Faculty of Health Sciences

Academic Members

Tuğba Yeşilyurt

Tuğba Yeşilyurt,  Dr.

CV
Öğretim Üyesi, Enst. Müdür Yard.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde lisans eğitimini, 2009 yılında yüksek lisans ve 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Meslek yaşamına 2007 yılında Memorial Hastanesinde başlamış ve bu kurumda ortopedi, kardiyoloji, koroner yoğun bakım, kalp damar cerrahisi, organ nakli kliniklerinde çalışmıştır. Özel sektör tecrübesi sonrasında 2010 yılında Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanmış ve bu kurumda iki yıl klinik hemşireliği ve üç yıl klinik sorumlu hemşireliği yapmıştır. 2015 yılında da kurumun Eğitim ve Ar-Ge Sorumlusu olarak görevlendirilmiş ve dört yıl boyunca bu görevi yürütmüştür. Görev yaptığı bu dönemde yurt içi kongre, sempozyum, seminer gibi birçok eğitim programıyla birlikte ayrıca proje döngüsü yönetimi, sağlık alanı Ar-Ge eğitimlerine katılmıştır. Türk Hemşireler Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği üyelikleri bulunmaktadır. Bazı ulusal hemşirelik dergilerinde hakemlik, Hemşirelik ve sağlık yönetimi ile ilgili ulusal bir dergide editör yardımcılığı yapmaktadır. 2019 yılı ortası itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak akademik kadroda yer almakta ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Research Areas: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi

Main Areas: Hemşirelikte Yönetim, 

2020 - Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Almaya İlişkin Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma
YEŞİLYURT TUĞBA,BAYKAL ÜLKÜ,GÖKTEPE NİLGÜN. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 7(2), 238-252.
(2013), "Poster Bildiri Dalında 3. lük Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", "Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Kongresi", Çalışma Ödülü