Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Habibe Serap İnal

Habibe Serap İnal,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde üst ekstremite protezleri üzerine yapmış olan Prof. Dr. H. Serap İnal, ortez-protez, biyomekanik, nöromuskuler hastalıklar, engelliler sporu ve fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapmıştır. Bu konularda kitapları bulunmaktadır. Marmara ve İstanbul Üniversiteleri Spor Bilimleri programlarında seçmeli alan dalı olarak Engelliler Sporunun açılmasında katkıları olmuştur. Finlandiya Haaga Helia Üniversitesinde Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Üniversite Diploma Programı (EUDEPA)’da konuk öğretim üyesi olarak 2010-2016 yılları arasında ders vermiştir. Zihinsel engeli olan kişilere yönelik Destekli İstihdam konusunda 2014-2016 yılları arasında bir Avrupa Birliği Projesi yürütücülüğü yapmış ve altı ulusal proje yürütmüştür. ACRE Sertifikalı Destekli istihdam uzmanıdır.

Araştırma Alanları: Ortez-Protez ve Rehabilitasyon, Fizik Tedav, Biyomekanik