Faculty of Health Sciences

Academic Members

İlhan Tomanbay

İlhan Tomanbay,  Prof.

CV
Faculty Member

Research Areas: Social Work Models, Social Policy, , Gerontology, Immigration and Asylum

Main Areas: Sosyal Hizmet,  Modernleşme Sosyolojisi,  Sağlık Sosyolojisi, 

TOMANBAY İLHAN. (2021), Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz, Yaşam Kalitesi Rehberi, 117-126.
TOMANBAY İLHAN. (2016), Bir Araştırmanın Öyküsü, Ankara, SABEV,
TOMANBAY İLHAN. (2015), Ankara Valiliği SABEV Projesi Yaşlı Dostu Kent İçin Çağdaş ve Hızlı Çözüm: Teledestek. Bas Düğmeye Yanındayım!, Ankara: Afşar Matbaacılık, 166-178.
TOMANBAY İLHAN. (2015), Sosyal Bakımda Yeni Yaklaşım, Yeni Anlayış, Yeni Çözüm Modeli: Yaşam Destek. Terkten Telebakıma Bir Yolculuk, Ankara: Nobel, 131-175.
TOMANBAY İLHAN. (2015), Tarihten Günümüze Unutulan Meslekler, SABEV,
TOMANBAY İLHAN. (2014), Bir Dönemin Çöpten Çıkan Öyküsü, Uluslararası Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi, 33-41.
TOMANBAY İLHAN. (2014), Sosyal Hizmetler Gerçekten Nereye? Ya da Sosyal Hizmetler Nereden Nereye?, Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2(), 49-64.
TOMANBAY İLHAN. (2013), Osman Nuri Koçtürk ile Anılarım, Çalışan Adam Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (2013), Uluslararası Göç Sığınma ve İnsan Kaçakçılığı/Ticareti Sorunları ve Sosyal Çalışma, Ankara: Maya, 299-327.
TOMANBAY İLHAN. (2012), Dil Düşünce Bağlamında Dil Derneği, Çağdaş Türk Dili, 92-95.
TOMANBAY İLHAN. (2012), Günümüzün Gerçeği Tele Sosyal Hizmet, Anadolu Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (2011), Sosyal Hizmet Öğretiminde Kaçan Fırsatlar, Kökenleri ve Bugüne Etkileri, Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl Bildiriler Kitabı, 36-46.
TOMANBAY İLHAN. (2011), Avrupa Birliği Ülkelerinde Çocuk Koruma Anlayışı ve Türkiye’deki Çocuk Koruma Kanunu, SABEV, 17-30.
TOMANBAY İLHAN. (2009), Doğal Yıkımlarda Sosyal Sağlık ve Sosyal Hizmetler, T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ, 94-120.
TOMANBAY İLHAN. (2008), Türk Toplumbilimcileri: Emre Kongar, Ankara: Phoenix, 2(), 905-942.
TOMANBAY İLHAN. (2007), Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi,
TOMANBAY İLHAN. (2006), Hepimiz Sığınmacılara Umut Aşılayalım, BİANET Elektronik Gazete,
TOMANBAY İLHAN. (2006), 20 Haziranlar ve İnsanlık Sorunu, Umuda Doğru Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (2005), Umuda Doğru, Umuda Doğru Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (2005), YENİDEN ÖĞRENCİ AFFI, Cumhuriyet Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (2004), Sınırlarda İnsan Kaçakçılığı – Türkiye-Bulgaristan Ortak Çalışması, Umuda Doğru, 3-7.
TOMANBAY İLHAN. (2004), Sığınma ve Göç Sorunsalı Açısından AB Komisyonu 2004 İlerleme Raporu, Umuda Doğru,
TOMANBAY İLHAN. (2004), Sığınmacı ve Göçmen Alanında Kavram Sorunu, Umuda Doğru, 5-7.
