Sağlık Bilimleri Fakültesi

SBF Ebelik Bölümü Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Nurten ÖZEN’in yeni makalesi yayınlandı

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Nurten ÖZEN’in ‘Ventilatör İlişkili Pnömonin Önlenmesinde Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara İlişkin Bilgi Düzeyleri’ başlıklı çalışması Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Scopus’da indeksli Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi’nde yayınlandı.