Faculty of Health Sciences

Academic Members

Sennur Kula  Şahin

Sennur Kula Şahin,  Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Main Areas: Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, 

KULA ŞAHİN SENNUR. (2016), Laparoskopik Cerrahi Sonrası Bulantı ve Kusmanın Önlenmesi/Yönetiminde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Yeri, Endoskopik Laparoskopik &Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 17(2), 100-106.
KULA ŞAHİN SENNUR. (2016), Güvenli Cerrahi Uygulamaları ve Cerrahi Malpraktis, Turkiye KlinikleriJSurgNurs-SpecialTopics, 2(3), 29-28.
KULA ŞAHİN SENNUR. (), "AMELİYAT SONRASI İLK 24 SAATTE ERKEN AYAĞA KALDIRMANIN HIZLI İYİLEŞMEYE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME", Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi,