Faculty of Health Sciences

Academic Members

Neriman Akyolcu

Neriman Akyolcu,  Prof.

Faculty Member

1949 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. 1977 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan okul birincisi olarak mezuniyetinin ardından, 1978’de Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1985’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda “Tıp Bilimleri Doktorası” eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında “Yardımcı Doçent” olarak öğretim üyeliğine atandı. 1995 yılında “Doçent”, 2002 yılında da “Profesör” unvanı alan Dr. Neriman Akyolcu, 2006-2009 yılları arasında, Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı; 2011-2014 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı; 2004-2011 yılları arasında Hemşirelik Yüksekokulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında görevlendirme (40-B) ile geçtiği Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde, Bölüm Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayın ve etkinliğinin yanı sıra çok sayıda hemşirelik dergisinin hakem kurulunda yer alan ve mesleki derneklere üyeliği olan; 2014-2017 yılları arasında Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Neriman Akyolcu, 9 Mayıs 2016’da İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nden emekli oldu. 2017 Nisan ayı itibarı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde profesör olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Research Areas: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yara Bakım Hemşireliği, Cerrahi Onkoloji Hemşireliği

Main Areas: Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, 

YÜKSEL SERPİL,AKYOLCU NERİMAN. (2020), Effect of Cold Application and Heparinoid on Periorbital Edema and Ecchymosis After Craniotomy: A Randomized Controlled Clinical Trial, International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, 1(EK-1), 15-25.
ÖNLER EBRU,AKYOLCU NERİMAN. (2019), Evaluation of operating room staff´s attitudes related to patient safety: A questionnaire study., Journal of Interprofessional Education and Practice, 17(100287), 1-5.
KARAMAN AHMET,AKYOLCU NERİMAN. (2019), Role of intensive care nurses on guiding patients’ families/relatives to organ donation, Pakistan Journal of Medical Sciences, 35(4), 1115-1121.
AKYOLCU NERİMAN,ÖZHANLI YASEMİN,KANDEMİR DİDEM. (2019), Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler, Sağlık Biimleri ve MEslekleri Dergisi, 6(3), 583-594.
ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. (2019), Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi, FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, 22(3), 168-171.
ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN,KANAT CANAN,YÜKSEL SERPİL,AYOĞLU TULÜHA,SAYIN YAZİLE,KANAN NEVİN. (2018), Occupational Safety of Nurses Working in Surgical Clinics(Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği), Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(2), 93-101.
ÜNVER SEHER,AKYOLCU NERİMAN. (2018), The Effect of Hand Exercise on Reducing the Symptoms in Hemodialysis Patients with Carpal Tunnel Syndrome, Asian Journal of Neurosurgery, 1(13), 31-36.
KANDEMİR DİDEM,SEYHAN AK EZGİ,AKYOLCU NERİMAN. (2018), Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Yaralanması Sonrası Vücut Sıcaklığının Korunması ve Yönetimi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 89-94.
ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN,KANAT CANAN,YÜKSEL SERPİL,AYOĞLU TULÜHA,SAYIN YAZİLE,KANAN NEVİN. (2018), Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(2), 93-101.
TEMİZ ZEYNEP,Öztürk Didem,ÜNVER SEHER,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN,Nur Fethiye. (2017), Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(2), 83-89.
EYİ SEMRA,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN. (2017), Ameliyat Sırası Dönemde Kaliteli Hemşirelik Bakımına Ulaşmada Hemşirenin Rolü, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 25(2), 126-138.
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,BOZDOĞAN ATİLLA,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,ESENCAN Ecem,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. (2017), A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study, Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,BOZDOĞAN ATİLLA,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,ESENCAN ECEM,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. (2017), A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study, Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
Ghavami Haleh,AKYOLCU NERİMAN. (2017), Effects of a Lifestyle Interventions Program on Quality of Life in Breast Cancer Survivors, Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 2(27), 91-99.
Ghavami Haleh,AKYOLCU NERİMAN. (2017), The Impact of Lifestyle Interventions in Breast CancerWomen after Completion of Primary Therapy: ARandomized Study, Journal of Breast Health, 94-99.
