Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü Müzik Dinletisi

Çocuk Gelişimi Bölümü ÇGE010 ÇOCUK VE MÜZİK dersini alan değerli bölüm öğrencilerimizin Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gezer eşliğinde ders içeriği doğrultusunda gerçekleştirdiği MÜZİK DİNLETİSİ ile sağlıkta müziğin önemi vurgulandı.
RİTİM = SAĞLIK = MÜZİK = HAYAT realitesinden hareketle yaşamsal dönemlerimizde ritim olgusuna bağlı olarak müziğin sağlıktaki önemi; dinleti repertuvarında bulunan ezgiler ile başarılı bir şekilde öğrencilerimiz tarafından hem sözel ve hem de ritmik olarak ifade edilmiştir.