Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mezuniyete Doğru 2021: Çocukluk Çağı Obezitesinde Beslenme Eğitiminin Önemi

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Stajyer Diyetisyen Fatmanur Karakerimoğlu tarafından ‘’Mezuniyete Doğru 2021: Çocukluk Çağı Obezitesinde Beslenme Eğitiminin Önemi’’ adlı seminer gerçekleştirildi.
Stajyer Diyetisyen Fatmanur Karakerimoğlu seminerinde, çocukluk çağı obezitesi, 21. yüzyılın önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte ve çeşitli kronik hastalıklar, sosyal ve psikolojik sorunlar için önemli bir risk oluşturarak yetişkinlikte artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilendirildiği konusunu ve bu durumun, uzun vadeli sağlık ve ekonomik yük oluşturduğunu ifade etti.
Seminerde, çocukların günlük yaşamlarının önemli bir kısmını okularda geçirmeleri, okulun geniş kitlelere (öğrenci, veli, öğretmen ve personel gibi) ulaşmada kolaylık sağlaması, okulda sunulan mutfak olanakları ve fiziksel aktiviteyi arttırarak beslenme eğitimini destekleyebilecek spor salonu, park, bahçe gibi geniş alanlara sahip olması gibi nedenlerle okul temelli beslenme eğitimlerinin, çocukların BKİ değerlerinde azalma ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarında olumlu değişiklikler sağladığı konusunda önerilerde bulunuldu.
Karakerimoğlu seminerinde, çocukların ailelerini örnek alarak büyümesi göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlıklarının hem çocuk hem de tüm aile bireyleri için oluşturulduğunda obeziteden korunma sağlayabileceğinden ve aile katılımlı beslenme eğitimlerinin desteklenmesi gerektiğini açıkladı. Son olarak çok kurumlu iş bilirlikleri ile yürütülen toplum temelli beslenme eğitimlerinin obezite prevelansında önemli değişiklikler sağladığından bahsedildi.