AKYOLCU NERİMAN,YILMAZ GÖNÜL,TÜRKMEN AÇELYA. (2017), Kas-İskelet SistemiTravmalarında Bakım İlkeleri, TÜRKİYE KLİNİKLERİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖZEL SAYI, 3(1), 1-10.
GÜNDÜZ EMİNE SELDA,AKYOLCU NERİMAN. (2017), Psychosocial Experiences of Kidney Transplant Patients Before and After Transplantation, Experimental and Clinical Transplantation, 15(3),
KARAMAN AHMET,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN. (2017), CİDDİ BEYİN YARALANMALARI SONRASI ORGAN VERİCİSİ OLABİLECEK HASTALARIN BAKIMI, Türk Nöroşirürji Dergisi, 24(1), 334-334.
TEMİZ ZEYNEP,KANDEMİR DİDEM,ÜNVER SEHER,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN,Nur Fetiye. (2017), Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin etik duyarlılıklarının belirlenmesi., Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(2), 83-89.
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,BOZDOĞAN ATİLLA,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,ESENCAN ECEM,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. (2017), A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study, Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,Bozdoğan Atilla,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,Esencan Ecem,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT. (2017), A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study, Iran J Public Health, 46(3), 308-317.
ÖZTÜRK DİDEM,AKYOLCU NERİMAN. (2016), Assessing sexual function and dysfunction in Turkish women undergoing surgical breast cancer treatment, Japan Journal of Nursing Science, 13(2), 220-228.
ÖNER HATİCE,DEMİRDAĞ HATİCE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. (2016), Nanoteknolojinin Tedavi ve Bakım Girişimlerine Yansıması, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 24(2), 118-126.
KANDEMİR DİDEM,AKYOLCU NERİMAN. (2016), Ciddi Yanıklı Hastanın Acil Dönemdeki Bakımı, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 24(1), 49-58.
Öner Hatice,Demirdağ Hatice,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. (2016), Karaciğer Transplantasyonu Planlanan Bir Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy'un Adaptasyon Modelinin Kullanımı, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 23(3), 231-242.
ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. (2016), Doğru Sözcüklerden Doğru Bakıma: Hemşireler Arasında“Basınç Yarası” Teriminin Kullanılma Durumu, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 3(24),
AKYOLCU NERİMAN. (2015), Cerrahi girişim gerektiren serebrovasküler hastalıklarda bakım., Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Nursing-Special Topics, 1(2), 56-63.
ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN. (2015), Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(3), 152-158.
E USTA,AKYOLCU NERİMAN. (2014), Cerrahi Hemşirelerinin Fazla Kilolu Obez Hasta Bakımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(1), 1-7.
YILDIRIM MELTEM,ÜNVER SEHER,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN. (2014), Hemşirelerin Ağrılı Yüz İfadelerini Değerlendirme Becerilerinin Klinik Deneyimleri ile İlişkisi, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(3), 152-158.
AKYÜZ NURAY,KESKİN M,AKYOLCU NERİMAN,ÇAVDAR İKBAL,ÖZBAŞ AYFER,AYOĞLU TULÜHA,BALIK E,BULUT T. (2014), How and how much do endoscopy professionals protect themselves against infection, International Journal of Surgery, 12(7), 720-724.
YAZICI SAYIN YAZİLE, AKYOLCU NERİMAN. (2014), Comparison of pain scale preferences and pain ıntensity according to pain scales among Turkish patients A descriptive study, Pain Management Nursing, 15(1), 156-164.
Altun Uğraş G, Kubaş M, Akyolcu N, Tataroğlu, S. (2013), Nursing care in sodium imbalances commonly encountered in neurosurgery patients, The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing, 2(1), 176-181.
Akyolcu N, Ghavami H. (2011), Children in Pain, Acta Acta Paediatrica, 100(463),
Akyolcu N, Altun Uğraş G. (2011), Kendi kendine meme muayenesi erken tanıda ne kadar önemli, Meme Sağlığı Dergisi, 7(), 10-14.
Akyolcu N. (2008), Meme Kanserinde Cerrahi Girişim Sonrası Cinsel Yaşam, Meme Sağlığı Dergisi, 4(), 80-83.
Ucuzal M, Akyolcu N. (2008), Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Bilişsel Değişiklikler, Türk Geriatri Dergisi, 11(), 119-121.
Öztekin D, Akyolcu N, Öztekin İ, Kanan, N, Göksel, O. (2008), Comparison of Complications and Procedural Activities of Pulmonary Artery Catheter Removal by Critical Care Nurses Versus Medical Doctors, Nursing in Critical Care, 13(), 105-115.
Akyolcu N. (2007), Dünden Bugüne Acil Hemşireliği, İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 60(), 173-178.
Akyolcu N. (2007), Acil Birimlerde Triyaj, İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 58(), 7-17.
Çavdar İ, Akyolcu N, Özbaş A, Öztekin, D, Ayoğlu, T, Akyüz, N. (2007), Determining Female Physicians and Nurses Practices and Attitudes Towards Breast Self Examination in İstanbul, ONCOLOGY NURSING FORUM, 34(), 1218-1221.
Akyolcu N, Öztekin D, Çelik S. (2006), Acil Birimlerde Triyaj Kimler Tarafından ve Nasıl Uygulanıyor, İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 57(), 1-14.
Akyolcu N, Sayın Y, Tekin K, İşci, D, Göldeli, D. (2006), Yüksek Öğrenim Görmekte Olan Kız ve Erkek Öğrencilerin Cinsel Taciz ile İlgili Görüşleri ve Deneyimleri, İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 56(), 1-16.
Özbaş A, Solmaz Ş, Çavdar İ, Akyolcu, N, Urhan, S, Yıldız L. (2006), Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik, İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 56(), 41-48.
Çelik S, Öztekin D, Akyolcu N, İşsever, H. (2005), The Patient Care Activities Applied at the Nightshift in the Intensive Care Unit, JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 14(), 102-106.
ÇELİK SEVİM,ÖZTEKİN SEHER DENİZ,AKYOLCU NERİMAN,İŞSEVER HALİM. (2005), Sleep disturbance the patient care activities applied at the night shift in the intensive care unit, journal of clinical nursing, 14(1), 102-106.
Gençtürk N, Akyolcu N. (2005), Meme kanserli kadınların birinci derece akrabalarının bilgi arama davranışlarının değerlendirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin giderilmesinde eğitimin etkinliği, İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13(55), 1-19.
Çelik S, Aksoy G, Akyolcu N. (2004), Nursing Role on Preventing Secondary Brain Injury, Accident and Emergency Nursing, 12(), 94-98.
Akyüz N, Akyolcu N, Kanan N. (2003), Endoskopi Ünitesinin Tasarımı, İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, 51(), 95-99.
Öztekin D, Akyolcu N. (2003), Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Donanım ve Planlama, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 7(), 31-37.
Öztekin D, Akyolcu N. (2003), Minimal İnvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Sonrası Hemşirelik Bakımı ve Hasta Eğitimi, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 7(), 88-95.
Akyolcu N. (2002), Patient Education in Renal Transplantation, EDTNA ERCA J., 28(), 176-179.
Özbaş A, Aksoy G, Akyolcu N. (2002), Tanı ve Tedavi İşlemlerine Bağlı Nazokomiyal Anemi, Hemşirelik Dergisi, 49(), 33-40.
Akgül S, Akyolcu N. (2002), Effects of Normal Saline on the Endotracheal Suctioning, JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 11(), 826-830.
Akyolcu N. (2002), Kanserli Hastalarda Dispne ve Hemşirelik Bakımı, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(), 1-8.
Çelik S, Akyolcu N. (2002), Karpal Tünel Sendromunda Hemşirenin Rolü, Hemşirelik Dergisi, 48(), 35-41.
Akgül S, Öztekin D, Akyolcu N. (2001), Yangın Durumunda Alınması Gerekli Önlemler Konusunda Hemşirelerin Rolü, Hemşirelik Forumu, 4(), 53-57.
Akyolcu N. (2001), Acil Hemşireliğinde Triyaj, Acil Tıp Dergisi, 1(), 23-30.
