Sağlık Bilimleri Fakültesi

7. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi

Probiyotik ve Prebiyotik Derneği tarafından 1-3 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen ''7. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi'nde yer alan Beslenme ve Diyetetik Paneli'ne, İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Öğr. Gör. Selahattin Dönmez sunum gerçekleştirdi.
''Vejetaryen Beslenmenin Sağlıkta Kötü ve İyi Sonuçları, Mikrobiyotaya Etkisi'' adlı sunumu ile vejetaryen diyet türleri, beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri, mikrobiyota ve çeşitliliğine etki eden faktörler gibi çeşitli konu başlıkları ile vejetaryen beslenme ve mikrobiyota ilişkisini açıklayan Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ''Sizin İçin İyi, Çevre için Sürdürülebilir Gezegenimiz İçinse En İyisi, Sağlıklı Besinler'' ifadeleri ile besin ve çevresel etmenleri kapsayan, sağlığımız ve çevremizin korunması için bir model olan çift piramidi dinleyicilere aktardı. Çift Piramidin, beslenme uzmanlarınca daha sık tüketilmesi önerilen sağlıklı besinlerin çevreye etkisinin daha az olduğunu ve daha az tüketilmesi gereken besinlerin çevrede bıraktıkları izlerin anlamlı derecede daha fazla olduğunu vurguladı. Sebze ve meyve tüketiminin bağırsak mikrobiyotasında çeşitliliği sağladığını; ancak bu durumun sadece Vejetaryen diyetlere özgü olmadığını, optimal beslenme düzeni ile artan sebze meyve alımının, kısa zincirli yağ asitleri ve mikrobiyal çeşitliliği artırdığını belirtti. Beslenme kılavuzları ve diğer güncel raporların, bitki bazlı diyetleri çevresel sürdürülebilirlik ve sağlık yararları açısından desteklemekte olduğunu; ancak kişisel veya gezegenimizin sağlığı için bitki temelli beslenme modellerine geçiş, mutlaka vegan / vejetaryen olmak anlamına gelmediğini, Akdeniz Beslenme Modelinin yeterli, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme şekli olduğunu son yıllarda yapılmış çalışmalarla vurguladı. Bireyler arası farklılıkların diyet, mikrobiyom ve sağlık sonuçları arasındaki etkileşimlerini tam olarak yorumlayabilmek için daha fazla araştırma yapılmasını gerektiğine değindi. ''Kahvaltı Olmazsa Olur Mu? Bağışıklıkta Ne Kadar Etkili?'' adlı sunumu ile kahvaltının bireyin yaşamındaki önemine vurgu yapan Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kahvaltının bağışıklık üzerindeki etkilerini dinleyicilere konu ile ilgili yapılmış olan güncel çalışmalar ile aktardı.