Faculty of Health Sciences

Academic Members

İlhan Tomanbay

İlhan Tomanbay,  Prof.

CV
Faculty Member

Research Areas: Social Work Models, Social Policy, , Gerontology, Immigration and Asylum

Main Areas: Sosyal Hizmet,  Modernleşme Sosyolojisi,  Sağlık Sosyolojisi, 

2021 - Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz
TOMANBAY İLHAN. Yaşam Kalitesi Rehberi, 117-126.
2016 - Bir Araştırmanın Öyküsü
TOMANBAY İLHAN. Ankara, SABEV,
2015 - Ankara Valiliği SABEV Projesi Yaşlı Dostu Kent İçin Çağdaş ve Hızlı Çözüm: Teledestek. Bas Düğmeye Yanındayım!
TOMANBAY İLHAN. Ankara: Afşar Matbaacılık, 166-178.
2015 - Sosyal Bakımda Yeni Yaklaşım, Yeni Anlayış, Yeni Çözüm Modeli: Yaşam Destek. Terkten Telebakıma Bir Yolculuk
TOMANBAY İLHAN. Ankara: Nobel, 131-175.
2015 - Tarihten Günümüze Unutulan Meslekler
TOMANBAY İLHAN. SABEV,
2014 - Bir Dönemin Çöpten Çıkan Öyküsü
TOMANBAY İLHAN. Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi, 33-41.
2014 - Sosyal Hizmetler Gerçekten Nereye? Ya da Sosyal Hizmetler Nereden Nereye?
TOMANBAY İLHAN. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2(), 49-64.
2013 - Osman Nuri Koçtürk ile Anılarım
TOMANBAY İLHAN. Çalışan Adam Dergisi,
2013 - Uluslararası Göç Sığınma ve İnsan Kaçakçılığı/Ticareti Sorunları ve Sosyal Çalışma
TOMANBAY İLHAN. Ankara: Maya, 299-327.
2012 - Dil Düşünce Bağlamında Dil Derneği
TOMANBAY İLHAN. Çağdaş Türk Dili, 92-95.
2012 - Günümüzün Gerçeği Tele Sosyal Hizmet
TOMANBAY İLHAN. Anadolu Dergisi,
2011 - Sosyal Hizmet Öğretiminde Kaçan Fırsatlar, Kökenleri ve Bugüne Etkileri
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl Bildiriler Kitabı, 36-46.
2011 - Avrupa Birliği Ülkelerinde Çocuk Koruma Anlayışı ve Türkiye’deki Çocuk Koruma Kanunu
TOMANBAY İLHAN. SABEV, 17-30.
2009 - Doğal Yıkımlarda Sosyal Sağlık ve Sosyal Hizmetler
TOMANBAY İLHAN. T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ, 94-120.
2008 - Türk Toplumbilimcileri: Emre Kongar
TOMANBAY İLHAN. Ankara: Phoenix, 2(), 905-942.
2007 - Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler
TOMANBAY İLHAN. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi,
2006 - Hepimiz Sığınmacılara Umut Aşılayalım
TOMANBAY İLHAN. BİANET Elektronik Gazete,
2006 - 20 Haziranlar ve İnsanlık Sorunu
TOMANBAY İLHAN. Umuda Doğru Dergisi,
2005 - Umuda Doğru
TOMANBAY İLHAN. Umuda Doğru Dergisi,
2005 - YENİDEN ÖĞRENCİ AFFI
TOMANBAY İLHAN. Cumhuriyet Gazetesi,
2004 - Sınırlarda İnsan Kaçakçılığı – Türkiye-Bulgaristan Ortak Çalışması
TOMANBAY İLHAN. Umuda Doğru, 3-7.
2004 - Sığınma ve Göç Sorunsalı Açısından AB Komisyonu 2004 İlerleme Raporu
TOMANBAY İLHAN. Umuda Doğru,
2004 - Sığınmacı ve Göçmen Alanında Kavram Sorunu
TOMANBAY İLHAN. Umuda Doğru, 5-7.
