Faculty of Health Sciences

Her Yönüyle Obezite

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanları ve Uzm. Dyt. Emre UZUN'un konuşmacı olarak katılımı ile 16.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 'Her Yönüyle Obezite' başlıklı etkinlikte; obeziteden korunma ve obezitenin yönetimine ilişkin tüm uygulamalar, Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı'nın farklı alanları açısından ele alındı.

Etkinliğin ilk oturumunda; Öğretim Görevlisi Elif EMİROĞLU ve Uzman Diyetisyen Emre UZUN, adrese teslim - enerjisi düşürülmüş yemek hizmeti uygulamalarına yönelik bilgi paylaşımında bulundu. Söz konusu hizmette menü planlama, tarife geliştirme, maliyet kontrolü, gıda güvenliği gibi birçok konu konuşmacılar tarafından ele alınarak Sn. Uzun'un bu alandaki tecrübeleri paylaşıldı.

İkinci oturum Dr. Öğr. Gör. Berkin Kırcali'nin katılımı ile gerçekleşti ve bu oturumda çocukluk çağı obezitesinin nedenleri, önlenmesi ve beslenme tedavisine yönelik güncel yaklaşımlar anlatıldı. Çocukluk çağı obezitesinin tedavisinde asıl hedefin sağlıklı büyüme ve gelişmenin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Kırcali; MyPlate, Besin Piramidi gibi eğitim araçlarının beslenme eğitimindeki yerini anlattı.

Etkinliğin son oturumunda, Dr. Öğr. Üyesi Yeter Çelik Yetişkinlik döneminde obezite yönetiminde diyetisyenlerin görev ve sorumlulukları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.