Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme Alışkanlıklarımızda Çevrenin Rolü

Çocukluk çağında temelleri atılarak, yetişkin dönemde de sürdürülen yaşam şekline uygun olarak kazanılan yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları ile ileriki yaşlarda beslenmeye bağlı sağlık problemlerinin önlenebileceği bilinmektedir. Bireyin beslenme alışkanlıkları üzerinde genetik ve çevresel pek çok etmen etkili olmaktadır. Minimum hastalık, maksimum iyilik hali dolayısıyla sağlıklı yaşamın hedeflendiği optimal beslenmede bireysel ve çevresel etmenler bir bütün olarak düşünülerek kişinin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması sürecinde bireye destek olunmalıdır. Bireyin beslenme alışkanlıklarını etkileyen çevresel faktörler arasında; sosyal çevre, aile ve ev ortamı, okul çevresi, çalışma ortamı, market ve pazarlar ve sosyo ekonomik durum yer almaktadır. Bu eğitimde, bireyin besin seçimi ve beslenme alışkanlıkları üzerinde etkisi olan sosyal ve fiziksel çevre değerlendirilerek katılımcılara bilgi verilmiştir.