2004 - Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı Konularına Genel Bakış
TOMANBAY İLHAN. T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Okullar Komutanlığı, 3-31.
2002 - Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılanması
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını,
2001 - Sosyal Çalışma Disiplini ve Mesleğinde Kavram Sorunu
TOMANBAY İLHAN. Bilim ve Ütopya, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 34-37.
2001 - Küreselleşme, Yaşam ve Kamu Hizmetleri
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmet Uzmanları Genel Merkezi Derneği Yayını, 36-41.
2000 - Kızılay ve THK Yeniden Yapılanmalı
TOMANBAY İLHAN. Milliyet Gazetesi,
2000 - Toplumsal Araştırmalarda Ses ve Görüntü Belgelerinin Kullanım Değeri ve Bir Toplumsal Olgu Olarak Deprem Araştırmaları
TOMANBAY İLHAN. FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi, 39-46.
2000 - Deprem, İnsan ve Sosyal Hizmetler
TOMANBAY İLHAN. Toplum ve Sosyal Hizmet, 123-137.
2000 - Sosyal Olmak Bir Sanattır
TOMANBAY İLHAN. Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kitap Kulübü Bülteni, 2-3.
1999 - Profesör Tahir Hatiboğlu’na Onur Ödülü
TOMANBAY İLHAN. SBAD (Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 79-80.
1999 - Sığınmacılar İçin Yeni Bir Başvuru Modeli
TOMANBAY İLHAN. UMUDA DOĞRU, 2-3.
1999 - Sosyal Hizmetler Alanında Yöntembilimsel Yaklaşımlar ve Sorunlar
TOMANBAY İLHAN. FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi,
1999 - Toplumsal İlişkiler Boyutunda Çocuk Sağlığı
TOMANBAY İLHAN. SBAD (Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 10(21), 81-92.
1999 - Sosyal Hizmetler Yükseköğrenim Kurumları Neden Hala Bir Tane?
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
1999 - Atatürk ve Keçiören
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 3-3.
1999 - Mesleğin Kavramları
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
1998 - Sosyal Eğitim
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 8-8.
1998 - Farklı Meslek Farklı Düşünmek
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-6.
1998 - Eleştiri ve Karalama
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-14.
1998 - Gençlik ve Sosyal Alanda Çalışan Uzman Personel İçin F. Almanya Uluslararası Çalışma Proğramı (ISP)
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 3-3.
1998 - Atatürk’ün Sosyal Boyutu – Sosyal Düşünceleri ve Sosyal Eylemleri
TOMANBAY İLHAN. Sivas: C.Ü. Rektörlük Basımevi, 121-136.
1998 - İlk Adımdan 1998’e Cumhuriyet Kazanımı Olarak Sosyal Devlet ve Atatürk
TOMANBAY İLHAN. Ankara: Şafak Matbaacılık, 8-17.
1998 - Sosyal Rehabilitasyon
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
1998 - Skolastik Sosyal Hizmet
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
1998 - Önsöz
TOMANBAY İLHAN. Ankara: SABEV Yayını, 11-16.
1998 - Sosyal Hizmet Uygulamasında Yeni Model ya da Sosyal Hizmet Bilgileri Evrensel mi?
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını,
1997 - Yeni Yılda Yenilenmeli
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-3.
1997 - Yaşlı Göçmenler ve Sığınmacılar Konferansı
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 14-14.
1997 - Meslek Stratejisinde Öncelik
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-13.
1997 - Mesleğin Sınırı ve Odağı
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-7.
1997 - Sosyal Hizmet, Toplum ve Sokak
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-14.
1997 - Sorun ve Hizmet
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 7-13.
1997 - Tartışma
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 7-13.
1996 - Sosyal Hizmeti Sevmek
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-13.
1996 - Bilim ve Bürokrasi
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-10.
1996 - Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Sosyal Eğitim
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-5.
1996 - Meslekler Etkilenir ve Yenilenir
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
1996 - Monetarist Ekonomi Politikalarının Sosyal Boyutu ve Sonuçları
TOMANBAY İLHAN. ÜRÜN Mali ve Ekonomik Yorumlar Gazetesi,
1996 - Yurtdışındaki Yurttaşlarımız İçin Danışma ve Sorun Çözme Hizmetlerini Başlatıyoruz.
TOMANBAY İLHAN. SÖZHAKKI Dergisi,
1996 - Bilim ve Politika
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-10.
1996 - Bilgisayar ve Sosyal Hizmetler
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını,, 1-10.
1995 - Eşduyum
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 3-3.
1995 - Özlenen Oluşum
TOMANBAY İLHAN. SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-8.
1994 - Sosyal Güvenliğin Gerçek Boyutu
TOMANBAY İLHAN. ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BÜLTENİ, 14-15.
1993 - Uğur Mumcu’ya Bombalı Saldırı ve Tarihin Belirlenen Gündemi
TOMANBAY İLHAN. SOSYAL HİZMET Dergisi, 21-22.
1992 - Üç Boyutlu Sağlık – Aile Sağlığı ve Ana Çocuk Sağlığı Alanında Sosyal Sağlık
TOMANBAY İLHAN. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi (SBAD), 4(6), 321-333.
1992 - Sosyal Sağlık Açısından Türkiye’ye Geri Dönen ve Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Gençlerin Kültür Farkına Dayalı Etkilenmeleri
TOMANBAY İLHAN. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi (SBAD), 3(5), 161-176.
1991 - Kentleşme, Belediyelerde Sosyal ve Kültürel Çalışmalar ve Toplum Merkezleri
TOMANBAY İLHAN. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 9(1-3), 41-53.
1991 - Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Tarihi
TOMANBAY İLHAN. Selvi Yayını, 209-213.
1991 - Federal Almanya’da Türk Sosyal Çalışmacı Eğitimi
TOMANBAY İLHAN. Selvi Yayını, 71-73.
1988 - Geleneksel Türk Sanat Müziği Konseri: Duraklama Var
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1988 - Kültür Temsilcileri
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1988 - Sosyal Danışmanlar Neredeydiniz?
TOMANBAY İLHAN. Ekin, Berlin Aylık Dergisi,
1987 - Türkiye’nin Radyasyonlu Çayı
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1987 - Türk Kültür Haftası
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1987 - Sorunlar Değişti
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1987 - Dolup Taşan Program
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1987 - Halkoy(a)laması
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1987 - Önce Demokrasi
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1986 - Türkiye’de Ara Seçimler: Seç Seçebilirsen
TOMANBAY İLHAN. EKİN-Berlin Aylık Dergi,
1985 - Yurtdışından Dönen ve Ankara’daki Bazı Üniversitelerde Okuyan Gençlerimizin Türkiye’de Karşılaştıkları Uyum Güçlükleri
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 3(3), 165-177.
1984 - Sosyal Hizmet Yaklaşımıyla Yurda Dönen İşçilerin Yeniden Uyumları Sorunu
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 2(1-3), 133-147.
