Faculty of Health Sciences

Academic Members

Neriman Akyolcu

Neriman Akyolcu,  Prof.

Faculty Member

1949 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. 1977 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan okul birincisi olarak mezuniyetinin ardından, 1978’de Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1985’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda “Tıp Bilimleri Doktorası” eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında “Yardımcı Doçent” olarak öğretim üyeliğine atandı. 1995 yılında “Doçent”, 2002 yılında da “Profesör” unvanı alan Dr. Neriman Akyolcu, 2006-2009 yılları arasında, Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı; 2011-2014 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı; 2004-2011 yılları arasında Hemşirelik Yüksekokulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında görevlendirme (40-B) ile geçtiği Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde, Bölüm Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayın ve etkinliğinin yanı sıra çok sayıda hemşirelik dergisinin hakem kurulunda yer alan ve mesleki derneklere üyeliği olan; 2014-2017 yılları arasında Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Neriman Akyolcu, 9 Mayıs 2016’da İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nden emekli oldu. 2017 Nisan ayı itibarı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde profesör olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Research Areas: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yara Bakım Hemşireliği, Cerrahi Onkoloji Hemşireliği

Main Areas: Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, 

2020 - Effect of Cold Application and Heparinoid on Periorbital Edema and Ecchymosis After Craniotomy: A Randomized Controlled Clinical Trial
YÜKSEL SERPİL,AKYOLCU NERİMAN. International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, 1(EK-1), 15-25.
2019 - Evaluation of operating room staff´s attitudes related to patient safety: A questionnaire study.
ÖNLER EBRU,AKYOLCU NERİMAN. Journal of Interprofessional Education and Practice, 17(100287), 1-5.
2019 - Role of intensive care nurses on guiding patients’ families/relatives to organ donation
KARAMAN AHMET,AKYOLCU NERİMAN. Pakistan Journal of Medical Sciences, 35(4), 1115-1121.
2019 - Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler
AKYOLCU NERİMAN,ÖZHANLI YASEMİN,KANDEMİR DİDEM. Sağlık Biimleri ve MEslekleri Dergisi, 6(3), 583-594.
2019 - Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi
ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, 22(3), 168-171.
2018 - Occupational Safety of Nurses Working in Surgical Clinics(Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği)
ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN,KANAT CANAN,YÜKSEL SERPİL,AYOĞLU TULÜHA,SAYIN YAZİLE,KANAN NEVİN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(2), 93-101.
2018 - The Effect of Hand Exercise on Reducing the Symptoms in Hemodialysis Patients with Carpal Tunnel Syndrome
ÜNVER SEHER,AKYOLCU NERİMAN. Asian Journal of Neurosurgery, 1(13), 31-36.
2018 - Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Yaralanması Sonrası Vücut Sıcaklığının Korunması ve Yönetimi
KANDEMİR DİDEM,SEYHAN AK EZGİ,AKYOLCU NERİMAN. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 89-94.
2018 - Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği
ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN,KANAT CANAN,YÜKSEL SERPİL,AYOĞLU TULÜHA,SAYIN YAZİLE,KANAN NEVİN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(2), 93-101.
2017 - Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
TEMİZ ZEYNEP,Öztürk Didem,ÜNVER SEHER,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN,Nur Fethiye. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(2), 83-89.
2017 - Ameliyat Sırası Dönemde Kaliteli Hemşirelik Bakımına Ulaşmada Hemşirenin Rolü
EYİ SEMRA,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 25(2), 126-138.
2017 - A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,BOZDOĞAN ATİLLA,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,ESENCAN Ecem,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
2017 - A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,BOZDOĞAN ATİLLA,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,ESENCAN ECEM,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
2017 - Effects of a Lifestyle Interventions Program on Quality of Life in Breast Cancer Survivors
Ghavami Haleh,AKYOLCU NERİMAN. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 2(27), 91-99.