TOMANBAY İLHAN. (2004), Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı Konularına Genel Bakış, T.C. Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Okullar Komutanlığı, 3-31.
TOMANBAY İLHAN. (2002), Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılanması, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını,
TOMANBAY İLHAN. (2001), Sosyal Çalışma Disiplini ve Mesleğinde Kavram Sorunu, Bilim ve Ütopya, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 34-37.
TOMANBAY İLHAN. (2001), Küreselleşme, Yaşam ve Kamu Hizmetleri, Sosyal Hizmet Uzmanları Genel Merkezi Derneği Yayını, 36-41.
TOMANBAY İLHAN. (2000), Kızılay ve THK Yeniden Yapılanmalı, Milliyet Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (2000), Toplumsal Araştırmalarda Ses ve Görüntü Belgelerinin Kullanım Değeri ve Bir Toplumsal Olgu Olarak Deprem Araştırmaları, FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi, 39-46.
TOMANBAY İLHAN. (2000), Deprem, İnsan ve Sosyal Hizmetler, Toplum ve Sosyal Hizmet, 123-137.
TOMANBAY İLHAN. (2000), Sosyal Olmak Bir Sanattır, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kitap Kulübü Bülteni, 2-3.
TOMANBAY İLHAN. (1999), Profesör Tahir Hatiboğlu’na Onur Ödülü, SBAD (Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 79-80.
TOMANBAY İLHAN. (1999), Sığınmacılar İçin Yeni Bir Başvuru Modeli, UMUDA DOĞRU, 2-3.
TOMANBAY İLHAN. (1999), Sosyal Hizmetler Alanında Yöntembilimsel Yaklaşımlar ve Sorunlar, FOLKLOR/EDEBİYAT Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1999), Toplumsal İlişkiler Boyutunda Çocuk Sağlığı, SBAD (Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 10(21), 81-92.
TOMANBAY İLHAN. (1999), Sosyal Hizmetler Yükseköğrenim Kurumları Neden Hala Bir Tane?, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
TOMANBAY İLHAN. (1999), Atatürk ve Keçiören, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 3-3.
TOMANBAY İLHAN. (1999), Mesleğin Kavramları, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Sosyal Eğitim, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 8-8.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Farklı Meslek Farklı Düşünmek, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-6.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Eleştiri ve Karalama, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-14.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Gençlik ve Sosyal Alanda Çalışan Uzman Personel İçin F. Almanya Uluslararası Çalışma Proğramı (ISP), SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 3-3.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Atatürk’ün Sosyal Boyutu – Sosyal Düşünceleri ve Sosyal Eylemleri, Sivas: C.Ü. Rektörlük Basımevi, 121-136.
TOMANBAY İLHAN. (1998), İlk Adımdan 1998’e Cumhuriyet Kazanımı Olarak Sosyal Devlet ve Atatürk, Ankara: Şafak Matbaacılık, 8-17.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Sosyal Rehabilitasyon, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Skolastik Sosyal Hizmet, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Önsöz, Ankara: SABEV Yayını, 11-16.
TOMANBAY İLHAN. (1998), Sosyal Hizmet Uygulamasında Yeni Model ya da Sosyal Hizmet Bilgileri Evrensel mi?, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını,
TOMANBAY İLHAN. (1997), Yeni Yılda Yenilenmeli, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-3.
TOMANBAY İLHAN. (1997), Yaşlı Göçmenler ve Sığınmacılar Konferansı, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 14-14.
TOMANBAY İLHAN. (1997), Meslek Stratejisinde Öncelik, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-13.
TOMANBAY İLHAN. (1997), Mesleğin Sınırı ve Odağı, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-7.
TOMANBAY İLHAN. (1997), Sosyal Hizmet, Toplum ve Sokak, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-14.
TOMANBAY İLHAN. (1997), Sorun ve Hizmet, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 7-13.
TOMANBAY İLHAN. (1997), Tartışma, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 7-13.