1981 - Sosyal Hizmet Kurumlarında Eğitsel Uygulama Proğramları Geliştirme Semineri, Rapor
TOMANBAY İLHAN. Çoğaltım,
1981 - Yönetime Katılma Alanı Olarak Belediyeler
TOMANBAY İLHAN. Ankara Belediyesi ve Genel-İş Örneği,
1980 - Ergenlik Döneminde Cinsel Bilgilenme ve Etkilenme
TOMANBAY İLHAN. Çoğaltım,
1980 - KREŞ’TE KATILIM – MITMACHEN IM KINDERGARTEN
TOMANBAY İLHAN. AWO,
1979 - Sosyal Çalışmaların Belediyelerde Örgütlenmesi
TOMANBAY İLHAN. Teksir Çoğaltım,
1979 - Ses ve Görüntü Belgeleri
TOMANBAY İLHAN. Teksir Çoğaltım,
1979 - Toplumsal İlişkiler Açısından Çocukların Sorunları
TOMANBAY İLHAN. Teksir Çoğaltım,
1979 - Çocuklarımızla Birlikte
TOMANBAY İLHAN. ÇABA Dergisi,
1979 - Federal Almanya’da ISP-Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitim Proğramı
TOMANBAY İLHAN. Çaba Dergisi,
1979 - Kitle İletişim Araçlarının Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Rolü
TOMANBAY İLHAN. Çoğaltım,
1978 - 1978’e Başlarken 1977’nin Vitrini
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - Federal Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi
TOMANBAY İLHAN. Çaba Dergisi,
1978 - Yeni DİSK Yönetimi Üzerine
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - İşçi Sınıfı Açısından Proğram
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - Yetkin Sendikacılık
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - Kıbrıs’ta Dönen Dolaplar
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - İlkesiz Birlik
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - MESS Grevi Üzerine
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - DİSK Gençleşiyor
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1978 - İstikrar Önlemleri
TOMANBAY İLHAN. Yeni Ulus Gazetesi,
1977 - Sendikalar ve Sosyal Hizmet
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneği Yayını, 11-13.
1977 - 1 Mayıs ve Türkiye
TOMANBAY İLHAN. HALKOYU,
1977 - Çalışan Kadın ve Çocuğu
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmette ADIM Dergisi,
1974 - Türk-İş ve Bir Öneri
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Halk
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi,
1974 - Gelişme Motoru Atatürk
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi,
1974 - Vakfın Verimi
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Lütfen Bekleyiniz
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Geri Ülkelerde Halkeğitimi
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi,
1974 - Halk Sektörü
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Biri ve Ötekisi
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Yeni Yılın İlk Demeci
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Ölüm ve Yürüyüş
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Paranoya
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Türk-İş Üstünü Değiştirdi
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Referandum
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Ayrılırken
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Sendikaların Ekonomiye Katkısı
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Tunç Gidiyor
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Tarihin Şakası
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Referandum Sistemi Geliştirilmeli
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1974 - Yetki Tesbiti Yoluyla Doğan Haksız Uygulamalara Örnekler
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1974 - Ücretin Makro Önemi
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Sendikaların Sorumluluğu
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Yeni Bir Döneme Girerken
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1974 - Flört
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Bürokratizm
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Yönetimde Evrim
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi,
1973 - Türk İşçi Hareketinde Yeni Akım
TOMANBAY İLHAN. AKIŞ Dergisi,
1973 - Halkevi Kültürü
TOMANBAY İLHAN. Halkevi Kültürü,
1973 - Bir Serginin Düşündürdükleri
TOMANBAY İLHAN. YENİGÜN Gazetesi,
1973 - Tarihsel Süreç İçinde İşverenin İşçi Anlayışı
TOMANBAY İLHAN. YENİ ORTAM Gazetesi,
1973 - Sosyal Güvenlik Akademisi Gereği
TOMANBAY İLHAN. EKONOMİ-POLİTİKA Gazetesi,
1973 - İşçiler Ekonomiyle İlgilenmelidirler
TOMANBAY İLHAN. YENİ ORTAM Gazetesi,
1973 - Sermayenin Büyük Mağazacılık Konusunda İç Çelişkisi
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1973 - Eczacılığımız, Eczacılarımız
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1973 - Gene Büyük Mağazalar Tartışması
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - 50. Yılında Sosyal Refah Hizmetleri
TOMANBAY İLHAN. YENİGÜN Gazetesi,
1973 - İlaç Sömürüsü
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Kapıcılar İnsan Gibi Yaşamak İstiyorlar
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Köylü Açısından Kooperatif ve Doğuşu
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Demokrasimiz ve Türk İşçisine Düzen Görev
TOMANBAY İLHAN. YENİ ORTAM Gazetesi,
1973 - Ekonomik Araştırmalar Semineri – Türk-İş
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1973 - İş Kazaları ve İş Güvenliği
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1973 - Sendikalarda Aşama Aşama İşçi Eğitimi
TOMANBAY İLHAN. YENİ ORTAM Gazetesi,
1973 - Kültür Üzerine
TOMANBAY İLHAN. Halkevleri Dergisi, 13-15.