2017 - The Impact of Lifestyle Interventions in Breast CancerWomen after Completion of Primary Therapy: ARandomized Study
Ghavami Haleh,AKYOLCU NERİMAN. Journal of Breast Health, 94-99.
2017 - Kas-İskelet SistemiTravmalarında Bakım İlkeleri
AKYOLCU NERİMAN,YILMAZ GÖNÜL,TÜRKMEN AÇELYA. TÜRKİYE KLİNİKLERİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖZEL SAYI, 3(1), 1-10.
2017 - Psychosocial Experiences of Kidney Transplant Patients Before and After Transplantation
GÜNDÜZ EMİNE SELDA,AKYOLCU NERİMAN. Experimental and Clinical Transplantation, 15(3),
2017 - CİDDİ BEYİN YARALANMALARI SONRASI ORGAN VERİCİSİ OLABİLECEK HASTALARIN BAKIMI
KARAMAN AHMET,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN. Türk Nöroşirürji Dergisi, 24(1), 334-334.
2017 - Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin etik duyarlılıklarının belirlenmesi.
TEMİZ ZEYNEP,KANDEMİR DİDEM,ÜNVER SEHER,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN,Nur Fetiye. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(2), 83-89.
2017 - A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,BOZDOĞAN ATİLLA,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,ESENCAN ECEM,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
2017 - A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,Bozdoğan Atilla,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,Esencan Ecem,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
2016 - Assessing sexual function and dysfunction in Turkish women undergoing surgical breast cancer treatment
ÖZTÜRK DİDEM,AKYOLCU NERİMAN. Japan Journal of Nursing Science, 13(2), 220-228.
2016 - Nanoteknolojinin Tedavi ve Bakım Girişimlerine Yansıması
ÖNER HATİCE,DEMİRDAĞ HATİCE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 24(2), 118-126.
2016 - Ciddi Yanıklı Hastanın Acil Dönemdeki Bakımı
KANDEMİR DİDEM,AKYOLCU NERİMAN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 24(1), 49-58.
2016 - Karaciğer Transplantasyonu Planlanan Bir Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy'un Adaptasyon Modelinin Kullanımı
Öner Hatice,Demirdağ Hatice,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 23(3), 231-242.
2016 - Doğru Sözcüklerden Doğru Bakıma: Hemşireler Arasında“Basınç Yarası” Teriminin Kullanılma Durumu
ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 3(24),
2015 - Cerrahi girişim gerektiren serebrovasküler hastalıklarda bakım.
AKYOLCU NERİMAN. Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Nursing-Special Topics, 1(2), 56-63.
2015 - Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi
ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(3), 152-158.
2014 - Cerrahi Hemşirelerinin Fazla Kilolu Obez Hasta Bakımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
E USTA,AKYOLCU NERİMAN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(1), 1-7.
2014 - Hemşirelerin Ağrılı Yüz İfadelerini Değerlendirme Becerilerinin Klinik Deneyimleri ile İlişkisi
YILDIRIM MELTEM,ÜNVER SEHER,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(3), 152-158.
2014 - How and how much do endoscopy professionals protect themselves against infection
AKYÜZ NURAY,KESKİN M,AKYOLCU NERİMAN,ÇAVDAR İKBAL,ÖZBAŞ AYFER,AYOĞLU TULÜHA,BALIK E,BULUT T. International Journal of Surgery, 12(7), 720-724.
2014 - Comparison of pain scale preferences and pain ıntensity according to pain scales among Turkish patients A descriptive study
YAZICI SAYIN YAZİLE, AKYOLCU NERİMAN. Pain Management Nursing, 15(1), 156-164.
2013 - Nursing care in sodium imbalances commonly encountered in neurosurgery patients
Altun Uğraş G, Kubaş M, Akyolcu N, Tataroğlu, S. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing, 2(1), 176-181.
