Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Ayşegül Yılmaz

Ayşegül Yılmaz,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim bölümünden 2013 yılında mezun olan Ayşegül YILMAZ, yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma terapisi programından 'Serebral Palsili Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Yutmanın Oral Fazının Ultrason İle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi' başlıklı tezi ile 2018 yılında mezun olmuştur. Eğitim süresince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Mavi Hastane Motor Konuşma ve Yutma Bozuklukları Kliniği ve Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Uygulama Araştırma Merkezinde 400 saat klinik uygulamalarını tamamlamış, 2019 yılında özel bir merkezde Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışmıştır. 2019 Ekim itibariyle İstinye Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Ses ve Yutma Bozuklukları, Klinik Dilbilim, Motor Konuşma Bozuklukları, Dil ve Konuşma Bozuklukları

Temel Alanları: Dil ve Konuşma Terapisi, 

(2020), "Poster Bildiri 3.lük Ödülü", "Diğer", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ/DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PR. (TAM BURSLU)/", "ÖĞRETİM GÖREVLİSİ", "Diğer", "2. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi", Çalışma Ödülü