1973 - Toplum Devingenliği ve Sosyal Hizmet
TOMANBAY İLHAN. Sosyal Hizmet Dergisi, 6(2), 26-27.
1973 - Cumhuriyetimizi Kutlarken
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1973 - Kapıcılar-Sorunları
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - İşçi Sınıfının Demokrasi Uğraşı
TOMANBAY İLHAN. AKIŞ Dergisi,
1973 - Vurgunculuğun Örnekleri
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Sendikacılık Kooperatifçilik
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Tutarsız Tutum
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Yurtdışına İşçi Hareketleri
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Ertuğrul Soysal Sosyal Demokrat Oldu
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Haklı Huzursuzluk
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Beklenen
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Atatürkçü Bakış Açısı Saptanmalıdır
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi, 16-31.
1973 - Geri Kalmış Ülkelerde Halkeğitiminin Önemi
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Sofra ve El
TOMANBAY İLHAN. Bariş Gazetesi,
1973 - Yürüyen ve Biriken Düşünce
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi,
1973 - Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Sorunların Bütünselliği
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Grevin Anlamı
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Eski Oyun
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Kredi Dağılımı ve Toplumsal Değişim
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Ellinci Yıla Kadar
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Parlamentoda İşçi Milletvekilleri
TOMANBAY İLHAN. BARIŞ Gazetesi,
1973 - Emeğe Refah
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - İktidar Değişimi
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - Yabancı İşçi Talebinde Değişmeler
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1973 - İşçi Bütünlüğü
TOMANBAY İLHAN. YENİ ORTAM Gazetesi,
1973 - İşçilerin Bütünleşmesinde Bir Yol
TOMANBAY İLHAN. YENİ ORTAM Gazetesi,
1973 - Erdem Düzeni Cumhuriyet
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi,
1973 - Demokrasinin Yerleşme Önkoşulu
TOMANBAY İLHAN. ÇALIŞAN ADAM Dergisi,
1973 - Olumlu Oluşum
TOMANBAY İLHAN. Barış Gazetesi,
1973 - Toplumların Değişme İhtiyacı
TOMANBAY İLHAN. AKIŞ Dergisi,
1973 - Eşitsizliklerin Eşitsizliği
TOMANBAY İLHAN. HALKÇI Gazetesi,
1972 - Halkevi Bayramının Düşündürdükleri
TOMANBAY İLHAN. ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
1972 - Okumuş İnsanın Küskünlüğü
TOMANBAY İLHAN. ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
1972 - İnsanlar Mutlu Yaşasın
TOMANBAY İLHAN. Ankara Ekspres Gazetesi,
1972 - Cumhuriyetimizi Kutlayacağız
TOMANBAY İLHAN. ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
1972 - Saptanamayan Atatürkçülük
TOMANBAY İLHAN. ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
1972 - Halkevleri Üzerine
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi,
1971 - Okulsuz Türk Müziği
TOMANBAY İLHAN. HALKEVLERİ Dergisi, 7-9.
1971 - Türkiye’de Toplum Kalkınması
TOMANBAY İLHAN. ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, 26-27.
1966 - Turizm-Serhat Artvin
TOMANBAY İLHAN. Ülkü Dergisi, 40-40.
