Sağlık Bilimleri Fakültesi

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ne Katıldık

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ne katılan İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Sennur KULA ŞAHİN ve Arş. Gör. Berna Nur BERKER danışmanlığında “Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Ders Başarısına Etkisi” ve “Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Z Kuşağının Hijyen Alışkanlıklarının İncelenmesi” konulu sözel bildirilerini sundu.