Sağlık Bilimleri Fakültesi

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu Bölümü araştırma görevlisi Kübra KÖÇE, 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresinde ‘Obstetrik brakial pleksus paralizisi olan çocuklarda ayna terapi yönteminin üst ekstremite fonksiyonları üzerine etkisi’ başlıklı çalışmayı sözel bildiri olarak sundu.