2011 - Children in Pain
Akyolcu N, Ghavami H. Acta Acta Paediatrica, 100(463),
2011 - Kendi kendine meme muayenesi erken tanıda ne kadar önemli
Akyolcu N, Altun Uğraş G. Meme Sağlığı Dergisi, 7(), 10-14.
2008 - Meme Kanserinde Cerrahi Girişim Sonrası Cinsel Yaşam
Akyolcu N. Meme Sağlığı Dergisi, 4(), 80-83.
2008 - Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Bilişsel Değişiklikler
Ucuzal M, Akyolcu N. Türk Geriatri Dergisi, 11(), 119-121.
2008 - Comparison of Complications and Procedural Activities of Pulmonary Artery Catheter Removal by Critical Care Nurses Versus Medical Doctors
Öztekin D, Akyolcu N, Öztekin İ, Kanan, N, Göksel, O. Nursing in Critical Care, 13(), 105-115.
2007 - Dünden Bugüne Acil Hemşireliği
Akyolcu N. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 60(), 173-178.
2007 - Acil Birimlerde Triyaj
Akyolcu N. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 58(), 7-17.
2007 - Determining Female Physicians and Nurses Practices and Attitudes Towards Breast Self Examination in İstanbul
Çavdar İ, Akyolcu N, Özbaş A, Öztekin, D, Ayoğlu, T, Akyüz, N. ONCOLOGY NURSING FORUM, 34(), 1218-1221.
2006 - Acil Birimlerde Triyaj Kimler Tarafından ve Nasıl Uygulanıyor
Akyolcu N, Öztekin D, Çelik S. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 57(), 1-14.
2006 - Yüksek Öğrenim Görmekte Olan Kız ve Erkek Öğrencilerin Cinsel Taciz ile İlgili Görüşleri ve Deneyimleri
Akyolcu N, Sayın Y, Tekin K, İşci, D, Göldeli, D. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 56(), 1-16.
2006 - Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik
Özbaş A, Solmaz Ş, Çavdar İ, Akyolcu, N, Urhan, S, Yıldız L. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 56(), 41-48.
2005 - The Patient Care Activities Applied at the Nightshift in the Intensive Care Unit
Çelik S, Öztekin D, Akyolcu N, İşsever, H. JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 14(), 102-106.
2005 - Sleep disturbance the patient care activities applied at the night shift in the intensive care unit
ÇELİK SEVİM,ÖZTEKİN SEHER DENİZ,AKYOLCU NERİMAN,İŞSEVER HALİM. journal of clinical nursing, 14(1), 102-106.
2005 - Meme kanserli kadınların birinci derece akrabalarının bilgi arama davranışlarının değerlendirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin giderilmesinde eğitimin etkinliği
Gençtürk N, Akyolcu N. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13(55), 1-19.
2004 - Nursing Role on Preventing Secondary Brain Injury
Çelik S, Aksoy G, Akyolcu N. Accident and Emergency Nursing, 12(), 94-98.
2003 - Endoskopi Ünitesinin Tasarımı
Akyüz N, Akyolcu N, Kanan N. İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 51(), 95-99.
2003 - Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Donanım ve Planlama
Öztekin D, Akyolcu N. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 7(), 31-37.
2003 - Minimal İnvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Sonrası Hemşirelik Bakımı ve Hasta Eğitimi
Öztekin D, Akyolcu N. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 7(), 88-95.
2002 - Patient Education in Renal Transplantation
Akyolcu N. EDTNA ERCA J., 28(), 176-179.
2002 - Tanı ve Tedavi İşlemlerine Bağlı Nazokomiyal Anemi
Özbaş A, Aksoy G, Akyolcu N. Hemşirelik Dergisi, 49(), 33-40.
2002 - Effects of Normal Saline on the Endotracheal Suctioning
Akgül S, Akyolcu N. JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 11(), 826-830.
2002 - Kanserli Hastalarda Dispne ve Hemşirelik Bakımı
Akyolcu N. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(), 1-8.