Akyolcu N. (2001), Kanserli Hastaların Yaşadıkları Distresin Hastalar ve Hemşireler Tarafından Algılanması, Hemşirelik Bülteni, 47(), 1-18.
Akgül S, Öztekin D, Akyolcu N. (2001), Hemşirelerin Endotrakeal Aspirasyonda Serum Fizyolojik Uygulamasına İlişkin Bilgi Durumları, Hemşirelik Bülteni, 47(), 45-56.
Akyolcu N. (2001), Ameliyathane Hemşirelerinin HIV AIDS ten Korunmaya Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Hemşirelik Forumu, 4(), 24-31.
ÖztekinD, Akyolcu N, Öztekin İ, İşsever, H, Akgül, S. (2001), Effect of Trendelenburg Positions on Haemodynamic Parameters and SaO2 in CABG Patients, Nursing in Critical Care, 6(), 139-144.
Öztekin D, Akyolcu N. (2001), Weaning From Mechanical Ventilation and Nursing Care, Connect Critical Care Nursing in Europe, 2, 52-58 (2001)., 2(), 52-58.
Akyolcu N, Çavdar İ. (2000), Lenfödemin Önlenmesinde Hasta Eğitimi, Cerrahi Onkoloji Dergisi, 1(), 43-45.
Kanan N, Aksoy G, Akyolcu N. (2000), Ameliyathane Hemşireliğinde Oryantasyon Programlarının Önemi, Hemşirelik Forumu Ameliyathane Özel Sayısı, 6(), 8-11.
Köse E, Akyolcu N. (2000), Acil Birimlerde El Yıkama Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Hemşirelik Forumu, 5(), 11-16.
Akyolcu N, Kanan N, Aksoy G, Akgül, S. (1999), Kafa Travması Geçiren Hastalarda Ailenin Adaptasyonunu Kolaylaştıracak Gereksinimlerin Saptanması, Hemşirelik Bülteni, 255-265.
Öztekin D, Akyolcu N. (1999), Kayak Kar Tahtaları ile Gerçekleşen Yaralanmalarda Acil Hemşireliğine Genel Bakış, Hemşirelik Bülteni,
Akyolcu N. (1999), Hasta ve Ailesinin Hastalığa Adaptasyonu, Hemşirelik Bülteni, 23-31.
Öztekin D, Aksoy G, Akyolcu N, Öztekin, İ, Kanan, N. (1999), Koroner Arter By Pass Cerrahisinde CABG Eşlerin Deneyimledikleri Kaygılar ve İstekleri, Hemşirelik Bülteni, 187-198.
Akyolcu N, Öztekin D, Aksoy G, Kanan, N. (1998), Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden YBU Taburcu Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden Faktörlerin İncelenmesi, Hemşirelik Bülteni, 42(), 83-109.
Akyolcu N. (1998), Endotrakeal Entübasyonu Olan Hastanın Bakımı, Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi, 2(), 80-84.
Öztekin D, Aksoy G, Akyolcu N, Öztekin, İ, Kanan, N, Çavdar, İ. (1997), Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben Hastaların Çalışma Durumundaki Değişiklikler, Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 5(),
Aksoy G, Öztekin D, Akyolcu N, Öztekin, İ. (1996), Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben İşe Geri Dönüş Üzerine Hasta Algılamasının Etkisi, Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 1(), 32-36.
Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N. (1995), Ameliyat Öncesi Bakıma Yönelik Eğitim Hedeflerinin Uygulamaya Yansıması, Hemşirelik Bülteni, 35(), 53-66.
Akyolcu N. (1994), KİT Ünitelerinde Aseptik Teknik Uygulamalar, Hemşirelik Bülteni, 31(), 91-96.
Akyolcu N. (1993), 1990 1993 Mayıs Yılları Arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel ve Eğitsel Aktivitelerine İlişkin Rapor, Hemşirelik Bülteni, 28(), 1-8.
Akyolcu N. (1993), Kanserli Genç Erişkinlerde Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Bülteni, 30(), 1-9.
Akyolcu N. (1993), Ekstravazasyonda Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Bülteni, 29(), 41-48.
