Sağlık Bilimleri Fakültesi

İstinye Üniversitesi SEM Wellness Akademisi bünyesinde “Obezojenik Çevre İçin Doğru Beslenme Alışkanlıkları” eğitimi gerçekleştirildi.

İstinye Üniversitesi SEM Wellness Akademisi bünyesinde 16 Haziran 2022 tarihinde “Obezojenik Çevre İçin Doğru Beslenme Alışkanlıkları” eğitimi İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Mutlu Tuçe ÜLKER tarafından gerçekleştirildi.
Bireyin yaşamı başlangıcında temellerinin atıldığı, çocukluk çağına geliştirildiği ve yetişkin dönemde de kazanılan alışkanlıkların sürdürüldüğü yaşam şeklinin yeterli, dengeli ve sürdürülebilinir olması ile ileriki yaşlarda beslenmeye bağlı sağlık problemlerinin önlenebileceği bilinmektedir. Obezite dünyada en sık görülen sağlık sorunlarından biri olup, prevalansı giderek artış göstermekte ve küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Obezite pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirmekte, morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. Obezojenik çevre faktörü obezitenin endemik olmasında birincil faktör olarak yer almakta ve artan enerji alımı ve besin içeriği açısından fakir olan besinlerin tüketimi halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu eğitimde, bireyin besin seçimi ve beslenme alışkanlıkları üzerinde etkisi olan sosyal ve fiziksel çevre değerlendirilerek katılımcılara bilgi verilmiştir. Minimum hastalık, maksimum iyilik hali dolayısıyla sağlıklı yaşamın hedeflendiği optimal beslenmede bireysel ve çevresel etmenler bir bütün olarak düşünülerek kişinin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması sürecinde bireye destek olunmalıdır. Bireyler sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanımında obezojenik çevrenin etkisini değerlendirmeyi ve beslenme alışkanlıklarını bu konuda düzenlemeyi öğrenmişlerdir.