2002 - Karpal Tünel Sendromunda Hemşirenin Rolü
Çelik S, Akyolcu N. Hemşirelik Dergisi, 48(), 35-41.
2001 - Yangın Durumunda Alınması Gerekli Önlemler Konusunda Hemşirelerin Rolü
Akgül S, Öztekin D, Akyolcu N. Hemşirelik Forumu, 4(), 53-57.
2001 - Acil Hemşireliğinde Triyaj
Akyolcu N. Acil Tıp Dergisi, 1(), 23-30.
2001 - Kanserli Hastaların Yaşadıkları Distresin Hastalar ve Hemşireler Tarafından Algılanması
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 47(), 1-18.
2001 - Hemşirelerin Endotrakeal Aspirasyonda Serum Fizyolojik Uygulamasına İlişkin Bilgi Durumları
Akgül S, Öztekin D, Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 47(), 45-56.
2001 - Ameliyathane Hemşirelerinin HIV AIDS ten Korunmaya Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Akyolcu N. Hemşirelik Forumu, 4(), 24-31.
2001 - Effect of Trendelenburg Positions on Haemodynamic Parameters and SaO2 in CABG Patients
ÖztekinD, Akyolcu N, Öztekin İ, İşsever, H, Akgül, S. Nursing in Critical Care, 6(), 139-144.
2001 - Weaning From Mechanical Ventilation and Nursing Care
Öztekin D, Akyolcu N. Connect Critical Care Nursing in Europe, 2, 52-58 (2001)., 2(), 52-58.
2000 - Lenfödemin Önlenmesinde Hasta Eğitimi
Akyolcu N, Çavdar İ. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 1(), 43-45.
2000 - Ameliyathane Hemşireliğinde Oryantasyon Programlarının Önemi
Kanan N, Aksoy G, Akyolcu N. Hemşirelik Forumu Ameliyathane Özel Sayısı, 6(), 8-11.
2000 - Acil Birimlerde El Yıkama Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Köse E, Akyolcu N. Hemşirelik Forumu, 5(), 11-16.
1999 - Kafa Travması Geçiren Hastalarda Ailenin Adaptasyonunu Kolaylaştıracak Gereksinimlerin Saptanması
Akyolcu N, Kanan N, Aksoy G, Akgül, S. Hemşirelik Bülteni, 255-265.
1999 - Kayak Kar Tahtaları ile Gerçekleşen Yaralanmalarda Acil Hemşireliğine Genel Bakış
Öztekin D, Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni,
1999 - Hasta ve Ailesinin Hastalığa Adaptasyonu
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 23-31.
1999 - Koroner Arter By Pass Cerrahisinde CABG Eşlerin Deneyimledikleri Kaygılar ve İstekleri
Öztekin D, Aksoy G, Akyolcu N, Öztekin, İ, Kanan, N. Hemşirelik Bülteni, 187-198.
1998 - Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden YBU Taburcu Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden Faktörlerin İncelenmesi
Akyolcu N, Öztekin D, Aksoy G, Kanan, N. Hemşirelik Bülteni, 42(), 83-109.
1998 - Endotrakeal Entübasyonu Olan Hastanın Bakımı
Akyolcu N. Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi, 2(), 80-84.
1997 - Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben Hastaların Çalışma Durumundaki Değişiklikler
Öztekin D, Aksoy G, Akyolcu N, Öztekin, İ, Kanan, N, Çavdar, İ. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 5(),
1996 - Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben İşe Geri Dönüş Üzerine Hasta Algılamasının Etkisi
Aksoy G, Öztekin D, Akyolcu N, Öztekin, İ. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 1(), 32-36.
1995 - Ameliyat Öncesi Bakıma Yönelik Eğitim Hedeflerinin Uygulamaya Yansıması
Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. Hemşirelik Bülteni, 35(), 53-66.
1994 - KİT Ünitelerinde Aseptik Teknik Uygulamalar
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 31(), 91-96.