TOMANBAY İLHAN. (1996), Sosyal Hizmeti Sevmek, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-13.
TOMANBAY İLHAN. (1996), Bilim ve Bürokrasi, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-10.
TOMANBAY İLHAN. (1996), Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Sosyal Eğitim, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-5.
TOMANBAY İLHAN. (1996), Meslekler Etkilenir ve Yenilenir, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 6-6.
TOMANBAY İLHAN. (1996), Monetarist Ekonomi Politikalarının Sosyal Boyutu ve Sonuçları, ÜRÜN Mali ve Ekonomik Yorumlar Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1996), Yurtdışındaki Yurttaşlarımız İçin Danışma ve Sorun Çözme Hizmetlerini Başlatıyoruz., SÖZHAKKI Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1996), Bilim ve Politika, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-10.
TOMANBAY İLHAN. (1996), Bilgisayar ve Sosyal Hizmetler, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını,, 1-10.
TOMANBAY İLHAN. (1995), Eşduyum, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 3-3.
TOMANBAY İLHAN. (1995), Özlenen Oluşum, SABEM Dergisi, Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı Yayını, 1-8.
TOMANBAY İLHAN. (1994), Sosyal Güvenliğin Gerçek Boyutu, ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BÜLTENİ, 14-15.
TOMANBAY İLHAN. (1993), Uğur Mumcu’ya Bombalı Saldırı ve Tarihin Belirlenen Gündemi, SOSYAL HİZMET Dergisi, 21-22.
TOMANBAY İLHAN. (1992), Üç Boyutlu Sağlık – Aile Sağlığı ve Ana Çocuk Sağlığı Alanında Sosyal Sağlık, Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi (SBAD), 4(6), 321-333.
TOMANBAY İLHAN. (1992), Sosyal Sağlık Açısından Türkiye’ye Geri Dönen ve Ortaöğretim Kurumlarında Okuyan Gençlerin Kültür Farkına Dayalı Etkilenmeleri, Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi (SBAD), 3(5), 161-176.
TOMANBAY İLHAN. (1991), Kentleşme, Belediyelerde Sosyal ve Kültürel Çalışmalar ve Toplum Merkezleri, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 9(1-3), 41-53.
TOMANBAY İLHAN. (1991), Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Tarihi, Selvi Yayını, 209-213.
TOMANBAY İLHAN. (1991), Federal Almanya’da Türk Sosyal Çalışmacı Eğitimi, Selvi Yayını, 71-73.
TOMANBAY İLHAN. (1988), Geleneksel Türk Sanat Müziği Konseri: Duraklama Var, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1988), Kültür Temsilcileri, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1988), Sosyal Danışmanlar Neredeydiniz?, Ekin, Berlin Aylık Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1987), Türkiye’nin Radyasyonlu Çayı, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1987), Türk Kültür Haftası, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1987), Sorunlar Değişti, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1987), Dolup Taşan Program, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1987), Halkoy(a)laması, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1987), Önce Demokrasi, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1986), Türkiye’de Ara Seçimler: Seç Seçebilirsen, EKİN-Berlin Aylık Dergi,
TOMANBAY İLHAN. (1985), Yurtdışından Dönen ve Ankara’daki Bazı Üniversitelerde Okuyan Gençlerimizin Türkiye’de Karşılaştıkları Uyum Güçlükleri, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 3(3), 165-177.
TOMANBAY İLHAN. (1984), Sosyal Hizmet Yaklaşımıyla Yurda Dönen İşçilerin Yeniden Uyumları Sorunu, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 2(1-3), 133-147.
TOMANBAY İLHAN. (1981), Sosyal Hizmet Kurumlarında Eğitsel Uygulama Proğramları Geliştirme Semineri, Rapor, Çoğaltım,
TOMANBAY İLHAN. (1981), Yönetime Katılma Alanı Olarak Belediyeler, Ankara Belediyesi ve Genel-İş Örneği,
TOMANBAY İLHAN. (1980), Ergenlik Döneminde Cinsel Bilgilenme ve Etkilenme, Çoğaltım,
TOMANBAY İLHAN. (1980), KREŞ’TE KATILIM – MITMACHEN IM KINDERGARTEN, AWO,
TOMANBAY İLHAN. (1979), Sosyal Çalışmaların Belediyelerde Örgütlenmesi, Teksir Çoğaltım,
TOMANBAY İLHAN. (1979), Ses ve Görüntü Belgeleri, Teksir Çoğaltım,
TOMANBAY İLHAN. (1979), Toplumsal İlişkiler Açısından Çocukların Sorunları, Teksir Çoğaltım,
TOMANBAY İLHAN. (1979), Çocuklarımızla Birlikte, ÇABA Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1979), Federal Almanya’da ISP-Uluslararası Sosyal Hizmet Eğitim Proğramı, Çaba Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1979), Kitle İletişim Araçlarının Okul Öncesi Çocuk Eğitiminde Rolü, Çoğaltım,
TOMANBAY İLHAN. (1978), 1978’e Başlarken 1977’nin Vitrini, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), Federal Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi, Çaba Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), Yeni DİSK Yönetimi Üzerine, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), İşçi Sınıfı Açısından Proğram, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), Yetkin Sendikacılık, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), Kıbrıs’ta Dönen Dolaplar, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), İlkesiz Birlik, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), MESS Grevi Üzerine, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), DİSK Gençleşiyor, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1978), İstikrar Önlemleri, Yeni Ulus Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1977), Sendikalar ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneği Yayını, 11-13.
TOMANBAY İLHAN. (1977), 1 Mayıs ve Türkiye, HALKOYU,
TOMANBAY İLHAN. (1977), Çalışan Kadın ve Çocuğu, Sosyal Hizmette ADIM Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Türk-İş ve Bir Öneri, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Halk, HALKEVLERİ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Gelişme Motoru Atatürk, HALKEVLERİ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Vakfın Verimi, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Lütfen Bekleyiniz, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Geri Ülkelerde Halkeğitimi, HALKEVLERİ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Halk Sektörü, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Biri ve Ötekisi, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Yeni Yılın İlk Demeci, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Ölüm ve Yürüyüş, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Paranoya, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Türk-İş Üstünü Değiştirdi, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Referandum, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Ayrılırken, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Sendikaların Ekonomiye Katkısı, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Tunç Gidiyor, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Tarihin Şakası, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Referandum Sistemi Geliştirilmeli, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Yetki Tesbiti Yoluyla Doğan Haksız Uygulamalara Örnekler, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Ücretin Makro Önemi, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Sendikaların Sorumluluğu, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Yeni Bir Döneme Girerken, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1974), Flört, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Bürokratizm, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Yönetimde Evrim, HALKEVLERİ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Türk İşçi Hareketinde Yeni Akım, AKIŞ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Halkevi Kültürü, Halkevi Kültürü,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Bir Serginin Düşündürdükleri, YENİGÜN Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Tarihsel Süreç İçinde İşverenin İşçi Anlayışı, YENİ ORTAM Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Sosyal Güvenlik Akademisi Gereği, EKONOMİ-POLİTİKA Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), İşçiler Ekonomiyle İlgilenmelidirler, YENİ ORTAM Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Sermayenin Büyük Mağazacılık Konusunda İç Çelişkisi, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Eczacılığımız, Eczacılarımız, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Gene Büyük Mağazalar Tartışması, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), 50. Yılında Sosyal Refah Hizmetleri, YENİGÜN Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), İlaç Sömürüsü, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Kapıcılar İnsan Gibi Yaşamak İstiyorlar, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Köylü Açısından Kooperatif ve Doğuşu, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Demokrasimiz ve Türk İşçisine Düzen Görev, YENİ ORTAM Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Ekonomik Araştırmalar Semineri – Türk-İş, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), İş Kazaları ve İş Güvenliği, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Sendikalarda Aşama Aşama İşçi Eğitimi, YENİ ORTAM Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Kültür Üzerine, Halkevleri Dergisi, 13-15.
