Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Dilşad Özerkan

Dilşad Özerkan,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Dilşad Okan Özerkan, lisans eğitimini 2007 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. 2010 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji programında Tezli Yüksek Lisansını takiben 2014 yılında “Sıçan Karaciğerinde Karbon tetraklorür (CCl4) Hasarına Karşı Melatonin ve D Vitamininin Oksidatif Stres ve MMP-9 Üzerine in vivo, in vitro ve Histokimyasal İncelemeler” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Doktora sonrasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 'En Yüksek Yayın Puanı Alan Tez" ödülünü almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yer alan projelerde görev almıştır. 2010-2015 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. 2015-2019 yılları arasında aynı üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almıştır. 2018 -2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü'nde Kurum Dışı Ortak Katılımlı Araştırma Projesi (KUDOP) kapsamında post-doc çalışmalarını yapmıştır. 2019 yılından bu yana ise İstinye Üniversitesi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik kadroda görev yapmaktadır. Araştırma Alanları: Hücre biyolojisi, Hücre Fizyolojisi, Histoloji, Kök hücre ve kanser hücresi, Biyomühendislik Temel Alanları: Hücre Biyolojisi, Histoloji, Fizyoloji, Biyomühendislik

Araştırma Alanları: Hücre biyolojisi, Hücre Kültürü, Kök Hücre ve Kanser Biyolojisi, Fizyoloji, Hücre Fizyolojisi