Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

İlhan Tomanbay, Prof. Dr. İskenderun (Hatay) doğumlu (21 Nisan 1948). Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi'nden mezun oldu (1971). Sekiz yıl, Türk-İş'e bağlı (daha sonra DİSK'e) Genel-İş Sendikasında eğitim uzmanı olarak çalıştı (Nisan 1972-Ağustos 1979). Sendikanın bursiyeri olarak gittiği F. Almanya’da sendikacılık eğitimi aldı; yurtdışındaki işçilerimiz ve aileleri üzerine uygulamalı mesleki çalışmalar yaptı (1974-1975), makaleler yazdı. Askerliğine kadar kaldığı F. Almanya’da bir yetiştirme yurdunda gençlik sosyal çalışmacısı olarak çalıştı (1975-1976). Aynı yıl, Almanya’dan dönüşünde sendikadan ayrılarak (Ağustos) 1972’den itibaren Hacettepe Üniversitesi çatısı altında yeralan Sosyal Hizmetler Akademisi araştırma görevliliği sınavına girdi. Kazandı. 1983 düzenlemesiyle okulun statüsü değişti ve Rektörlüğe bağlı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu olarak öğretimini sürdürdü. (Temmuz 1979). Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika kürsüsünde yüksek lisans derecesi aldı (Ekim 1979-Temmuz 1981). 1985 yılında aldığı davetle Berlin Sosyal Çalışma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik) konuk öğretim elemanı olarak çalıştı; çeşitli dersler verdi (1985 Güz - 1988 Güz). Bu arada Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung) ve Hans Böckler vakıflarından (Hans-Böckler-Stiftung) doktora bursu kazandı. Berlin Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Eğitim ve Sosyal Çalışma Bölümünde (Technische Universität, Berlin, Fachbereich für Erziehungswissenschaften, Abteilung Sozialpädagogik/Sozialarbeit) Friedrich Ebert Vakfının bursiyeri olarak doktora yaptı (1987-Haziran 1990). 1991 yılında Türkiye’ye dönerek güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda tekrar çalışmaya başladı. Sosyal hizmet anabilim dalında doçentlik sanını (1993) ve doçentlik kadrosunu aldı (1995). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda profesörlük kadrosuna atandı (1999). Rektörler arasında yapılan mutabakat üzerine 1997 yılında geçici görevle gittiği Akdeniz Üniversitesinde (Antalya) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (AKSUM) kurdu; iki yıl müdürlüğünü yaptı (1998-2000). Akdeniz Üniversitesinde açılması son aşamaya gelen Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünün kurulması sağlanamadığı için geri döndü. Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokuluna müdür yardımcısı olarak atandı (2000-2002). Daha sonra aynı Yüksekokulda 2009 yılına kadar müdür olarak görev yaptı. Hizmet ve öğrenim karışıklığına son verilmesi için Ankara Meslek Yüksekokulundan teknik programların ayrılarak Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yapılanmasına katkı verdi ve Ankara Meslek Yüksekokulunun adı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi. Bu süreç içinde belirli bir süre Polatlı Meslek Yüksekokulunun da müdürlüğünü üstlendi. Kesintisiz görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunun statüsünün değiştirilerek Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Sosyal Hizmet Bölümü olarak bağlanmasına (2005-2006) Üniversite Senatosunda destek verdi. 21 Nisan 2015 günü yasal kamu hizmeti süresini sonlandırarak emekli oldu. Halen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Sosyal Çalışma Modelleri, Sosyal Politika, Yaşlılık, Göç ve Sığınma, Sosyal sağlık, Yapay zeka ve sosyal çalışma