Kanan N, Aksoy G, Akyolcu N. (1993), Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler, Hemşirelik Bülteni, 30(), 35-43.
Akyolcu N. (1992), Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Muayenesi Hakkındaki Sağlık Bilgisi Düzeylerinin Ölçülmesi, Hemşirelik Bülteni, 24(),
Akyolcu N. (1991), Multipl Travmalı Hastaların İlk 1 Saatteki Bakımı, Hemşirelik Bülteni, 21(), 25-30.
Akyolcu N. (1991), Ailenin Meme Kanseri ile Başa Çıkma Yolları, Hemşirelik Bülteni, 19(), 29-35.
Akyolcu N, Kanan N. (1991), Öğrenci Hemşirelerin Ameliyathane Uygulamalarına İlişkin Gözlemlerinin Değerlendirilmesi, Hemşirelik Bülteni, 22(), 71-80.
Erdoğan S, Akyolcu N. (1990), Lisansüstü Eğitimin Hemşirelere Katkısı, Hemşirelik Bülteni, 16(), 89-97.
Akyolcu N, Akyolcu MC. (1990), Koroner Bypass Ameliyatlarından Sonra Görülen Psikososyal Sorunlar, Hemşirelik Bülteni, 16(), 63-68.
Kanan N, Akyolcu N. (1988), Cerrahi Hastasında Stres, Hemşirelik Bülteni, 11(), 34-38.
Akyolcu N. (1988), Göğüs Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Solunum Fonksiyonlarının Düzelmesine Yardım Edecek Hemşirelik Girişimleri, Hemşirelik Bülteni, 12(), 25-32.
Kanan N, Akyolcu N. (1987), Yara İyileşmesi ve Yara Bakımında Hemşirenin Rolü, Hemşirelik Bülteni, 9(), 56-62.
Akyolcu N, Kanan N. (1987), Kadınlarda Kendi Kendine Meme Muayenesinin Yaşam Süresine Olumlu Etkisi, Hemşirelik Bülteni, 8(), 72-74.
Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, Vardarlı, N, Şelimen, D. (1986), Total Parenteral Beslenme, Hemşirelik Bülteni, 6(), 10-19.
GÜVEN BETÜL,AKYOLCU NERİMAN. (), Effects of Nurse-Led Education on Quality of Life and Weight Loss in Patients Undergoing Bariatric Surgery, Bariatric Surgical Practice and Patient Care,
Cerrahi Hemşireliği I
AKYOLCU NERİMAN (2012), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Cerrahi Hemşireliği I
AKYOLCU NERİMAN (2012), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
YARA VE STOMA BAKIMI
AKYOLCU NERİMAN,AKYÜZ NURAY (2015), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Hemşireler için Bir bakışta Patofizyoloji
AKYOLCU NERİMAN,ÖZEN NURTEN (2019), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK, Kitap Tercümesi
Cerrahi Hemşireliği II
AYOĞLU TULÜHA,AKYOLCU NERİMAN (2019), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Cerrahi Hemşireliği II
AKYOLCU NERİMAN,ÖZBAŞ AYFER (2018), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Cerrahi Hemşireliği II
AKYOLCU NERİMAN,SEYHAN AK EZGİ (2018), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Cerrahi Hemşireliği II
ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN (2018), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK, Bilimsel Kitap
Cerrahi Hemşireliği I
AKYÜZ NURAY,AKYOLCU NERİMAN (2017), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Onkoloji Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (2015), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Toplumda İnfeksiyon Kontrolü
AKYOLCU NERİMAN (2011), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı, Kitap Tercümesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Yara Bakım ve Tedavi Kurs Kitabı
AKYOLCU NERİMAN (2000), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Bilimsel Kitap
Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı
AKYOLCU NERİMAN (2010), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
AKYOLCU NERİMAN (1998), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ders Kitabı
Toplumda İnfeksiyon Kontrolü
AKYOLCU NERİMAN (2011), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı, Kitap Tercümesi
(2013), "9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi sözel bildiri birincilik ödülü ", "Mesleki Dernekler", "Türk Nöroşirürji Derneği ve Nöroşirürji Hemşireleri Derneği ",