleri ülkelerin hayat pahalılıklarına göre hibe verilmektedir. Verilen hibeler öğrencilerimizin gidecekleri ülkelerdeki masraflarına büyük ölçüde destek olmaktadır. İstinye Üniversitesi Erasmus+ Programı, öğrencilerimize kariyer hedeflerine uygun eğitim alma ve ileride çalışacakları veya faaliyette bulunacakları sektörleri tanıma fırsatı sağlamaktadır.

Yıllarca SAĞLIKLA dergisinin editörü olup emek verdiniz. Bizim dergimize de katkı sunuyorsunuz. Okuma,araştırma ve kaynak kullanmanın önemini bizimle paylaşır mısınız?

Profesyonel bir meslek üyesinin mesleği ile ilgili literatürü takip etmesi zorunlu olarak yapması gereken bir sorumluluğudur. Bu nedenle Sağlıkla dergisinde doğru akademisyenler ve uygulama alanından meslektaşlarımızla birlikte çalı- şarak çok nitelikli yayınlar oluşturduk hem meslektaşlarımıza hem de Türkiye genelinde 129 hemşirelikte lisans eğitimi veren üniversitelerde eğitim gören öğrencilerimize ulaştık. Her sayıda aldığımız olumlu ve olumsuz geri bildirimler, bizleri daha iyiye ulaşma ve en iyisini yapma konusunda motivasyonumuzu artırdı ve doğal olarak da ortaya çıkan ürünlerin son derece nitelikli olmasını sağladı. Bu kapsamda özellikle Hemşirelik te özel alanlara inilerek, her sayı- da bir ataç konusunun belirlenerek hem akademik ortamda hem de uygulama alanlarında çalışan meslektaşlarımıza güncel bir rehber oluşturulması sağlandı. Mesleğimize değer katan duayenlerimiz, mesleğimizde fark yaratan meslektaşlarımız, uygulama alanlarındaki deneyimlerimiz, kültürel ve güncel gelişmeler; öğrencilerimize kariyer fırsatları sunan farklı alternatifleri, mesleki ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikleri her sayımızda paylaşma fırsatını yakaladık. Bu yaklaşım tarzı da her sayının ilgiyle beklenmesini ve rağbet görmesini sağladı. Bu nedenle insan sağlığı ile uğraşan tüm meslek gruplarının güncel gelişmeleri meslektaşlarına ulaştırması ve bir eğitim platformu oluşturulması; aradaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mesleki bilincin oluşmasında oldukça katkı sağlamıştır. Araştırma yapmak, yapılan araştırmaları takip etmek ve yeni uygulamalar geliştirmek, kanıta dayalı uygulamalara yer vermek, meslek üyelerinin temel sorumluluklarından birisidir.

SBF Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu E-Sağlık Dergisinde