TOMANBAY İLHAN. (1973), Toplum Devingenliği ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Dergisi, 6(2), 26-27.
TOMANBAY İLHAN. (1973), Cumhuriyetimizi Kutlarken, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Kapıcılar-Sorunları, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), İşçi Sınıfının Demokrasi Uğraşı, AKIŞ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Vurgunculuğun Örnekleri, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Sendikacılık Kooperatifçilik, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Tutarsız Tutum, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Yurtdışına İşçi Hareketleri, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Ertuğrul Soysal Sosyal Demokrat Oldu, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Haklı Huzursuzluk, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Beklenen, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Atatürkçü Bakış Açısı Saptanmalıdır, HALKEVLERİ Dergisi, 16-31.
TOMANBAY İLHAN. (1973), Geri Kalmış Ülkelerde Halkeğitiminin Önemi, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Sofra ve El, Bariş Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Yürüyen ve Biriken Düşünce, HALKEVLERİ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Sorunların Bütünselliği, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Grevin Anlamı, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Eski Oyun, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Kredi Dağılımı ve Toplumsal Değişim, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Ellinci Yıla Kadar, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Parlamentoda İşçi Milletvekilleri, BARIŞ Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Emeğe Refah, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), İktidar Değişimi, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Yabancı İşçi Talebinde Değişmeler, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), İşçi Bütünlüğü, YENİ ORTAM Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), İşçilerin Bütünleşmesinde Bir Yol, YENİ ORTAM Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Erdem Düzeni Cumhuriyet, HALKEVLERİ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Demokrasinin Yerleşme Önkoşulu, ÇALIŞAN ADAM Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Olumlu Oluşum, Barış Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Toplumların Değişme İhtiyacı, AKIŞ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1973), Eşitsizliklerin Eşitsizliği, HALKÇI Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1972), Halkevi Bayramının Düşündürdükleri, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1972), Okumuş İnsanın Küskünlüğü, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1972), İnsanlar Mutlu Yaşasın, Ankara Ekspres Gazetesi,
TOMANBAY İLHAN. (1972), Cumhuriyetimizi Kutlayacağız, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1972), Saptanamayan Atatürkçülük, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1972), Halkevleri Üzerine, HALKEVLERİ Dergisi,
TOMANBAY İLHAN. (1971), Okulsuz Türk Müziği, HALKEVLERİ Dergisi, 7-9.
TOMANBAY İLHAN. (1971), Türkiye’de Toplum Kalkınması, ADIM – Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, 26-27.
TOMANBAY İLHAN. (1966), Turizm-Serhat Artvin, Ülkü Dergisi, 40-40.