SOSYAL HİZMETLERDE AÇIK ÖĞRETİM VE ARA ELEMANLAR
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan Yaşam Boyu Sosyal Hizmet
1999 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9754910839
TOMANBAY İLHAN
Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı / Sosyal Eğitimci Eğitimi) (Çeviren: İlhan Tomanbay)
1992 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 9757711179
BARON Rüdeger,BRAUNS Hans Jochen,KRAMER David,TOMANBAY İLHAN
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002 Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
2005 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 975001510X
TOMANBAY İLHAN
Dayanışma Dünyasındaki Yerimiz
1995 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9757749036
TOMANBAY İLHAN
Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı
1998 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9759648520
TOMANBAY İLHAN
Atatürk Gençlik Sempozyumu Tutanağı
1998 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9757983055
TOMANBAY İLHAN
Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu
1999 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9759648539
TOMANBAY İLHAN
Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler
1991 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9757711047
NOWAK Prof Dr Jürgen,KELEŞ Prof Dr Ruşen,TOMANBAY İLHAN
Doğal Yıkımlarda Sosyal Hizmetler – Deprem Mağduru İnsanlar İçin Deprem Bölgesinde Çalışma Kılavuzu
2011 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Deutschland und die Türkei Band II, Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung
2013 - Almanca, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786054627486
TOMANBAY İLHAN
Türkiye ve Almanya Cilt II, Toplum Sağlık ve Eğitimde Araştırma, Öğretim ve İşbirliği
2013 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786054627479
TOMANBAY İLHAN
Eğitim Nedir, İşçi Sınıfı İçin Eğitimin Önemi
1978 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Yaşam Kalitesi Rehberi
2001 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN,ONAT Ümit
75. Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu
1998 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
İnsan HaklarıKonferans Panel ve Sempozyumlar
2006 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 9756037261
TOMANBAY İLHAN
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Sosyal Hizmet Yönetimi
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Sosyal Hizmet Mevzuatı
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Türkiye’de Sivil Hayat
2005 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar - Children at Risk from Delinquency and Victimization
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789944705189
TOMANBAY İLHAN
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde ÖNCE KAVRAM - Sosyal Çalışmada Kavram Sorunu
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789944705172
TOMANBAY İLHAN
7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?20-22 Kasım 2014, Ankara (2 Cilt)
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786056202131
TOMANBAY İLHAN
Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Semineri (27-28 Mayıs 2004)
2004 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Acil Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Çalışmaları Panel Kitapçığı - Sağlık Alanında, Acil ve Afet Durumlarında Sosyal Hizmetlerin Yeri, Riskli Gruplarda Sosyal Hizmet 2009
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789755902869
TOMANBAY İLHAN
Ankara Yaşam Destek Merkezi Faaliyet Raporu 2011-2013 Dönemi
2013 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Soziale Arbeit in der Türkei und in Deutschland Studienaustausch Hacettepe Üniversitaet Ankara Universitaet Köln
1997 - Almanca, Ders Kitabı
ISBN: 1
TOMANBAY İLHAN
Individualpaedagogik im internationalen Austausch
2008 - Almanca, Bilimsel Kitap
ISBN: 9783830034520
TOMANBAY İLHAN
Interkulturelle Begegnung - Erfaahrungen im Deutsch-türkischen Studierendenaustausch
2004 - Almanca, Bilimsel Kitap
ISBN: 3825873684
BREUER Markus,STEINHILBER Beate,TOMANBAY İLHAN
Sosyal Çalışma Sözlüğü - Toplumbilim-Ruhbilim-Eğitbilim-Yöntembilim-Nüfusbilim-Hukuk ve Ekonomi Boyutlarıyla
1999 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 9757711314
TOMANBAY İLHAN
Handbuch Sozialpaedagogik - Dimensionen Sozialer und Gesellschaftlicher Entwicklungen Durch Erziehung
2009 - Almanca, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-534-21993-3
TOMANBAY İLHAN
Sosyal Hizmet ve Öteki Disiplinlerarası Yaklaşım
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786059911047
TOMANBAY İLHAN
Social Work Education in Europe - A Comprehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries
1986 - İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 3170065882
TOMANBAY İLHAN
Sosyal Ankara - Ankara Sosyal Kuruluşlar Kılavuzu
1998 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9759617714
TOMANBAY İLHAN
Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975961779X
TOMANBAY İLHAN
Ana Çocuk Sağlığında Sosyal Boyut
1992 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9755530320
TOMANBAY İLHAN
Sosyal Olmak
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9759864339
TOMANBAY İLHAN
Wie sozial ist die Türkei?
1990 - Almanca, Bilimsel Kitap
ISBN: 3927408395
TOMANBAY İLHAN