Faculty of Health Sciences

Nutrition and Dietetics

About Us

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu Bölüm Başkanı

A person, who has completed at least 4 years of a Nutrition and Dietetics Department of any health-related university receives a nutrition and dietetics diploma, is can work as a dietitian. Dietitians regulate nutrition programs for individuals and communities in accordance with the principles of nutrition science to protect and improve the health of the people and increase the quality of life; control foods; give nutritional education to individuals and the society and provide awareness; prepare a nutrition plan for the pregnant and fetus in preconception period; plan dietary and educational programs in accordance with medical treatment in diseases and other special circumstances.

beslenmeye bağlı yaşamsal programlamalarını planlayan, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı ve eğitim programlarını plânlayarak uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

     İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak öğrencilere, üniversitenin alanında deneyimli ve uzman akademik kadrosundan aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya dönüştürmeleri için ileri teknolojiye sahip “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” olmak üzere birçok hastanede ücretsiz staj imkanı sağlanmaktadır. Başarılı mezunlarımız, “Liv Hospital”, “Medical Park” ve “VM Medical Park” hastanelerini tek çatı altında birleştiren “MLPCare Grubu” bünyesinde çalışma fırsatı bulabilirler.

     Ülkemizde diyetisyen olarak mezun olan kişi sayısının ülke ihtiyaçları açısından yetersiz olması sebebiyle bölümümüzden mezun olacak öğrencilerin, devlet ve özel kurumlarda iş bulma imkanları yüksektir. Sağlık sektörü içerisinde yeri oldukça önemli olan diyetisyenlerin genel olarak çalışma alanları: aile sağlığı merkezleri, okullar, diyaliz üniteleri, zayıflama merkezleri, oteller, huzurevleri, yemek fabrikaları, hava-deniz ulaşım, rehabilitasyon üniteleri, restoranlar ve uluslararası kuruluşlardır. Ayrıca, mezunlar akademisyenliğin yanı sıra; toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.