1993 - 1990 1993 Mayıs Yılları Arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel ve Eğitsel Aktivitelerine İlişkin Rapor
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 28(), 1-8.
1993 - Kanserli Genç Erişkinlerde Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 30(), 1-9.
1993 - Ekstravazasyonda Hemşirelik Bakımı
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 29(), 41-48.
1993 - Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
Kanan N, Aksoy G, Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 30(), 35-43.
1992 - Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Muayenesi Hakkındaki Sağlık Bilgisi Düzeylerinin Ölçülmesi
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 24(),
1991 - Multipl Travmalı Hastaların İlk 1 Saatteki Bakımı
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 21(), 25-30.
1991 - Ailenin Meme Kanseri ile Başa Çıkma Yolları
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 19(), 29-35.
1991 - Öğrenci Hemşirelerin Ameliyathane Uygulamalarına İlişkin Gözlemlerinin Değerlendirilmesi
Akyolcu N, Kanan N. Hemşirelik Bülteni, 22(), 71-80.
1990 - Lisansüstü Eğitimin Hemşirelere Katkısı
Erdoğan S, Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 16(), 89-97.
1990 - Koroner Bypass Ameliyatlarından Sonra Görülen Psikososyal Sorunlar
Akyolcu N, Akyolcu MC. Hemşirelik Bülteni, 16(), 63-68.
1988 - Cerrahi Hastasında Stres
Kanan N, Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 11(), 34-38.
1988 - Göğüs Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Solunum Fonksiyonlarının Düzelmesine Yardım Edecek Hemşirelik Girişimleri
Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 12(), 25-32.
1987 - Yara İyileşmesi ve Yara Bakımında Hemşirenin Rolü
Kanan N, Akyolcu N. Hemşirelik Bülteni, 9(), 56-62.
1987 - Kadınlarda Kendi Kendine Meme Muayenesinin Yaşam Süresine Olumlu Etkisi
Akyolcu N, Kanan N. Hemşirelik Bülteni, 8(), 72-74.
1986 - Total Parenteral Beslenme
Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, Vardarlı, N, Şelimen, D. Hemşirelik Bülteni, 6(), 10-19.
- Effects of Nurse-Led Education on Quality of Life and Weight Loss in Patients Undergoing Bariatric Surgery
GÜVEN BETÜL,AKYOLCU NERİMAN. Bariatric Surgical Practice and Patient Care,
Cerrahi Hemşireliği I
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053352952
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hemşireliği I
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053352952
AKYOLCU NERİMAN
YARA VE STOMA BAKIMI
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053351498
AKYOLCU NERİMAN,AKYÜZ NURAY
Hemşireler için Bir bakışta Patofizyoloji
2019 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-7607-41-6
AKYOLCU NERİMAN,ÖZEN NURTEN
Cerrahi Hemşireliği II
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-478-9
AYOĞLU TULÜHA,AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hemşireliği II
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-343-0
AKYOLCU NERİMAN,ÖZBAŞ AYFER
Cerrahi Hemşireliği II
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-343-0
AKYOLCU NERİMAN,SEYHAN AK EZGİ
Cerrahi Hemşireliği II
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-343-0
ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hemşireliği I
2017 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-335-295-2
AKYÜZ NURAY,AKYOLCU NERİMAN
Onkoloji Hemşireliği
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-068-2
AKYOLCU NERİMAN
Toplumda İnfeksiyon Kontrolü
2011 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-975-420-815-3
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Yara Bakım ve Tedavi Kurs Kitabı
2000 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı
2010 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 975-492-295-0
AKYOLCU NERİMAN
Toplumda İnfeksiyon Kontrolü
2011 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-975-420-815-3
AKYOLCU NERİMAN
(2013), "9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi sözel bildiri birincilik ödülü ", "Mesleki Dernekler", "Türk Nöroşirürji Derneği ve Nöroşirürji Hemşireleri Derneği ",