Sağlık Bilimleri Fakültesi

Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi Konusunda Covid-19 Stratejileri

Prof. Dr. Nevzat ARTIK, İSÜSEM tarafından organize edilen etkinlikte ''Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi Konusunda Covid-19 Stratejileri'' adlı sunumunu gerçekleştirdi.
Gıda güvencesi, gıda güvenliği gibi kavramları açıklayarak sunumuna başlayan ARTIK, gıda ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgiler paylaştı. Etiketlerde sıklıkla yer alan bazı ifadeleri açıklayarak katılımcıların aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Nevzat ARTIK’ın sunumu, toplumun büyük bir kesiminin kafasını karıştıran ‘’Ev yoğurdu mu hazır yoğurt mu?’’ , ‘’Monosodyum glutamat (MSG) zararlı mı?’’, ‘’Açık süt mü pastörize süt mü?’’ gibi birçok soruya yanıt oldu.
ARTIK, COVİD-19 pandami sürecinde besin güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı; bu süreçte besin güvencesinin de sağlanması ve gıdaların israf edilmemesi gerektiğine değinerek sunumunu tamamladı.

Prof. Dr. Nevzat ARTIK kimdir?
1955 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Nevzat ARTIK, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamlamasının ardından, lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü’nde 1972 yılında başlamıştır. 1977 yılında lisans eğitimini tamamlamasının ardından 1983 yılında aynı üniversitede doktora çalışmasını gerçekleştirmesi sonrası Japonya Hükümeti tarafından verilen Monbusho bursunu kazanarak, 2 yıl süresince Japonya Kyoto Üniversitesi”The Research Institute For Food Science”’ta doktora sonrası araştırma çalışmaları yürütmüştür. Türkiye’ye dönüşünden sonra, 1988 yılında Doçent unvanını almış ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. 1996-1997 yılları arasında 1 yıl süreyle The Research Institute For Food Science”’ta Visiting Profesör” olarak görev yapmıştır. 1994 yılından günümüze değin, Profesör ünvanı ile bu görevini sürdürmesi yanı sıra, çeşitli kurumlarda da idari görevlerini sürdürmektedir. Bu görevler arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Müdürlüğü (1996-2000), TSE Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Üyeliği (1990-1993), TSE Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu Başkanlığı (2005-2008), Ankara Üniversitesi-Kosgeb Tekmer Seçme İnceleme Kurulu Üyeliği (1995-2008), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı (2004-2008), Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Üyeliği (2004-2008) ve Sanayi ve Ticaret Reklam Kurulu Üyeliği (2004-2008) yer almaktadır. Uluslararası Gıda Mevzuatı ve Standartları çalışmalarında, International Standarts Organization (ISO) CCEURO ve Codex Alimentarius Commision (CAC) nezdinde pek çok kez Türkiye’yi temsil etmiş olan Prof. Dr. Nevzat ARTIK, halen ISO TC 34 SC /14 Taze, Kurutulmuş ve Dondurulmuş Meyve Sebze Standartları Komisyonu Başkanlığı’nı 2000 yılından bu yana sürdürmesi yanı sıra, yine ISO’nun ISO TC 34 SC/ 3 İşlenmiş Meyve Sebze Standartları Komisyonu Başkanlığını 2010 yılından beri sürdürmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik uyum ve mevzuat çalışmaları konusunda çeşitli AB Komisyonları’nda temsilcilik ve sözcülüğünü de yürütmüş olan Prof. Dr. Nevzat ARTIK, bu amaçla AB-Türkiye arasında yürütülen ortak proje çalışmalarında eş-başkanlık gerçekleştirilmiştir. EFSA’nın ülkemizde yürüttüğü AB projelerinde lider olarak görev yapmıştır. Ayrıca halen yürütmekte olduğu görevler arasında International Dairy Federation (IDF) Ulusal Komite Sekreterliği (2009-…)’de bulunmaktadır. TOBB İçecek Meclisi Bilimsel danışmanıdır.
Prof. Dr. Nevzat ARTIK’ın uzmanlık ve eğitim alanları arasında bulunan konular özetle; Meyve Sebze İşleme Teknolojisi,Geleneksel Gıdalar,Şeker ve Şeker Teknolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Biyokimyası, Gıda Kalite Kontrol Uygulamaları, Gıda Güvenliği Uygulamaları, Ulusal ve Uluslararası Gıda Mevzuatı, Gıda Analiz Metodları, HACCP, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Ar-Ge Projeleri’dir. Başta SCI kayıtlılar olmak üzere ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde pek çok bilimsel makalesi ve tebliği yayınlanmış olan Prof. Dr. Nevzat ARTIK’ın, “Gıda Bilimi ve Teknolojisi” alanlarında yayınlanmış çeşitli kitapları da bulunmaktadır. Gıda Bilimi ve teknolojisi alanında toplam 145 yayını bulunmaktadır. Gerek Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, gerek TÜBİTAK gerekse de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) destekli çok sayıda araştırma projesinde “Proje Yürütücüsü” ve “Araştırmacı” olarak görev almıştır.
Ankara Üniversitesi GIDA GÜVENLİĞİ ENSTİTÜSÜ Müdürü olarak görev yapmaktadır.
(Kaynak:http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=artik@ankara.edu.tr&deger=1)