SOSYAL HİZMETLERDE AÇIK ÖĞRETİM VE ARA ELEMANLAR
TOMANBAY İLHAN (2020), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan Yaşam Boyu Sosyal Hizmet
TOMANBAY İLHAN (1999), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı / Sosyal Eğitimci Eğitimi) (Çeviren: İlhan Tomanbay)
BARON Rüdeger,BRAUNS Hans Jochen,KRAMER David,TOMANBAY İLHAN (1992), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002 Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
TOMANBAY İLHAN (2005), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Dayanışma Dünyasındaki Yerimiz
TOMANBAY İLHAN (1995), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı
TOMANBAY İLHAN (1998), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Atatürk Gençlik Sempozyumu Tutanağı
TOMANBAY İLHAN (1998), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu
TOMANBAY İLHAN (1999), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler
NOWAK Prof Dr Jürgen,KELEŞ Prof Dr Ruşen,TOMANBAY İLHAN (1991), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Doğal Yıkımlarda Sosyal Hizmetler – Deprem Mağduru İnsanlar İçin Deprem Bölgesinde Çalışma Kılavuzu
TOMANBAY İLHAN (2011), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Deutschland und die Türkei Band II, Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung
TOMANBAY İLHAN (2013), "Almanca", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Türkiye ve Almanya Cilt II, Toplum Sağlık ve Eğitimde Araştırma, Öğretim ve İşbirliği
TOMANBAY İLHAN (2013), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Eğitim Nedir, İşçi Sınıfı İçin Eğitimin Önemi
TOMANBAY İLHAN (1978), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Yaşam Kalitesi Rehberi
TOMANBAY İLHAN,ONAT Ümit (2001), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
75. Yılında Tüm Boyutlarıyla Cumhuriyet Sempozyumu
TOMANBAY İLHAN (1998), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
İnsan HaklarıKonferans Panel ve Sempozyumlar
TOMANBAY İLHAN (2006), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
TOMANBAY İLHAN (2016), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Sosyal Hizmet Yönetimi
TOMANBAY İLHAN (2015), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri
TOMANBAY İLHAN (2015), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Rapor Yazma İlke ve Teknikleri
TOMANBAY İLHAN (2016), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Sosyal Hizmet Mevzuatı
TOMANBAY İLHAN (2018), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Türkiye’de Sivil Hayat
TOMANBAY İLHAN (2005), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar - Children at Risk from Delinquency and Victimization
TOMANBAY İLHAN (2011), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde ÖNCE KAVRAM - Sosyal Çalışmada Kavram Sorunu
TOMANBAY İLHAN (2011), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, 21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?20-22 Kasım 2014, Ankara (2 Cilt)
TOMANBAY İLHAN (2014), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Semineri (27-28 Mayıs 2004)
TOMANBAY İLHAN (2004), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Acil Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Çalışmaları Panel Kitapçığı - Sağlık Alanında, Acil ve Afet Durumlarında Sosyal Hizmetlerin Yeri, Riskli Gruplarda Sosyal Hizmet 2009
TOMANBAY İLHAN (2009), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Ankara Yaşam Destek Merkezi Faaliyet Raporu 2011-2013 Dönemi
TOMANBAY İLHAN (2013), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Soziale Arbeit in der Türkei und in Deutschland Studienaustausch Hacettepe Üniversitaet Ankara Universitaet Köln
TOMANBAY İLHAN (1997), "Almanca", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Individualpaedagogik im internationalen Austausch
TOMANBAY İLHAN (2008), "Almanca", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Interkulturelle Begegnung - Erfaahrungen im Deutsch-türkischen Studierendenaustausch
BREUER Markus,STEINHILBER Beate,TOMANBAY İLHAN (2004), "Almanca", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Sosyal Çalışma Sözlüğü - Toplumbilim-Ruhbilim-Eğitbilim-Yöntembilim-Nüfusbilim-Hukuk ve Ekonomi Boyutlarıyla
TOMANBAY İLHAN (1999), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Ders Kitabı
Handbuch Sozialpaedagogik - Dimensionen Sozialer und Gesellschaftlicher Entwicklungen Durch Erziehung
TOMANBAY İLHAN (2009), "Almanca", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Sosyal Hizmet ve Öteki Disiplinlerarası Yaklaşım
TOMANBAY İLHAN (2014), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Social Work Education in Europe - A Comprehensive Description of Social Work Education in 21 European Countries
TOMANBAY İLHAN (1986), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Sosyal Ankara - Ankara Sosyal Kuruluşlar Kılavuzu
TOMANBAY İLHAN (1998), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak
TOMANBAY İLHAN (2017), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Ana Çocuk Sağlığında Sosyal Boyut
TOMANBAY İLHAN (1992), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Sosyal Olmak
TOMANBAY İLHAN (2016), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap
Wie sozial ist die Türkei?
TOMANBAY İLHAN (1990), "Almanca", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet, Bilimsel Kitap