Faculty of Health Sciences

İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi İzlem Ünitesi Açıldı

İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi İzlem Ünitesi Açılış Töreni, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü İstinye Üniversitesi ARGE’den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Ulukaya, Eğitim Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Tamer ve Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi’nin katılımıyla Topkapı Kampüste gerçekleşti.

Çocuğun yüksek yararı ilkesini esas alarak, çocuğun gelişimsel özelliklerine, gereksinimlerine ve ilgilerine uygun olarak düzenlenmiş, çocuğun gelişiminin değerlendirildiği, takip edildiği ve aile danışmanlığının yapıldığı İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi İzlem Ünitesi'nde; çocuklarla iletişim, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı gibi konularda alanında uzman isimler tarafından ücretsiz olarak hizmet verilecek.

Çocukların gelişiminin çeşitli testler ve gözlem yoluyla değerlendirileceği İstinye Üniversitesi Çocuk Gelişimi İzlem Ünitesi’nde 0-12 yaş çocuğu olan anne babalara aile danışmanlığı, çocuğun gereksinimi doğrultusunda bireysel gelişimsel destek programı hazırlama ve uygulama çalışmaları da gerçekleştirilecek. Çocukların okula hazır olma durumlarını değerlendirileceği merkezde; çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun materyal önerileri de sunulacak.

Ünite sadece tipik bebek ve çocuklar değil, aynı zamanda özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine de destek sunacak. Ünitede dikkat eksikliği, özgül öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, anlıksal yetersizlik (zihinsel yetersizlik) ve yavaş bilişsel tempo (YBT) gösteren çocukların gelişimlerini değerlendirme, çocuğun gereksinimine uygun düzenli aralıklarla takibini yapma, çocuğun gereksinimlerine uygun eğitim programını hazırlayarak uygulama, çocuk ile çalışan öğretmen ile iş birliği içinde çalışmalar yürütülebilecek. Ayrıca çocuğun gelişiminde ve eğitiminde önemli bir role sahip aileye de destek sunulacak.

Ünitede ailelerin en çok destek talep ettikleri konularda hizmet vereceklerini belirten İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi, '’Çocuk Gelişim İzlem Ünitesi'nde hem çocuklar hem de aileler için çalışmalar yapılacak. Alanda daha önceki yaptığımız çalışmaları da dikkate alırsak, ailelerin sıklıkla destek almak istedikleri konular arasında oyun ve oyuncak, çocukla iletişim, kural koyma, disiplin, akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, cinsel eğitim, kardeş kıskançlığı ve kardeşler arası ilişki, çocuk kitapları, erken okur-yazarlık ve pandemi sürecinde çocukla iletişim konuları oldu. Ünitemizde de ailelere ve çocuklara bu konularda destek verilecek. Ayrıca, bu ünitede yapılan çalışmaları eğitimlerimize taşıyarak aile/çocuk mahremiyeti ve etiğini de dikkate alarak vaka tartışmaları yolu ile öğrencilerimizin de mesleki yeterliliklerini arttırmaya çalışacağız.'’ Sözleriyle yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.