Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lise Kış Kampı'nda "Tele-Hemşirelik"

İletişim teknolojisinin hayatımızın her alanına yayılması ve bilginin daha kolay ulaşılır hale gelmesi, teknolojinin tıp alanında tanı ve tedavinin yanı sıra hasta-sağlık profesyoneli haberleşmesinde ve hatta çoğu branşta klinik uygulamaların düzenlenmesinde yaygın olarak kullanılmasını beraberinde getirmiştir.

Bu kapsamda, "Lise Kış Kampı" ile gerçekleştirilen etkinlikte Hemşirelik Atölyesi'nde misafirlerimize Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Türkmen tarafından günümüzde son derece önemli hale gelen "Tele-Sağlık" konulu eğitim verilmiştir.