Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mezuniyete Doğru 2021: Gıdaların Karbon ve Su Ayak İzi

Stajyer Diyetisyen Melissa Erol seminerinde, karbon ve su ayak izi, iklim değişikliğine dair karar vericilerin politikaları, gıdaların karbon ve su ayak izlerini ve buna nelerin etki ettiği, Türkiye’de ve Dünya’daki durumu, “Gezegen Sağlığı Diyeti”ni, iklim krizine karşı alabileceğimiz bireysel önlemleri ve bu konuda diyetisyenin rolünü açıklamıştır.
Stajyer Diyetisyen Melissa Erol iklim değişikliğinin günümüzde küresel bir kriz, gıda sektörü de bu iklim değişikiğini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti. Dünyada sınırlı kaynakların bulunduğunu belirten Erol, bireye özgü ve sürdürülebilir beslenme modelinin önemini açıkladı. Karbon ve su ayak izi düşük bir beslenme modeli ile Dünya üzerinde daha az ekolojik etki yaratarak insan ve gezegen sağlığını korumanın önemine değinmiştir.