Faculty of Health Sciences

Academic Members

Doğancan Vaizoğlu

Doğancan Vaizoğlu,  Research Asst.

CV
Araştırma Görevlisi

2015 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Anestezi Bölümünde Önlisans eğitimine başlamış olan Doğancan Vaizoğlu, 2017 yılında Biruni Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde Lisans eğitimini devam ettirip, 2020 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı sene İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başlayıp hala devam etmektedir. Türk Hemşireler Derneği üyeliği bulunmaktadır. 2020 yılı Şubat ayı itibari ile İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak Akademik Kadroda yer almaktadır.

Research Areas: Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Temel ilke Ve Uygulamalar, Anesteziyoloji

Main Areas: Hemşirelik Esasları,